Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Milieu en bodemgebruik Bodemgebruik Oppervlakte Water Buitenwater (km²)
Nederland 2022 4.152,11
Noord-Nederland (LD) 2022 2.300,41
Oost-Nederland (LD) 2022 0,00
West-Nederland (LD) 2022 1.851,70
Zuid-Nederland (LD) 2022 0,00
Groningen (PV) 2022 555,18
Fryslân (PV) 2022 1.745,23
Drenthe (PV) 2022 0,00
Overijssel (PV) 2022 0,00
Flevoland (PV) 2022 0,00
Gelderland (PV) 2022 0,00
Utrecht (PV) 2022 0,00
Noord-Holland (PV) 2022 682,88
Zuid-Holland (PV) 2022 164,32
Zeeland (PV) 2022 1.004,49
Noord-Brabant (PV) 2022 0,00
Limburg (PV) 2022 0,00
Oost-Groningen (CR) 2022 55,47
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 91,20
Overig Groningen (CR) 2022 408,52
Noord-Friesland (CR) 2022 1.738,81
Zuidwest-Friesland (CR) 2022 6,43
Zuidoost-Friesland (CR) 2022 0,00
Noord-Drenthe (CR) 2022 0,00
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 0,00
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 0,00
Noord-Overijssel (CR) 2022 0,00
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 0,00
Twente (CR) 2022 0,00
Veluwe (CR) 2022 0,00
Achterhoek (CR) 2022 0,00
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 0,00
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 0,00
Utrecht (CR) 2022 0,00
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 623,44
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 20,30
IJmond (CR) 2022 24,24
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 14,91
Zaanstreek (CR) 2022 0,00
Groot-Amsterdam (CR) 2022 0,00
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 0,00
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 20,33
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 21,98
Delft en Westland (CR) 2022 7,73
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 0,00
Groot-Rijnmond (CR) 2022 114,29
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 0,00
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 128,00
Overig Zeeland (CR) 2022 876,49
West-Noord-Brabant (CR) 2022 0,00
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 0,00
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 0,00
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 0,00
Noord-Limburg (CR) 2022 0,00
Midden-Limburg (CR) 2022 0,00
Zuid-Limburg (CR) 2022 0,00
Flevoland (CR) 2022 0,00
Aa en Hunze 2022 0,00
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022 0,00
Aalten 2022 0,00
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022 0,00
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022 0,00
Albrandswaard 2022 0,00
Alkemade 2022
Alkmaar 2022 0,00
Almelo 2022 0,00
Almere 2022 0,00
Alphen aan den Rijn 2022 0,00
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022 0,00
Altena 2022 0,00
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022 211,15
Amerongen 2022
Amersfoort 2022 0,00
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022 0,00
Amsterdam 2022 0,00
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022 0,00
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022 0,00
Assen 2022 0,00
Asten 2022 0,00
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022 0,00
Baarn 2022 0,00
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 19 december 2022:

Bouwen en wonen
Gemiddelde woningwaarde (WOZ): de nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019, 2020 en 2021 zijn aangepast en hebben nu de status definitief.
Woningen naar eigendom: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Arbeid
Banen van werknemers: de nader voorlopige cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Inkomen en vermogen
De definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Landbouw
Graasdieren, hokdieren, oppervlakte cultuurgrond: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer
Motorvoertuigen: de gegevens vanaf 2019 tot en met 2021 zijn herzien. Deze zijn nu berekend op basis van de nieuwe verbeterde selectiemethode, waarbij alleen voertuigen zijn meegenomen, die op basis van verzekering, deel mochten nemen aan het verkeer. Voorheen werden ook enkele niet-verzekerde voertuigen meegenomen.
In paragraaf 4 staat een koppeling naar het methoderapport waarin de verschillen tussen de oude en nieuwe selectiemethode worden uitgelegd en gekwantificeerd.
De definitieve gegevens van 2022 volgens de nieuwe selectiemethode zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
Sportterreinen, openbaar groen: de definitieve cijfers van 2017 zijn toegevoegd.
Ziekenhuizen, opritten hoofdverkeersweg: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:

Correctie relatieve cijfers Bevolking / Verhuizingen:
De relatieve cijfers van het binnenlands migratiesaldo en de verhuismobiliteit (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers binnen het onderwerp Verhuizingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
April 2023.

Toelichting onderwerpen

Milieu en bodemgebruik
Bodemgebruik
Oppervlakte
De gegevens over de totale oppervlakte volgens de regionale indelingen op 1 januari zijn berekend uit digitale bestanden van de gemeentegrenzen.
Met ingang van 2011 wordt het bestand Burgerlijke gemeentegrenzen van het Kadaster gebruikt als basis voor de gemeentegrenzen, in tegenstelling tot het bestand Topgrenzen, de gemeentegrenzen van de voormalige Topografische Dienst, wat in 2010 en voorgaande jaren is gebruikt.
Vanwege kleine grensverschillen tussen beide gemeentegrenzen-bestanden zullen daarom kleine afwijkingen in oppervlakte voor bijna alle gemeenten gerapporteerd worden, ook voor gemeenten waarvan de gemeentegrenzen niet officieel gewijzigd zijn.

De onderverdeling in land en water is berekend op grond van de meest recente gegevens afkomstig uit de statistiek van het Bodemgebruik (ook wel bodemstatistiek genoemd). Zo zijn de cijfers van:
- 2009 en 2010 gebaseerd op de bodemstatistiek 2006;
- 2011 en 2012 op de bodemstatistiek 2008;
- 2013 tot en met 2015 op de bodemstatistiek 2010;
- 2016 en 2017 op de bodemstatistiek 2012;
- 2018 tot en met 2021 op de bodemstatistiek 2015;
- vanaf 2022 op de bodemstatistiek 2017.

Met de overgang naar de bodemstatistiek 2000 is een tweetal verbeteringen doorgevoerd:
1) de brongegevens uit de bodemstatistiek zijn geharmoniseerd met de digitale topografische kaartbladen van de Topografische Dienst Kadaster, schaal 1:10.000;
2) de categorie binnen- en buitenwater bevat alle in de topografische kaart, schaal 1:10.000, weergegeven watervlakken groter dan 1 ha.
Water in delfstofwinning en vloei- en slibvelden wordt nu apart waargenomen en water in jachthavens wordt, in tegenstelling tot andere peiljaren, ingedeeld onder water met een recreatieve functie.

Naast oppervlaktecijfers van land en water volgens hier gehanteerde cijfers uit de statistiek van het Bodemgebruik worden ook in de publicatie 'Ruimtelijke maatstaven financiële verhoudingswet(Fvw)' cijfers over oppervlakten land en water gepubliceerd.
Deze publicatie bevat ruimtelijke peilgegevens ten behoeve van uitkeringen uit het Gemeentefonds. De oppervlaktecijfers kunnen licht afwijken van de oppervlaktecijfers van de statistiek van het Bodemgebruik.
Het verschil wordt veroorzaakt omdat bodemstatistiekcijfers een integrale beschrijving geven voor Nederland van een enkel peiljaar. Deze peiljaren volgen om de drie of vier jaar. Hierbij wordt het materiaal uit een ouder jaar ieder jaar herberekend naar de meest recente gemeentelijke indeling.
Voor de Fvw-cijfers daarentegen, worden de meest recente topografische kaartbladen 1:10 000 van de Topografische Dienst Kadaster gehanteerd volgens de omschrijving van de desbetreffende hoofdgroepen van de statistiek van het bodemgebruik. Jaarlijks wordt ongeveer 25% van de oppervlakte van Nederland door de Topografische Dienst Kadaster geactualiseerd.
Cijfers uit de publicatie 'Ruimtelijke maatstaven Fvw' kunnen daarom ieder jaar verschillen door de vernieuwing van een kwart van het oppervlak van Nederland.

De onderverdeling van de categorie 'water totaal' in binnen- en buitenwater is beschikbaar vanaf het jaar 2000.
Water
Totale oppervlakte binnen- en buitenwater.
Binnenwater smaller dan 6 meter, kwelders, schorren, moerassen, rietlanden en dergelijke zijn tot land gerekend.
Buitenwater
Totale oppervlakte van water onderhevig aan getijden.