Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2022 1.916
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2022 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2022 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2022 65
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2022 118
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2022 123
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2022 122
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2022 127
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2022 114
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2022 142
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2022 193
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2022 235
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2022 195
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2022 144
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2022 115
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2022 101
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2022 57
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2022 37
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2022 20
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2022 6
Mannen Totaal alle leeftijden 2022 1.315
Mannen 0 jaar 2022 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2022 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2022 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2022 1
Mannen 15 tot 20 jaar 2022 41
Mannen 20 tot 25 jaar 2022 74
Mannen 25 tot 30 jaar 2022 88
Mannen 30 tot 35 jaar 2022 98
Mannen 35 tot 40 jaar 2022 88
Mannen 40 tot 45 jaar 2022 78
Mannen 45 tot 50 jaar 2022 103
Mannen 50 tot 55 jaar 2022 140
Mannen 55 tot 60 jaar 2022 144
Mannen 60 tot 65 jaar 2022 137
Mannen 65 tot 70 jaar 2022 95
Mannen 70 tot 75 jaar 2022 86
Mannen 75 tot 80 jaar 2022 67
Mannen 80 tot 85 jaar 2022 33
Mannen 85 tot 90 jaar 2022 23
Mannen 90 tot 95 jaar 2022 14
Mannen 95 jaar of ouder 2022 5
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2022 601
Vrouwen 0 jaar 2022 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2022 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2022 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2022 1
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2022 24
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2022 44
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2022 35
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2022 24
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2022 39
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2022 36
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2022 39
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2022 53
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2022 91
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2022 58
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2022 49
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2022 29
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2022 34
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2022 24
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2022 14
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2022 6
Vrouwen 95 jaar of ouder 2022 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De gemiddelde bevolkingsaantallen over de jaren 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd, er had hier een verschuiving plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen.

Wijzigingen per 11 december 2023:
- De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag.
- Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2023 in het tweede kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959;
ICD-6+7: E963, E970-E979