Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Naam (naam)
Nederland 2023
Noord-Nederland (LD) 2023
Oost-Nederland (LD) 2023
West-Nederland (LD) 2023
Zuid-Nederland (LD) 2023
Groningen (PV) 2023
Fryslân (PV) 2023
Drenthe (PV) 2023
Overijssel (PV) 2023
Flevoland (PV) 2023
Gelderland (PV) 2023
Utrecht (PV) 2023
Noord-Holland (PV) 2023
Zuid-Holland (PV) 2023
Zeeland (PV) 2023
Noord-Brabant (PV) 2023
Limburg (PV) 2023
Oost-Groningen (CR) 2023
Delfzijl en omgeving (CR) 2023
Overig Groningen (CR) 2023
Noord-Friesland (CR) 2023
Zuidwest-Friesland (CR) 2023
Zuidoost-Friesland (CR) 2023
Noord-Drenthe (CR) 2023
Zuidoost-Drenthe (CR) 2023
Zuidwest-Drenthe (CR) 2023
Noord-Overijssel (CR) 2023
Zuidwest-Overijssel (CR) 2023
Twente (CR) 2023
Veluwe (CR) 2023
Achterhoek (CR) 2023
Arnhem/Nijmegen (CR) 2023
Zuidwest-Gelderland (CR) 2023
Utrecht (CR) 2023
Kop van Noord-Holland (CR) 2023
Alkmaar en omgeving (CR) 2023
IJmond (CR) 2023
Agglomeratie Haarlem (CR) 2023
Zaanstreek (CR) 2023
Groot-Amsterdam (CR) 2023
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023
Delft en Westland (CR) 2023
Oost-Zuid-Holland (CR) 2023
Groot-Rijnmond (CR) 2023
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023
Overig Zeeland (CR) 2023
West-Noord-Brabant (CR) 2023
Midden-Noord-Brabant (CR) 2023
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023
Noord-Limburg (CR) 2023
Midden-Limburg (CR) 2023
Zuid-Limburg (CR) 2023
Flevoland (CR) 2023
Aa en Hunze 2023 RE01 Noord-Nederland
Aalburg 2023
Aalsmeer 2023 RE05 Amsterdam
Aalten 2023 RE02 Oost-Nederland
Ter Aar 2023
Aarle-Rixtel 2023
Abcoude 2023
Achtkarspelen 2023 RE01 Noord-Nederland
Akersloot 2023
Alblasserdam 2023 RE07 Rotterdam
Albrandswaard 2023 RE07 Rotterdam
Alkemade 2023
Alkmaar 2023 RE04 Noord-Holland
Almelo 2023 RE02 Oost-Nederland
Almere 2023 RE03 Midden-Nederland
Alphen aan den Rijn 2023 RE06 Den Haag
Alphen en Riel 2023
Alphen-Chaam 2023 RE08 Zeeland-West-Brabant
Altena 2023 RE08 Zeeland-West-Brabant
Ambt Delden 2023
Ambt Montfort 2023
Ameland 2023 RE01 Noord-Nederland
Amerongen 2023
Amersfoort 2023 RE03 Midden-Nederland
Ammerzoden 2023
Amstelveen 2023 RE05 Amsterdam
Amsterdam 2023 RE05 Amsterdam
Andijk 2023
Angerlo 2023
Anloo 2023
Anna Paulowna 2023
Apeldoorn 2023 RE02 Oost-Nederland
Appingedam 2023
Arcen en Velden 2023
Arnemuiden 2023
Arnhem 2023 RE02 Oost-Nederland
Assen 2023 RE01 Noord-Nederland
Asten 2023 RE09 Oost-Brabant
Avereest 2023
Axel 2023
Baarle-Nassau 2023 RE08 Zeeland-West-Brabant
Baarn 2023 RE03 Midden-Nederland
Bakel en Milheeze 2023
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 20 april 2023:

Bevolking
Inwoners per 1 januari: de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Immigratie en emigratie: de definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Sociale zekerheid, uitkeringsontvangers: de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Milieu, afval van huishoudens: de definitieve cijfers van 2018 en de nader voorlopige cijfers van 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Lokalisering: de definitieve gegevens van 2023 zijn toegevoegd. Het aantal wijken en buurten van 2023 wordt toegevoegd in een volgende update van deze tabel.


Wijzigingen per 31 oktober 2022:

Correctie relatieve cijfers Bevolking / Verhuizingen:
De relatieve cijfers van het binnenlands migratiesaldo en de verhuismobiliteit (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers binnen het onderwerp Verhuizingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Regionale eenheden
RE = Regionale eenheid
De indeling in regionale eenheden is ingevoerd per 1 januari 2013 en berust op de Politiewet 2012. De regionale eenheden zijn onderverdeeld in districten en basisteams.
Code
Codes van de regionale eenheden.
Naam
Namen van de politie regionale eenheden.