Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bewerk tabel

Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september2018:
Cijfers van het bodemgebruik 2015 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling. Op aanvraag zijn deze gegevens nog beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen medio 2021 worden gepubliceerd.

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Regio's Perioden Totale oppervlakte (ha) VerkeersterreinTotaal verkeersterrein (ha) VerkeersterreinSpoorterrein (ha) VerkeersterreinWegverkeersterrein (ha) VerkeersterreinVliegveld (ha) Bebouwd terreinTotaal bebouwd terrein (ha) Bebouwd terreinWoonterrein (ha) Bebouwd terreinTerrein voor detailhandel en horeca (ha) Bebouwd terreinTerrein voor openbare voorzieningen (ha) Bebouwd terreinTerrein voor sociaal-culturele voorz. (ha) Bebouwd terreinBedrijventerrein (ha) Semi-bebouwd terreinTotaal semi-bebouwd terrein (ha) Semi-bebouwd terreinStortplaats (ha) Semi-bebouwd terreinWrakkenopslagplaats (ha) Semi-bebouwd terreinBegraafplaats (ha) Semi-bebouwd terreinDelfstofwinplaats (ha) Semi-bebouwd terreinBouwterrein (ha) Semi-bebouwd terreinSemi-verhard overig terrein (ha) RecreatieterreinTotaal recreatieterrein (ha) RecreatieterreinPark en plantsoen (ha) RecreatieterreinSportterrein (ha) RecreatieterreinVolkstuin (ha) RecreatieterreinDagrecreatief terrein (ha) RecreatieterreinVerblijfsrecreatief terrein (ha) Agrarisch terreinTotaal agrarisch terrein (ha) Agrarisch terreinTerrein voor glastuinbouw (ha) Agrarisch terreinOverig agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terreinTotaal bos en open natuurlijk terrein (ha) Bos en open natuurlijk terreinBos (ha) Bos en open natuurlijk terreinOpen droog natuurlijk terrein (ha) Bos en open natuurlijk terreinOpen nat natuurlijk terrein (ha) BinnenwaterTotaal binnenwater (ha) BinnenwaterIJsselmeer / Markermeer (ha) BinnenwaterAfgesloten zeearm (ha) BinnenwaterRijn en Maas (ha) BinnenwaterRandmeer (ha) BinnenwaterSpaarbekken (ha) BinnenwaterRecreatief binnenwater (ha) BinnenwaterBinnenwater voor delfstofwinning (ha) BinnenwaterVloei- en/of slibveld (ha) BinnenwaterOverig binnenwater (ha) BuitenwaterTotaal buitenwater (ha) BuitenwaterWaddenzee, Eems, Dollard (ha) BuitenwaterOosterschelde (ha) BuitenwaterWesterschelde (ha) BuitenwaterNoordzee (ha)
Nederland 2015 4.154.303 115.563 8.885 104.402 2.276 361.526 235.839 11.437 11.823 16.093 86.336 49.318 2.191 475 4.384 3.354 34.949 3.966 105.418 30.819 35.962 3.606 11.810 23.222 2.236.317 15.511 2.220.806 498.956 341.270 95.055 62.631 371.941 183.138 32.117 18.176 15.548 1.242 10.544 3.434 614 107.129 415.264 254.947 34.588 29.830 95.900
Zuid-Nederland (LD) 2015 729.156 25.687 1.725 23.292 671 91.810 59.608 2.437 3.133 3.967 22.666 10.862 511 126 774 1.265 7.876 310 21.729 6.029 8.804 412 2.076 4.408 433.845 3.023 430.822 121.263 102.811 10.671 7.780 23.960 2.872 4.427 619 2.590 1.237 139 12.076
Utrecht (PV) 2015 144.913 5.784 688 5.017 79 22.909 15.356 770 969 1.426 4.387 1.894 47 13 280 32 1.489 34 5.695 2.006 2.164 231 526 768 80.572 190 80.383 20.971 18.261 1.813 896 7.088 820 620 0 537 61 4 5.046
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2015 145.766 4.542 188 4.190 164 19.057 12.915 530 624 754 4.234 1.566 52 9 121 76 1.298 9 4.657 1.284 1.969 97 275 1.032 76.382 426 75.956 37.650 30.783 4.868 1.999 1.912 0 338 162 5 1.407
Aa en Hunze 2015 27.888 609 0 609 0 953 751 13 18 79 92 147 0 0 15 68 65 0 544 26 159 6 11 342 18.751 0 18.751 6.605 5.133 898 574 279 0 10 98 5 166
Appingedam 2015 2.458 111 8 103 0 312 222 20 3 17 50 59 0 1 8 2 48 0 53 27 22 1 0 3 1.783 0 1.783 60 43 0 18 80 0 2 0 0 79
Delfzijl 2015 22.750 388 29 360 0 1.124 598 26 22 62 416 476 24 0 17 32 297 105 273 157 84 9 9 15 10.392 0 10.392 654 255 13 387 297 0 16 0 2 279 9.145 9.145
Groningen (gemeente) 2015 8.375 518 61 457 0 3.183 1.903 169 78 226 806 459 77 11 61 0 310 0 729 440 192 39 27 31 2.783 1 2.782 204 147 0 57 499 0 53 0 63 383
Haren 2015 5.073 149 51 98 0 582 459 14 23 67 19 26 4 0 14 0 8 0 226 16 116 4 69 21 2.786 0 2.786 769 273 1 495 536 0 23 0 0 513
Loppersum 2015 11.199 262 24 238 0 300 261 1 0 7 30 55 0 0 17 19 19 0 46 16 29 1 0 0 10.298 0 10.298 144 112 0 32 95 0 0 0 0 95
Zwolle 2015 11.936 629 123 505 0 2.389 1.486 103 77 185 538 475 0 8 35 51 375 7 640 317 223 27 53 19 6.521 3 6.518 456 358 2 96 826 94 0 59 116 0 557
Bron: CBS.
Verklaring van tekens