Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2020* 1.823
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2020* 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2020* 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2020* 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2020* 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2020* 53
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2020* 99
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2020* 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2020* 112
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2020* 131
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2020* 119
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2020* 177
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2020* 211
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2020* 197
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2020* 169
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2020* 115
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020* 116
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2020* 90
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2020* 70
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2020* 40
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2020* 13
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2020* 2
Mannen Totaal alle leeftijden 2020* 1.228
Mannen 0 jaar 2020* 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2020* 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2020* 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2020* 5
Mannen 15 tot 20 jaar 2020* 30
Mannen 20 tot 25 jaar 2020* 60
Mannen 25 tot 30 jaar 2020* 64
Mannen 30 tot 35 jaar 2020* 80
Mannen 35 tot 40 jaar 2020* 98
Mannen 40 tot 45 jaar 2020* 89
Mannen 45 tot 50 jaar 2020* 124
Mannen 50 tot 55 jaar 2020* 150
Mannen 55 tot 60 jaar 2020* 126
Mannen 60 tot 65 jaar 2020* 113
Mannen 65 tot 70 jaar 2020* 75
Mannen 70 tot 75 jaar 2020* 77
Mannen 75 tot 80 jaar 2020* 61
Mannen 80 tot 85 jaar 2020* 42
Mannen 85 tot 90 jaar 2020* 24
Mannen 90 tot 95 jaar 2020* 10
Mannen 95 jaar of ouder 2020* 0
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2020* 595
Vrouwen 0 jaar 2020* 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2020* 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2020* 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2020* 4
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2020* 23
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2020* 39
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2020* 36
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2020* 32
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2020* 33
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2020* 30
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2020* 53
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2020* 61
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2020* 71
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2020* 56
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2020* 40
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2020* 39
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2020* 29
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2020* 28
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2020* 16
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2020* 3
Vrouwen 95 jaar of ouder 2020* 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 augustus 2021:
- De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
- Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.

Wijzigingen per 18 december 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd' zijn aangepast. Een voorloopspatie is verwijderd. De coderingen sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de definitieve cijfers over 2020 in het vierde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959;
ICD-6+7: E963, E970-E979