Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.9 Kw. nv. van strottenhoofd (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.11 Melanoom van huid (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn Totaal endocriene, voedings-, stofwiss.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn 4.1 Suikerziekte (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen Totaal psychische stoornissen (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen 5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen 5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten Totaal ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.2 Overige hartziekten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.3 Hersenvaatletsels (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.1 Griep (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.2 Longontsteking (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen Totaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.1 Astma (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen Totaal chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 10 Ziekten van huid en subcutis (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. 11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel Totaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel 12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) 13 Zwangerschap, bevalling en kraambed. (aantal) 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen Totaal aangeboren afwijkingen (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte.. (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.1 Wiegendood (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen Totaal ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen Totaal vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.2 Accidentele val (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.5 Overige ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.3 Moord en doodslag (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal) 18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19) 18 Totaal COVID-19 (Coronavirus 19) (aantal) 18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19) 18.1 Vastgestelde COVID-19 (aantal) 18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19) 18.2 Vermoedelijke COVID-19 (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1970 109.611 828 156 49 17 606 26.267 25.367 188 379 3.194 2.112 961 142 638 1.140 162 5.252 192 2.283 426 375 777 1.272 465 731 1.894 2.784 900 276 1.933 1.592 341 790 74 7 709 1.594 116 470 1.008 49.717 23.662 19.029 4.633 7.403 12.670 5.982 7.802 1.089 2.977 3.171 150 3.021 565 3.297 534 517 97 420 2.246 125 392 160 232 2.538 1.315 1.223 32 1.554 1.310 318 591 401 3.565 24 1.761 1.780 7.591 6.426 3.345 3.176 169 2.217 302 90 472 1.049 62 45 9 13.035.666
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1980 114.279 617 162 17 17 0 421 31.178 30.669 252 431 2.581 2.518 1.101 216 641 1.606 196 7.618 232 2.690 334 348 798 1.654 602 955 2.200 3.696 509 304 1.732 1.316 416 306 52 3 251 1.700 57 724 919 51.246 24.536 20.352 4.184 10.191 12.040 4.479 7.007 69 2.784 3.623 202 3.421 531 3.920 458 662 372 290 2.800 409 509 247 262 2.445 1.601 844 16 660 785 132 305 348 5.350 168 4.221 961 6.095 4.435 2.066 1.932 134 1.681 137 119 432 1.430 111 98 21 14.153.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1990 128.824 1.102 136 38 11 269 648 35.815 35.173 388 833 2.091 3.009 898 203 494 1.685 208 8.241 348 3.313 288 397 978 2.135 761 1.129 2.729 5.045 642 609 4.553 3.680 873 1.109 118 10 981 2.653 59 1.157 1.437 51.620 22.396 17.302 5.094 10.519 12.392 6.313 10.671 318 3.501 6.051 275 5.776 801 4.623 435 720 386 334 3.468 596 837 411 426 2.530 1.549 981 15 596 751 115 272 364 5.438 112 4.061 1.265 5.306 3.616 1.410 1.330 80 1.584 111 47 464 1.450 135 92 13 14.956.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 140.527 1.630 91 42 49 132 1.316 38.805 37.746 533 1.225 1.719 3.389 911 319 317 1.767 252 8.559 470 3.452 258 400 910 2.367 871 1.112 2.992 5.923 1.059 367 4.317 3.345 972 5.133 263 18 4.852 2.888 83 755 2.050 49.191 17.443 12.959 4.484 12.868 12.184 6.696 14.677 369 6.559 6.753 87 6.666 996 5.337 408 823 496 327 4.106 498 812 242 570 2.809 1.462 1.347 18 531 601 79 179 343 7.744 25 4.885 2.834 5.169 3.377 1.134 1.086 48 1.675 107 123 338 1.500 180 30 82 15.927.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2005 136.402 1.830 70 11 45 80 1.624 40.373 39.346 538 1.443 1.529 3.583 1.017 343 335 2.176 227 9.414 624 3.322 235 425 946 2.370 886 1.157 2.956 5.820 1.027 507 4.492 3.759 733 6.436 223 14 6.199 3.555 80 1.024 2.451 43.350 13.343 9.502 3.841 12.473 10.326 7.208 14.315 324 5.604 6.423 63 6.360 1.964 5.384 332 821 469 352 4.231 392 798 248 550 2.860 1.508 1.352 16 509 527 56 162 309 5.715 19 3.326 2.370 5.343 3.511 828 760 68 1.961 93 132 497 1.572 174 55 31 16.316.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2010 136.058 2.104 54 8 55 50 1.937 43.516 42.359 609 1.642 1.450 3.896 1.215 556 281 2.481 209 10.214 783 3.245 205 425 1.065 2.593 978 1.228 3.100 6.184 1.157 437 3.845 3.002 843 7.617 178 12 7.427 4.704 80 1.191 3.433 39.009 10.382 6.823 3.559 12.354 8.839 7.434 13.016 31 5.053 6.063 58 6.005 1.869 5.266 203 772 440 332 4.291 409 877 240 637 3.472 1.824 1.648 4 356 452 43 114 295 5.226 17 2.842 2.367 5.748 3.911 728 597 131 2.303 80 112 688 1.600 144 42 51 16.615.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2015 147.134 3.497 36 4 56 33 3.368 45.790 44.195 655 1.814 1.293 3.804 1.357 667 431 2.702 203 10.432 828 3.302 207 461 1.002 2.641 981 1.177 3.470 6.768 1.595 491 3.662 2.847 815 11.404 481 35 10.888 7.605 45 1.588 5.972 39.379 9.003 5.408 3.595 13.595 9.635 7.146 12.681 371 3.369 7.076 123 6.953 1.865 4.532 146 828 435 393 3.558 251 1.044 352 692 3.336 2.119 1.217 6 334 433 38 81 314 5.436 7 2.753 2.676 7.253 5.206 673 579 94 3.486 83 166 798 1.871 104 34 38 16.937.838
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2016 148.997 3.054 29 6 42 42 2.935 46.976 45.279 677 1.869 1.239 3.862 1.345 783 427 2.830 224 10.691 767 3.175 229 523 1.032 2.770 912 1.304 3.621 6.999 1.697 511 3.611 2.891 720 11.957 511 47 11.399 8.392 72 1.810 6.510 38.647 8.640 5.075 3.565 13.459 9.507 7.041 11.984 343 3.130 6.696 134 6.562 1.815 4.649 146 882 413 469 3.621 253 1.149 408 741 3.210 1.969 1.241 6 355 441 48 74 319 6.088 13 3.186 2.889 7.714 5.675 689 604 85 3.883 86 187 830 1.893 95 27 24 17.031.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2017 150.214 3.132 23 8 31 25 3.045 46.556 44.908 664 1.884 1.246 3.720 1.383 791 424 2.865 239 10.396 796 3.133 206 493 1.042 2.865 896 1.250 3.588 7.027 1.648 510 3.567 2.781 786 12.598 508 45 12.045 8.430 72 1.910 6.448 38.153 8.337 4.947 3.390 13.415 9.199 7.202 12.965 490 3.540 7.016 160 6.856 1.919 4.475 115 881 424 457 3.479 300 1.173 439 734 3.305 2.011 1.294 3 374 471 44 93 334 6.231 10 3.296 2.925 7.971 5.871 666 573 93 4.032 85 224 864 1.917 132 28 23 17.130.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2018 153.363 3.323 28 13 30 24 3.228 46.657 44.770 711 1.975 1.108 3.703 1.346 786 435 2.892 220 10.374 793 3.088 217 532 987 2.896 873 1.280 3.548 7.006 1.887 543 3.570 2.694 876 13.017 564 40 12.413 8.973 66 1.889 7.018 37.795 8.439 5.125 3.314 13.114 9.204 7.038 14.044 1.207 3.715 7.085 171 6.914 2.037 4.723 141 892 421 471 3.690 294 1.128 399 729 3.361 2.106 1.255 5 328 507 45 85 377 6.464 12 3.341 3.111 8.631 6.631 736 628 108 4.630 112 196 957 1.829 100 24 47 17.231.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2019 151.885 3.307 20 8 35 27 3.217 46.990 45.144 692 1.999 1.229 3.566 1.279 866 393 3.005 219 10.233 751 3.077 216 576 1.067 2.964 972 1.271 3.695 7.074 1.846 564 3.536 2.725 811 12.758 484 62 12.212 8.793 64 1.923 6.806 37.541 8.269 4.915 3.354 12.809 9.309 7.154 12.624 540 3.366 6.969 183 6.786 1.749 4.682 152 873 408 465 3.657 320 1.091 356 735 3.347 2.108 1.239 9 363 504 52 93 359 6.782 13 3.669 3.100 8.674 6.680 706 617 89 4.723 76 204 971 1.811 109 35 39 17.345.493
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De gemiddelde bevolkingsaantallen over de jaren 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd, er had hier een verschuiving plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen.

Wijzigingen per 11 december 2023:
- De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag.
- Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2023 in het tweede kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999;
ICD-6+7: 000-E999
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019;
ICD-6+7: 001-019
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036;
ICD-6+7: 057
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070;
ICD-6+7: 092
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 042-044);
ICD-8: --;
ICD-6+7: --
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136;
ICD-6+7: 020-056, 058-091, 093-138
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C14;
ICD-9: 140-149;
ICD-8: 140-149;
ICD-6+7: 140-148
2.1.2 Kw. nv. van slokdarm
2.1.2 Kwaadaardige nieuwvorming van slokdarm (oesophagus).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C15;
ICD-9: 150;
ICD-8: 150;
ICD-6+7: 150
2.1.3 Kw. nv. van maag
2.1.3 Kwaadaardige nieuwvorming van maag.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C16;
ICD-9: 151;
ICD-8: 151;
ICD-6+7: 151
2.1.4 Kw. nv. van dikke darm
2.1.4 Kwaadaardige nieuwvorming van dikke darm (colon).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C18;
ICD-9: 153;
ICD-8: 153;
ICD-6+7: 153
2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus
2.1.5 Kwaadaardige nieuwvorming van endeldarm (rectum) en anus.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C19-C21;
ICD-9: 154;
ICD-8: 154;
ICD-6+7: 154
2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen
2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen (gespecificeerd).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C22.0 - C22.8;
ICD-9: 155.0-155.1;
ICD-8: 155;
ICD-6+7: 155

In de ICD-6+7 wordt geen onderscheid gemaakt tussen lever, intrahepatische galwegen, galblaas en galwegen. Om die reden worden alle overledenen aan deze ziekten in de periode 1950-1968 gerekend bij 2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen.


2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen
2.1.7 Kwaadaardige nieuwvorming van galblaas en galwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C23-C24;
ICD-9: 156;
ICD-8: 156;
ICD-6+7: --

In de ICD-6+7 wordt geen onderscheid gemaakt tussen lever, intrahepatische galwegen, galblaas en galwegen. Om die reden worden alle overledenen aan deze ziekten in de periode 1950-1968 gerekend bij 2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen.
2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier
2.1.8 Kwaadaardige nieuwvorming van alvleesklier (pancreas).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C25;
ICD-9: 157;
ICD-8: 157;
ICD-6+7: 157
2.1.9 Kw. nv. van strottenhoofd
2.1.9 Kwaadaardige nieuwvorming van strottenhoofd (larynx).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C32;
ICD-9: 161;
ICD-8: 161;
ICD-6+7: 161
2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long
2.1.10 Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp (-vertakkingen) en long.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C33-C34;
ICD-9: 162;
ICD-8: 162;
ICD-6+7: 162-163
2.1.11 Melanoom van huid
2.1.11 Melanoom van huid.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C43;
ICD-9: 172;
ICD-8: 172;
ICD-6+7: 190
2.1.12 Kw. nv. van borst
2.1.12 Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C50;
ICD-9: 174-175;
ICD-8: 174;
ICD-6+7: 170
2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals
2.1.13 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederhals (cervix uteri).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C53;
ICD-9: 180;
ICD-8: 180;
ICD-6+7: 171
2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam
2.1.14 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederlichaam (corpus uteri en uteri niet nader onderverdeeld).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C54-C55;
ICD-9: 179,182;
ICD-8: 182;
ICD-6+7: 172-174
2.1.15 Kw. nv. van eierstok
2.1.15 Kwaadaardige nieuwvorming van eierstok (ovarium).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C56;
ICD-9: 183.0;
ICD-8: 183.0;
ICD-6+7: 175
2.1.16 Kw. nv. van prostaat
2.1.16 Kwaadaardige nieuwvorming van prostaat.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C61;
ICD-9: 185;
ICD-8: 185;
ICD-6+7: 177
2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken
2.1.17 Kwaadaardige nieuwvorming van nier, behalve nierbekken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C64;
ICD-9: 189.0;
ICD-8: 189.0;
ICD-6+7: 180
2.1.18 Kw. nv. van urineblaas
2.1.18 Kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C67;
ICD-9: 188;
ICD-8: 188;
ICD-6+7: 181
2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel
2.1.19 Kwaadaardige nieuwvorming van lymfatisch en bloedvormend weefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C81-C96;
ICD-9: 200-208;
ICD-8: 200-209;
ICD-6+7: 200-207
2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen
2.1.20 Overige kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C17, C22.9, C26-C31, C35-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60,
C62-C63, C65-C66, C68-C80, C97;
ICD-9: 152, 155.2, 158-160, 163-171, 173, 179, 181, 183.2-183,9, 184,
186-187, 189.1-189.9, 190-199;
ICD-8: 452,158-160, 163-171, 173, 181, 183.1-183.9, 184, 186-187,
189.1-189.9, 190-199;
ICD-6+7: 152, 158-160, 164-165, 176, 178-179, 191-199
2.2 Overige nieuwvormingen
2.2 Overige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D00-D48;
ICD-9: 219-239;
ICD-8: 210-239;
ICD-6+7: 210-239
3 Zktn bloed, bloedvormende organen en..
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D50-D89;
ICD-9: 279-289 excl. 279.8;
ICD-8: 280-289;
ICD-6+7: 290-299
4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn
4 Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279;
ICD-6+7: 250-289
Totaal endocriene, voedings-, stofwiss..
Totaal endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279;
ICD-6+7: 250-289
4.1 Suikerziekte
4.1 Suikerziekte (diabetes mellitus).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E10-E14;
ICD-9: 250;
ICD-8: 250;
ICD-6+7: 260
4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis..
4.2 Overige endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E07, E15-E90;
ICD-9: 240-246, 251-278;
ICD-8: 240-246, 251-279;
ICD-6+7: 250-254, 270-289
5 Psychische en gedragsstoornissen
5 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315;
ICD-6+7: 300-326
Totaal psychische stoornissen
Totaal psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315;
ICD-6+7: 300-326
5.1 Psychische stoornissen door alcohol
5.1 Psychische stoornissen door gebruik van alcohol.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F10;
ICD-9: 291, 303, 305.0;
ICD-8: 291, 303;
ICD-6+7: 307, 322
5.2 Psychische stoornissen drugs en vl..
5.2 Psychische stoornissen door gebruik drugs en vluchtige oplosmiddelen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F11-F16, F18-F19;
ICD-9: 304, 305.2-305.9;
ICD-8: 304;
ICD-6+7: 323
5.3 Overige psychische stoornissen
5.3 Overige psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F09, F17-F99;
ICD-9: 290, 292-302, 305.1, 306-319;
ICD-8: 290, 292-302, 305-315;
ICD-6+7: 300-306, 308-321, 324-326
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
Totaal ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
6.1 Hersenvliesontsteking
6.1 Hersenvliesontsteking (meningitis).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-G03;
ICD-9: 320-322;
ICD-8: 320;
ICD-6+7: 340
6.2 Ziekte van Parkinson
6.2 Ziekte van Parkinson.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G20-G21;
ICD-9: 332;
ICD-8: 342;
ICD-6+7: 350
6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen
6.3 Overige ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G04-G13, G22-H95;
ICD-9: 323-331, 333-389;
ICD-8: 321-341, 343-389;
ICD-6+7: 341-345, 351-398
7 Ziekten van hart en vaatstelsel
7 Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
7.1 Ziekten van de kransvaten
7.1 Ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414;
ICD-6+7: 420, 422.1
Totaal ziekten van de kransvaten
Totaal ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414;
ICD-6+7: 420, 422.1
7.1.1 Acuut hartinfarct
7.1.1 Acuut hartinfarct.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22;
ICD-9: 410;
ICD-8: 410;
ICD-6+7: 420.1
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20, I23-I25;
ICD-9: 411-414;
ICD-8: 411-414;
ICD-6+7: 420.0, 420.2, 422.1
7.2 Overige hartziekten
7.2 Overige hartziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I30-I33, I39-I52;
ICD-9: 420-423, 425-429;
ICD-8: 420-423, 425-429;
ICD-6+7: 451-468, 430-439
7.3 Hersenvaatletsels
7.3 Hersenvaatletsels (CVA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69;
ICD-9: 430-438;
ICD-8: 430-438;
ICD-6+7: 330-334
7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel
7.4 Overige ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I15, I26-I28, I34-I38, I70-I99;
ICD-9: 390-405, 415-417, 424, 440-459;
ICD-8: 390-404, 424, 440-458;
ICD-6+7: 400-416, 421-422.0, 422.2, 440-468
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
8 Ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519;
ICD-6+7: 240-241, 470-527
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519;
ICD-6+7: 240-241, 470-527
8.1 Griep
8.1 Griep (influenza).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J09-J11;
ICD-9: 487;
ICD-8: 470-474;
ICD-6+7: 480-483

Sinds 2009 is aan de ICD10 de code J09 toegevoegd. Deze code wordt geteld bij 8.1 Griep.

8.2 Longontsteking
8.2 Longontsteking (pneumonie).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J12-J18;
ICD-9: 480-486;
ICD-8: 480-486;
ICD-6+7:490-493
8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen
8.3 Chronische aandoeningen onderste luchtwegen (CARA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J47;
ICD-9: 490-494, 496;
ICD-8: 490-493, 518;
ICD-6+7: 241, 501-502;

Totaal chronische aand. onderste lucht..
Totaal chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J47;
ICD-9: 490-494, 496;
ICD-8: 490-493, 518;
ICD-6+7: 241, 501-502
8.3.1 Astma
8.3.1 Astma.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J45-J46;
ICD-9: 493;
ICD-8: 493;
ICD-6+7: 241
8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw..
8.3.2 Overige chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J44, J47;
ICD-9: 490-492, 494, 496;
ICD-8: 490-492, 518;
ICD-6+7: 501-502
8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen
8.4 Overige ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J06, J20-J39, J60-J99;
ICD-9: 460-478, 495-519;
ICD-8: 460-466, 500-517, 519;
ICD-6+7: 240, 470-475, 500, 510-527
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577;
ICD-6+7: 530-587
Totaal ziekten spijsverteringsorganen
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577;
ICD-6+7: 530-587
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge..
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvingerige en nuchtere darm.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K25-K28;
ICD-9: 531-534;
ICD-8: 531-534;
ICD-6+7: 540-542
9.2 Chronische leveraandoeningen
9.2 Chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74;
ICD-9: 571;
ICD-8: 571;
ICD-6+7: 581
Totaal chronische leveraandoeningen
Totaal chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74;
ICD-9: 571;
ICD-8: 571;
ICD-6+7: 581
9.2.1 Chronische leveraand. alcohol
9.2.1 Chronische leveraandoeningen onder invloed van alcohol.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70;
ICD-9: 571.0-571.3;
ICD-8: 571.0;
Icd-6+7: 581.1

9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen
9.2.2 Overige chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K73-K74;
ICD-9: 571.4-571.9;
ICD-8: 571.8-571.9;
Icd-6+7: 581.0
9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen
9.3 Overige ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K23, K29-K67, K71-K72, K75-K93;
ICD-9: 520-530, 535-570, 572-579;
ICD-8: 520-530, 535-570, 572-577;
ICD-6+7: 530-539, 543-580, 582-587
10 Ziekten van huid en subcutis
10 Ziekten van huid en subcutis (onderhuids bindweefsel).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: L00-L99;
ICD-9: 680-709;
ICD-8: 680-709;
ICD-6+7: 242-244, 690-716
11 Ziekten botspierstelsel en bindweef..
11 Ziekten botspierstelsel en bindweefsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738;
ICD-6+7: 720-749
Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl
Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738;
ICD-6+7: 720-749
11.1 Reumatoïde artritis en artrose
11.1 Reumatoïde artritis en artrose.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M05-M06, M15-M19;
ICD-9: 714-715;
ICD-8: 712-713;
ICD-6+7: 722
11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl
11.2 Overige ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M03, M07-M99;
ICD-9: 710-713, 716-739;
ICD-8: 710-711, 714-738;
ICD-6+7: 720-721, 723-749
12 Ziekten van urogenitaal stelsel
12 Ziekten van urogenitaal stelsel; Ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792;
ICD-6+7: 590-637, 792
Totaal zktn urinewegen en gesl. organen
Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792
12.1 Ziekten van nier en urineleider
12.1 Ziekten van nier en urineleider.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N20, N22-N29;
ICD-9: 580-593;
ICD-8: 580-593;
ICD-6+7: 590-609
12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen
12.2 Overige ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N21, N30-N99;
ICD-9: 594-629;
ICD-8: 594-629, 792;
ICD-6+7: 610-637, 792
13 Zwangerschap, bevalling en kraambed.
13 Complicaties van zwangerschap, bevalling, kraambed (moedersterfte).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: O00-O99;
ICD-9: 630-676;
ICD-8: 630-678;
ICD-6+7: 640-689
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
14 Aandoeningen van de perinatale periode.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: P00-P96;
ICD-9: 760-779;
ICD-8: 760-779;
ICD-6+7: 760-776
15 Aangeboren afwijkingen
15 Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759;
ICD-6+7: 750-759
Totaal aangeboren afwijkingen
Totaal aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759;
ICD-6+7: 750-759
15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel
15.1 Aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q07;
ICD-9: 740-742;
ICD-8: 740-743;
ICD-6+7: 750-753
15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten
15.2 Aangeboren afwijkingen van hart en bloedvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q20-Q28;
ICD-9: 745-747;
ICD-8: 746-747;
ICD-6+7: 754
15.3 Overige aangeboren afwijkingen
15.3 Overige aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q10-Q18, Q30-Q99;
ICD-9: 743-744, 748-759;
ICD-8: 744-745, 748-759;
ICD-6+7: 755-759
16 Sympt., afwijkende klinische bevind..
16 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte..
Totaal symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
16.1 Wiegendood
16.1 Wiegendood (SIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R95;
ICD-9: 798.0 bij < 1 jaar;
ICD-8: 795 bij < 1 jaar;
ICD-6+7: --
16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken
16.2 Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R96-R99;
ICD-9: 798.1-799.9;
ICD-8: 795-796;
ICD-6+7: 795
16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch..
16.3 Overige symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R94;
ICD-9: 780-797;
ICD-8: 793-794;
ICD-6+7: 780-791, 793-794
17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
17.1 Ongevallen
17.1 Ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-X59;
ICD-9: E800-E929;
ICD-8: E800-E929, E940-E949;
ICD-6+7: E800-E936, E960-E962
Totaal ongevallen
Totaal ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-X59;
ICD-9: E800-E929;
ICD-8: E800-E929, E940-E949;
ICD-6+7: E800-E936, E960-E962
17.1.1 Vervoersongevallen
17.1.1 Vervoersongevallen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99;
ICD-9: E800-E848;
ICD-8: E800-E845, E940-E941;
ICD-6+7: E800-E866, E960
Totaal vervoersongevallen
Totaal vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99;
ICD-9: E800-E848;
ICD-8: E800-E845, E940-E941;
ICD-6+7: E800-E866, E960
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Zie de tabeltoelichting voor een link naar de betreffende lijst
van 4-tekencodes;
ICD-9: E810-E819, E826-E829;
ICD-8: E810-E819, E825-E827, E940-E941;
ICD-6+7:E810-E825, E840-E845, E960

17.1.1.2 Overige vervoersongevallen
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99 minus de betreffende lijst van 4-tekencodes, zie de link in de tabeltoelichting;
ICD-9: E800-E807, E820-E825, E830-E848;
ICD-8: E800-E807, E820-E823, E830-E845;
ICD-6+7: E800-E802, E830-E835, E850-E866
17.1.2 Accidentele val
17.1.2 Accidentele val.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W00-W19, X59;
ICD-9: E880-E888;
ICD-8: E880-E887;
ICD-6+7: E900-E904
17.1.3 Accidentele verdrinking
17.1.3 Accidentele verdrinking.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W65-W74;
ICD-9: E910;
ICD-8: E910;
ICD-6+7: E929
17.1.4 Accidentele vergiftiging
17.1.4 Accidentele vergiftiging.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X40-X49;
ICD-9: E850-E869;
ICD-8: E850-E877;
ICD-6+7: E870-E895
17.1.5 Overige ongevallen
17.1.5 Overige ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W20-W64, W75-X39, X50-X58;
ICD-9: E870-E879, E890-E909, E911-E929;
ICD-8: E890-E909, E911-E929, E942-E946;
ICD-6+7: E896-E899, E910-E928, E930-E936, E961-E962
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959;
ICD-6+7: E963, E970-E979
17.3 Moord en doodslag
17.3 Moord en doodslag.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X85-Y09;
ICD-9: E960-E969;
ICD-8: E960-E969;
ICD-6+7: E964, E980-E983
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Y10-Y34;
ICD-9: E980-E989;
ICD-8: E980-E989;
ICD-6+7: --
17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken
17.5 Overige niet-natuurlijke doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Y35-Y89;
ICD-9: E930-E949, E970-E978, E990-E999;
ICD-8: E930-E949, E970-E978, E990-E999;
ICD-6+7: E94-E959, E965, E984-E999
18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19)
18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19)
ICD-codes:
ICD-10: U00-U99;
ICD-6+7+8+9: --
18 Totaal COVID-19 (Coronavirus 19)
18 Totaal COVID-19 (Coronavirus 19)
ICD-codes:
ICD-10: U00-U99;
ICD-6+7+8+9: --
18.1 Vastgestelde COVID-19
18.1 Vastgestelde COVID-19
ICD-codes:
ICD-10: U07.1;
ICD-6+7+8+9: --
18.2 Vermoedelijke COVID-19
18.2 Vermoedelijke COVID-19
ICD-codes:
ICD-10: U07.2;
ICD-6+7+8+9: --
Gemiddelde bevolking
De gemiddelde bevolking van leeftijdklasse L in jaar t is als volgt berekend:
((Bevolkings aantal in leeftijdsklasse (L) op 1 januari jaar t)+
(Bevolkings aantal in leeftijdsklasse (L) op 1 januari jaar t+1))/2.
Het gemiddeld aantal 0-jarigen in jaar t is als volgt berekend:
((aantal levendgeborenen in jaar t)+(0-jarigen op 1 januari jaar t+1))/2.