Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Totaal aantal sportclubs (aantal) Sportclubs naar aantal leden Minder dan 51 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 51 tot en met 100 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 101 tot en met 200 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 201 tot en met 300 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 301 tot en met 400 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 401 tot en met 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden Meer dan 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden per sportclub (aantal) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar (aantal)
Totaal sportclubs 2021* 25.450 39 20 16 7 5 3 9 202 60
Kracht- en vechtsportclubs 2021* 1.315 58 25 12 3 1 0 1 63 35
Individuele zaalsportclubs 2021* 2.545 45 25 17 7 3 1 3 105 58
Team zaalsportclubs 2021* 2.250 47 18 20 8 4 1 2 104 34
Zwem- en duiksportclubs 2021* 1.070 39 24 17 9 3 2 4 129 56
Overige binnensportclubs 2021* 4.690 62 25 10 2 0 0 1 63 7
Atletiekclubs 2021* 325 13 16 15 9 18 13 16 310 88
Golfclubs 2021* 270 13 5 7 5 8 9 53 587 37
Hengelsportclubs 2021* 965 20 9 16 9 8 5 33 976 86
Paardensportclubs 2021* 1.310 61 25 11 2 0 0 0 61 16
Tennisclubs 2021* 1.680 8 13 25 13 8 9 24 342 59
Veldsportclubs (excl. voetbal) 2021* 1.365 16 22 26 10 9 4 13 279 149
Veldvoetbalclubs 2021* 2.360 1 5 15 18 15 12 35 477 235
Wielersportclubs 2021* 905 38 27 23 6 5 2 0 102 16
Overige buitensportclubs 2021* 4.400 45 20 15 7 4 2 6 151 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal sportclubs
Exclusief watersport- en uitsluitend professionele sportclubs.
Sportclubs naar aantal leden
Exclusief donateurs.
Minder dan 51 leden
51 tot en met 100 leden
101 tot en met 200 leden
201 tot en met 300 leden
301 tot en met 400 leden
401 tot en met 500 leden
Meer dan 500 leden
Gemiddeld aantal leden per sportclub
Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar
Leden jonger dan 18 jaar.