Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2021* 170.976 2.981 20 0 29 20 2.912 47.022 44.996 771
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2021* 600 9 0 0 0 0 9 5 3 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2021* 76 3 0 0 0 0 3 10 6 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2021* 58 2 0 0 0 0 2 13 10 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2021* 91 0 0 0 0 0 0 20 17 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2021* 179 1 0 0 0 0 1 15 14 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2021* 334 2 0 0 0 0 2 32 32 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2021* 412 6 1 0 0 0 5 72 64 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2021* 531 3 0 0 0 0 3 109 99 0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2021* 669 8 0 0 0 3 5 181 171 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2021* 1.026 6 0 0 0 0 6 345 338 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2021* 1.809 18 0 0 2 5 11 677 660 6
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2021* 3.509 49 1 0 2 2 44 1.507 1.472 25
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2021* 5.781 68 1 0 1 4 62 2.574 2.489 57
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2021* 8.564 123 4 0 7 3 109 3.869 3.764 102
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2021* 12.466 170 1 0 3 1 165 5.503 5.349 132
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021* 19.210 272 0 0 7 2 263 7.665 7.422 162
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2021* 23.273 385 3 0 4 0 378 7.955 7.675 101
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2021* 28.132 533 3 0 3 0 527 7.340 6.975 89
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2021* 30.977 627 4 0 0 0 623 5.682 5.324 64
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2021* 23.116 474 2 0 0 0 472 2.753 2.496 18
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2021* 10.163 222 0 0 0 0 222 695 616 8
Mannen Totaal alle leeftijden 2021* 85.771 1.382 13 0 18 16 1.335 25.282 24.266 497
Mannen 0 jaar 2021* 334 6 0 0 0 0 6 2 1 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2021* 41 1 0 0 0 0 1 6 3 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2021* 24 1 0 0 0 0 1 8 6 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2021* 54 0 0 0 0 0 0 15 13 0
Mannen 15 tot 20 jaar 2021* 123 1 0 0 0 0 1 9 8 0
Mannen 20 tot 25 jaar 2021* 225 2 0 0 0 0 2 22 22 0
Mannen 25 tot 30 jaar 2021* 274 2 0 0 0 0 2 42 38 0
Mannen 30 tot 35 jaar 2021* 319 1 0 0 0 0 1 46 41 0
Mannen 35 tot 40 jaar 2021* 402 4 0 0 0 2 2 76 68 1
Mannen 40 tot 45 jaar 2021* 586 5 0 0 0 0 5 153 148 4
Mannen 45 tot 50 jaar 2021* 1.060 7 0 0 1 3 3 297 283 4
Mannen 50 tot 55 jaar 2021* 2.046 30 0 0 2 2 26 702 678 17
Mannen 55 tot 60 jaar 2021* 3.361 37 0 0 0 4 33 1.299 1.249 46
Mannen 60 tot 65 jaar 2021* 4.877 69 4 0 6 3 56 1.966 1.899 70
Mannen 65 tot 70 jaar 2021* 7.228 92 1 0 2 1 88 3.012 2.921 91
Mannen 70 tot 75 jaar 2021* 11.349 155 0 0 5 1 149 4.391 4.259 107
Mannen 75 tot 80 jaar 2021* 13.392 207 2 0 2 0 203 4.581 4.424 71
Mannen 80 tot 85 jaar 2021* 15.073 272 1 0 0 0 271 4.128 3.955 45
Mannen 85 tot 90 jaar 2021* 14.172 272 4 0 0 0 268 3.039 2.872 31
Mannen 90 tot 95 jaar 2021* 8.284 161 1 0 0 0 160 1.245 1.156 7
Mannen 95 jaar of ouder 2021* 2.547 57 0 0 0 0 57 243 222 3
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2021* 85.205 1.599 7 0 11 4 1.577 21.740 20.730 274
Vrouwen 0 jaar 2021* 266 3 0 0 0 0 3 3 2 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2021* 35 2 0 0 0 0 2 4 3 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2021* 34 1 0 0 0 0 1 5 4 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2021* 37 0 0 0 0 0 0 5 4 0
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2021* 56 0 0 0 0 0 0 6 6 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2021* 109 0 0 0 0 0 0 10 10 0
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2021* 138 4 1 0 0 0 3 30 26 1
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2021* 212 2 0 0 0 0 2 63 58 0
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2021* 267 4 0 0 0 1 3 105 103 0
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2021* 440 1 0 0 0 0 1 192 190 1
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2021* 749 11 0 0 1 2 8 380 377 2
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2021* 1.463 19 1 0 0 0 18 805 794 8
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2021* 2.420 31 1 0 1 0 29 1.275 1.240 11
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2021* 3.687 54 0 0 1 0 53 1.903 1.865 32
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2021* 5.238 78 0 0 1 0 77 2.491 2.428 41
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2021* 7.861 117 0 0 2 1 114 3.274 3.163 55
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2021* 9.881 178 1 0 2 0 175 3.374 3.251 30
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2021* 13.059 261 2 0 3 0 256 3.212 3.020 44
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2021* 16.805 355 0 0 0 0 355 2.643 2.452 33
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2021* 14.832 313 1 0 0 0 312 1.508 1.340 11
Vrouwen 95 jaar of ouder 2021* 7.616 165 0 0 0 0 165 452 394 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2022:
- De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- De cijfers van de gemiddelde bevolking zijn aangepast voor de jaren 2019 en 2020, zodat de rekenmethode gelijk is aan deze van de jaren voor 2019.

Wijzigingen per 18 augustus 2021
Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de definitieve cijfers over 2021 in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Totaal onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999;
ICD-6+7: 000-E999
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019;
ICD-6+7: 001-019
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036;
ICD-6+7: 057
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070;
ICD-6+7: 092
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 042-044);
ICD-8: --;
ICD-6+7: --
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136;
ICD-6+7: 020-056, 058-091, 093-138
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C14;
ICD-9: 140-149;
ICD-8: 140-149;
ICD-6+7: 140-148