Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Regio's Perioden Recreatieterrein Park en plantsoen (ha)
Nederland 2017 32.863
Noord-Nederland (LD) 2017 3.675
Oost-Nederland (LD) 2017 7.103
West-Nederland (LD) 2017 15.693
Zuid-Nederland (LD) 2017 6.391
Groningen (PV) 2017 1.492
Fryslân (PV) 2017 1.118
Drenthe (PV) 2017 1.064
Overijssel (PV) 2017 1.991
Flevoland (PV) 2017 1.773
Gelderland (PV) 2017 3.340
Utrecht (PV) 2017 2.262
Noord-Holland (PV) 2017 5.498
Zuid-Holland (PV) 2017 7.162
Zeeland (PV) 2017 771
Noord-Brabant (PV) 2017 4.260
Limburg (PV) 2017 2.132
Oost-Groningen (CR) 2017 510
Delfzijl en omgeving (CR) 2017 194
Overig Groningen (CR) 2017 788
Noord-Friesland (CR) 2017 469
Zuidwest-Friesland (CR) 2017 267
Zuidoost-Friesland (CR) 2017 382
Noord-Drenthe (CR) 2017 365
Zuidoost-Drenthe (CR) 2017 474
Zuidwest-Drenthe (CR) 2017 226
Noord-Overijssel (CR) 2017 704
Zuidwest-Overijssel (CR) 2017 252
Twente (CR) 2017 1.035
Veluwe (CR) 2017 799
Achterhoek (CR) 2017 638
Arnhem/Nijmegen (CR) 2017 1.591
Zuidwest-Gelderland (CR) 2017 312
Utrecht (CR) 2017 2.262
Kop van Noord-Holland (CR) 2017 708
Alkmaar en omgeving (CR) 2017 468
IJmond (CR) 2017 513
Agglomeratie Haarlem (CR) 2017 377
Zaanstreek (CR) 2017 224
Groot-Amsterdam (CR) 2017 2.908
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2017 300
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2017 610
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2017 1.608
Delft en Westland (CR) 2017 300
Oost-Zuid-Holland (CR) 2017 498
Groot-Rijnmond (CR) 2017 3.411
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2017 735
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2017 241
Overig Zeeland (CR) 2017 530
West-Noord-Brabant (CR) 2017 1.042
Midden-Noord-Brabant (CR) 2017 685
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2017 1.166
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2017 1.367
Noord-Limburg (CR) 2017 368
Midden-Limburg (CR) 2017 299
Zuid-Limburg (CR) 2017 1.465
Flevoland (CR) 2017 1.773
Geen stadsgewest (SG) 2017
Groningen (SG) 2017
Leeuwarden (SG) 2017
Zwolle (SG) 2017
Enschede (SG) 2017
Apeldoorn (SG) 2017
Arnhem (SG) 2017
Nijmegen (SG) 2017
Amersfoort (SG) 2017
Utrecht (SG) 2017
Amsterdam (SG) 2017
Haarlem (SG) 2017
Leiden (SG) 2017
's-Gravenhage (SG) 2017
Rotterdam (SG) 2017
Dordrecht (SG) 2017
Breda (SG) 2017
Tilburg (SG) 2017
's-Hertogenbosch (SG) 2017
Eindhoven (SG) 2017
Geleen/Sittard (SG) 2017
Heerlen (SG) 2017
Maastricht (SG) 2017
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2017
Groningen (GA) 2017
Leeuwarden (GA) 2017
Zwolle (GA) 2017
Enschede (GA) 2017
Apeldoorn (GA) 2017
Arnhem (GA) 2017
Nijmegen (GA) 2017
Amersfoort (GA) 2017
Utrecht (GA) 2017
Amsterdam (GA) 2017
Haarlem (GA) 2017
Leiden (GA) 2017
's-Gravenhage (GA) 2017
Rotterdam (GA) 2017
Dordrecht (GA) 2017
Breda (GA) 2017
Tilburg (GA) 2017
's-Hertogenbosch (GA) 2017
Eindhoven (GA) 2017
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 26 april 2023:
Cijfers van het bodemgebruik 2017 zijn toegevoegd.

Reeds eerder gepubliceerde peiljaren in deze tabel worden nooit herzien op basis van correcties die bij de productie van een nieuw Bestand Bodemgebruik worden vastgesteld. Bij dergelijke correcties gaat het om herstelde fouten en verbeterde interpretaties op basis van nieuwe bronnen. Dit gecorrigeerde bodemgebruik wordt wel vastgelegd in het BBG-mutatiebestand, een digitale kaart die deel uitmaakt van elke publicatie van het Bestand Bodemgebruik. Zie de webpagina Bestand Bodemgebruik (paragraaf 3) voor een nadere toelichting op gecorrigeerd bodemgebruik en beschikbare publicaties.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt na toevoeging van de gegevens voor peiljaar 2017 stopgezet.

De methodiek van het Bestand Bodemgebruik wordt vernieuwd. Zie voor meer informatie over de vernieuwing van het Bestand Bodemgebruik en de beschikbaarheid van gegevens volgens deze vernieuwde methodiek de webpagina Bestand Bodemgebruik.

Toelichting onderwerpen

Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Park en plantsoen
Terrein met groenvoorziening in gebruik voor ontspanning.

Tot park en plantsoen wordt gerekend:
- terrein liggend in of tegen een stedelijke omgeving bestaande uit gazons, speel- en ligweiden, paden, bosschages, bloemperken, heesterbeplanting en waterpartijen kleiner dan 1 hectare;
- groenstroken

Delen van het park die zijn te typeren als bos (ook indien groter dan 1 hectare) worden als park of plantsoen geclassificeerd.