Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Regio's Perioden Recreatieterrein Verblijfsrecreatief terrein (ha)
Nederland 2015 23.222
Noord-Nederland (LD) 2015 4.581
Oost-Nederland (LD) 2015 7.479
West-Nederland (LD) 2015 6.754
Zuid-Nederland (LD) 2015 4.408
Groningen (PV) 2015 516
Friesland (PV) 2015 1.774
Drenthe (PV) 2015 2.291
Overijssel (PV) 2015 2.303
Flevoland (PV) 2015 614
Gelderland (PV) 2015 4.563
Utrecht (PV) 2015 768
Noord-Holland (PV) 2015 1.940
Zuid-Holland (PV) 2015 1.455
Zeeland (PV) 2015 2.590
Noord-Brabant (PV) 2015 2.789
Limburg (PV) 2015 1.620
Oost-Groningen (CR) 2015 185
Delfzijl en omgeving (CR) 2015 18
Overig Groningen (CR) 2015 314
Noord-Friesland (CR) 2015 829
Zuidwest-Friesland (CR) 2015 633
Zuidoost-Friesland (CR) 2015 312
Noord-Drenthe (CR) 2015 1.058
Zuidoost-Drenthe (CR) 2015 634
Zuidwest-Drenthe (CR) 2015 598
Noord-Overijssel (CR) 2015 1.199
Zuidwest-Overijssel (CR) 2015 202
Twente (CR) 2015 902
Veluwe (CR) 2015 2.683
Achterhoek (CR) 2015 1.026
Arnhem/Nijmegen (CR) 2015 517
Zuidwest-Gelderland (CR) 2015 338
Utrecht (CR) 2015 768
Kop van Noord-Holland (CR) 2015 1.245
Alkmaar en omgeving (CR) 2015 171
IJmond (CR) 2015 127
Agglomeratie Haarlem (CR) 2015 125
Zaanstreek (CR) 2015 7
Groot-Amsterdam (CR) 2015 88
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2015 177
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2015 220
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2015 99
Delft en Westland (CR) 2015 52
Oost-Zuid-Holland (CR) 2015 165
Groot-Rijnmond (CR) 2015 823
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2015 96
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2015 528
Overig Zeeland (CR) 2015 2.062
West-Noord-Brabant (CR) 2015 525
Midden-Noord-Brabant (CR) 2015 666
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2015 565
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2015 1.032
Noord-Limburg (CR) 2015 827
Midden-Limburg (CR) 2015 491
Zuid-Limburg (CR) 2015 302
Flevoland (CR) 2015 614
Geen stadsgewest (SG) 2015
Groningen (SG) 2015
Leeuwarden (SG) 2015
Zwolle (SG) 2015
Enschede (SG) 2015
Apeldoorn (SG) 2015
Arnhem (SG) 2015
Nijmegen (SG) 2015
Amersfoort (SG) 2015
Utrecht (SG) 2015
Amsterdam (SG) 2015
Haarlem (SG) 2015
Leiden (SG) 2015
's-Gravenhage (SG) 2015
Rotterdam (SG) 2015
Dordrecht (SG) 2015
Breda (SG) 2015
Tilburg (SG) 2015
's-Hertogenbosch (SG) 2015
Eindhoven (SG) 2015
Geleen/Sittard (SG) 2015
Heerlen (SG) 2015
Maastricht (SG) 2015
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2015
Groningen (GA) 2015
Leeuwarden (GA) 2015
Zwolle (GA) 2015
Enschede (GA) 2015
Apeldoorn (GA) 2015
Arnhem (GA) 2015
Nijmegen (GA) 2015
Amersfoort (GA) 2015
Utrecht (GA) 2015
Amsterdam (GA) 2015
Haarlem (GA) 2015
Leiden (GA) 2015
's-Gravenhage (GA) 2015
Rotterdam (GA) 2015
Dordrecht (GA) 2015
Breda (GA) 2015
Tilburg (GA) 2015
's-Hertogenbosch (GA) 2015
Eindhoven (GA) 2015
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Cijfers van het bodemgebruik 2015 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling. Op aanvraag zijn deze gegevens nog beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen uiterlijk december 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Verblijfsrecreatief terrein
Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals camping, bungalowparken en jeugdherbergen.

Tot verblijfsrecreatief terrein wordt gerekend:
- kampeer- en caravanterrein, kampeerboerderij;
- camping;
- terrein met tweede woningen;
- bungalowpark en vakantiehuizen;
- jeugdherberg;
- bijbehorende parkeerterreinen en bos- of heesterstroken.

Verblijfsrecreatieve terreinen worden in de topografische kaart soms met een afrastering afgebakend.
Als begrenzing van een object wordt dan de afrastering aangehouden.