Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2020 1.823
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2020 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2020 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2020 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2020 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2020 53
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2020 99
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2020 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2020 112
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2020 131
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2020 119
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2020 177
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2020 211
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2020 197
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2020 169
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2020 115
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 116
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2020 90
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2020 70
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2020 40
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2020 13
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2020 2
Mannen Totaal alle leeftijden 2020 1.228
Mannen 0 jaar 2020 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2020 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2020 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2020 5
Mannen 15 tot 20 jaar 2020 30
Mannen 20 tot 25 jaar 2020 60
Mannen 25 tot 30 jaar 2020 64
Mannen 30 tot 35 jaar 2020 80
Mannen 35 tot 40 jaar 2020 98
Mannen 40 tot 45 jaar 2020 89
Mannen 45 tot 50 jaar 2020 124
Mannen 50 tot 55 jaar 2020 150
Mannen 55 tot 60 jaar 2020 126
Mannen 60 tot 65 jaar 2020 113
Mannen 65 tot 70 jaar 2020 75
Mannen 70 tot 75 jaar 2020 77
Mannen 75 tot 80 jaar 2020 61
Mannen 80 tot 85 jaar 2020 42
Mannen 85 tot 90 jaar 2020 24
Mannen 90 tot 95 jaar 2020 10
Mannen 95 jaar of ouder 2020 0
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2020 595
Vrouwen 0 jaar 2020 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2020 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2020 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2020 4
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2020 23
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2020 39
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2020 36
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2020 32
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2020 33
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2020 30
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2020 53
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2020 61
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2020 71
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2020 56
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2020 40
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 39
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2020 29
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2020 28
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2020 16
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2020 3
Vrouwen 95 jaar of ouder 2020 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 augustus 2021
- Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopig cijfers over 2021 in het derde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959;
ICD-6+7: E963, E970-E979