Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte.. (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.1 Wiegendood (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2019 6.782 13 3.669 3.100
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2019 24 13 10 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2019 11 11 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2019 2 2 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2019 4 4 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2019 11 10 1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2019 32 32 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2019 31 30 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2019 41 40 1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2019 50 46 4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2019 83 82 1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2019 125 117 8
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2019 201 187 14
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2019 278 263 15
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2019 374 344 30
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2019 439 398 41
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 581 506 75
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2019 592 470 122
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2019 707 419 288
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2019 976 350 626
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2019 1.236 247 989
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2019 984 101 883
Mannen Totaal alle leeftijden 2019 3.197 5 2.252 940
Mannen 0 jaar 2019 12 5 6 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2019 5 5 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2019 0 0 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2019 4 4 0
Mannen 15 tot 20 jaar 2019 9 9 0
Mannen 20 tot 25 jaar 2019 19 19 0
Mannen 25 tot 30 jaar 2019 17 16 1
Mannen 30 tot 35 jaar 2019 27 26 1
Mannen 35 tot 40 jaar 2019 36 33 3
Mannen 40 tot 45 jaar 2019 65 64 1
Mannen 45 tot 50 jaar 2019 84 79 5
Mannen 50 tot 55 jaar 2019 135 124 11
Mannen 55 tot 60 jaar 2019 191 181 10
Mannen 60 tot 65 jaar 2019 250 234 16
Mannen 65 tot 70 jaar 2019 299 274 25
Mannen 70 tot 75 jaar 2019 368 323 45
Mannen 75 tot 80 jaar 2019 361 305 56
Mannen 80 tot 85 jaar 2019 373 257 116
Mannen 85 tot 90 jaar 2019 368 165 203
Mannen 90 tot 95 jaar 2019 357 95 262
Mannen 95 jaar of ouder 2019 217 33 184
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2019 3.585 8 1.417 2.160
Vrouwen 0 jaar 2019 12 8 4 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2019 6 6 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2019 2 2 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2019 0 0 0
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2019 2 1 1
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2019 13 13 0
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2019 14 14 0
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2019 14 14 0
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2019 14 13 1
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2019 18 18 0
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2019 41 38 3
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2019 66 63 3
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2019 87 82 5
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2019 124 110 14
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2019 140 124 16
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 213 183 30
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2019 231 165 66
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2019 334 162 172
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2019 608 185 423
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2019 879 152 727
Vrouwen 95 jaar of ouder 2019 767 68 699
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
- De voorlopige cijfers over 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd' zijn aangepast. Een voorloopspatie is verwijderd. De coderingen sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2020 in het derde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

16 Sympt., afwijkende klinische bevind..
16 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte..
Totaal symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
16.1 Wiegendood
16.1 Wiegendood (SIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R95;
ICD-9: 798.0 bij < 1 jaar;
ICD-8: 795 bij < 1 jaar;
ICD-6+7: --
16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken
16.2 Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R96-R99;
ICD-9: 798.1-799.9;
ICD-8: 795-796;
ICD-6+7: 795
16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch..
16.3 Overige symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R94;
ICD-9: 780-797;
ICD-8: 793-794;
ICD-6+7: 780-791, 793-794