Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Naam (naam) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale Energiestrategie regio's Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale Energiestrategie regio's Naam (naam) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale Meld- en Coördinatiepunten Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale Meld- en Coördinatiepunten Naam (naam)
Nederland 2024
Noord-Nederland (LD) 2024
Oost-Nederland (LD) 2024
West-Nederland (LD) 2024
Zuid-Nederland (LD) 2024
Groningen (PV) 2024
Fryslân (PV) 2024
Drenthe (PV) 2024
Overijssel (PV) 2024
Flevoland (PV) 2024
Gelderland (PV) 2024
Utrecht (PV) 2024
Noord-Holland (PV) 2024
Zuid-Holland (PV) 2024
Zeeland (PV) 2024
Noord-Brabant (PV) 2024
Limburg (PV) 2024
Oost-Groningen (CR) 2024
Delfzijl en omgeving (CR) 2024
Overig Groningen (CR) 2024
Noord-Friesland (CR) 2024
Zuidwest-Friesland (CR) 2024
Zuidoost-Friesland (CR) 2024
Noord-Drenthe (CR) 2024
Zuidoost-Drenthe (CR) 2024
Zuidwest-Drenthe (CR) 2024
Noord-Overijssel (CR) 2024
Zuidwest-Overijssel (CR) 2024
Twente (CR) 2024
Veluwe (CR) 2024
Achterhoek (CR) 2024
Arnhem/Nijmegen (CR) 2024
Zuidwest-Gelderland (CR) 2024
Utrecht (CR) 2024
Kop van Noord-Holland (CR) 2024
Alkmaar en omgeving (CR) 2024
IJmond (CR) 2024
Agglomeratie Haarlem (CR) 2024
Zaanstreek (CR) 2024
Groot-Amsterdam (CR) 2024
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024
Delft en Westland (CR) 2024
Oost-Zuid-Holland (CR) 2024
Groot-Rijnmond (CR) 2024
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024
Overig Zeeland (CR) 2024
West-Noord-Brabant (CR) 2024
Midden-Noord-Brabant (CR) 2024
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024
Noord-Limburg (CR) 2024
Midden-Limburg (CR) 2024
Zuid-Limburg (CR) 2024
Flevoland (CR) 2024
Aa en Hunze 2024 . . ES03 Drenthe MC07 Noord- en Midden Drenthe
Aalburg 2024
Aalsmeer 2024 . . ES16 Noord-Holland Zuid MC21 Agglomeratie Amsterdam
Aalten 2024 . . ES07 Achterhoek MC13 Achterhoek
Ter Aar 2024
Aarle-Rixtel 2024
Abcoude 2024
Achtkarspelen 2024 . . ES02 Friesland MC06 Friesland-Oost ('de Friese Wouden')
Akersloot 2024
Alblasserdam 2024 . . ES18 Drechtsteden MC30 Zuid-Holland-Zuid
Albrandswaard 2024 . . ES23 Rotterdam/Den Haag MC29 Rijnmond
Alkemade 2024
Alkmaar 2024 . . ES15 Noord-Holland Noord MC24 Noord-Kennemerland
Almelo 2024 . . ES04 Twente MC12 Twente
Almere 2024 . . ES06 Flevoland MC18 Flevoland
Alphen aan den Rijn 2024 . . ES21 Holland Rijnland MC27 Zuid-Holland-Oost
Alphen en Riel 2024
Alphen-Chaam 2024 . . ES28 West-Brabant MC34 West-Brabant
Altena 2024 . . ES28 West-Brabant MC34 West-Brabant
Ambt Delden 2024
Ambt Montfort 2024
Ameland 2024 . . ES02 Friesland MC04 Friesland Noord
Amerongen 2024
Amersfoort 2024 . . ES13 Amersfoort MC16 Eem en Vallei
Ammerzoden 2024
Amstelveen 2024 . . ES16 Noord-Holland Zuid MC21 Agglomeratie Amsterdam
Amsterdam 2024 . . ES16 Noord-Holland Zuid MC21 Agglomeratie Amsterdam
Andijk 2024
Angerlo 2024
Anloo 2024
Anna Paulowna 2024
Apeldoorn 2024 . . ES12 Stedendriehoek MC11 Stedendriehoek
Appingedam 2024
Arcen en Velden 2024
Arnemuiden 2024
Arnhem 2024 . . ES08 Arnhem/Nijmegen MC41 Arnhem
Assen 2024 . . ES03 Drenthe MC07 Noord- en Midden Drenthe
Asten 2024 . . ES26 Metropoolregio Eindhoven MC37 Zuidoost-Brabant
Avereest 2024
Axel 2024
Baarle-Nassau 2024 . . ES28 West-Brabant MC34 West-Brabant
Baarn 2024 . . ES13 Amersfoort MC16 Eem en Vallei
Bakel en Milheeze 2024
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Voor deze StatLinetabel is besloten dat de indeling naar migratieachtergrond niet meer wordt bijgewerkt vanaf 2023. De nieuwe indeling zal in deze tabel worden opgenomen worden als er voldoende jaren beschikbaar zijn voor een nieuwe reeks. Regionale cijfers naar herkomstland zijn onder meer te vinden in de tabellen 'Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari' en 'Kerncijfers wijken en buurten 2023'. Koppelingen naar deze tabellen staan in paragraaf 3.


Wijzigingen per 8 april 2024:

Bevolking
Totale bevolking op 1 januari: de voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Landbouw
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2022 en de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Milieu
Afval van huishoudens: de definitieve cijfers van 2019 en de nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Lokalisering
Lokalisering van gemeenten: de definitieve gegevens van 2024 zijn toegevoegd. De regionale eenheden (Politie) van 2024 worden in de tweede helft van dit jaar gepubliceerd.
Aantal gemeenten per regio: de definitieve gegevens van 2024 zijn toegevoegd.


Wijzigingen per 18 december 2023:
Correctie: Vanwege een wijziging in de brondata van de studieschulden zijn bij het onderwerp Vermogen de cijfers van 2019 en 2020 aangepast.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Regionale eenheden
RE = Regionale eenheid
De indeling in regionale eenheden is ingevoerd per 1 januari 2013 en berust op de Politiewet 2012. De regionale eenheden zijn onderverdeeld in districten en basisteams.
Code
Codes van de regionale eenheden.
Naam
Namen van de politie regionale eenheden.
Regionale Energiestrategie regio's
ES = Regionale Energiestrategie regio
In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in regio’s. In die regio’s werken de lokale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen - aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen ze mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwekking van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.
Code
Codes van de Regionale Energiestrategie regio’s.
Naam
Namen van de Regionale Energiestrategie regio’s.
Regionale Meld- en Coördinatiepunten
MC = Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
In RMC-regio’s werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de RMC-regio’s. Gemeenten registreren (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en zorgen ervoor dat ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie halen.
Code
Codes van de Regionale Meld- en Coördinatiepunten.
Naam
Namen van de Regionale Meld- en Coördinatiepunten.