Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Verkeer en vervoer Lengte van wegen Totale weglengte (kilometer) Verkeer en vervoer Lengte van wegen Gemeentelijke en waterschapswegen (kilometer) Verkeer en vervoer Lengte van wegen Provinciale wegen (kilometer) Verkeer en vervoer Lengte van wegen Rijkswegen (kilometer)
2018 Nederland 139.587 126.458 7.745 5.384
2018 Groningen (PV) 6.702 5.920 569 213
2018 Fryslân (PV) 8.965 7.970 667 328
2018 Drenthe (PV) 7.575 6.815 516 244
2018 Overijssel (PV) 13.585 12.373 836 375
2018 Flevoland (PV) 3.804 3.130 506 168
2018 Gelderland (PV) 20.621 18.577 1.344 699
2018 Utrecht (PV) 7.042 6.254 384 403
2018 Noord-Holland (PV) 13.501 12.202 646 654
2018 Zuid-Holland (PV) 16.546 15.050 676 819
2018 Zeeland (PV) 6.995 6.245 508 242
2018 Noord-Brabant (PV) 22.799 21.323 602 873
2018 Limburg (PV) 11.454 10.599 490 365
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 31 maart 2022:

Bevolking
Totale bevolking per 1 januari: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Inkomen en vermogen
De definitieve cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Uitkeringsontvangers
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Afval van huishoudens
De nader voorlopige cijfers van 2017 zijn ongewijzigd definitief geworden, de nader voorlopige cijfers van 2018, 2019 en 2020 zijn toegevoegd.

Lokalisering
De regionale indelingen van 2022 zijn toegevoegd. De Regionale eenheden (Politie) van 2022 ontbreken nog en worden bij een volgende update toegevoegd.
De koppelvariabele (code) en het aantal gemeenten van 2022 is toegevoegd. Vanaf 1995 is bij iedere gemeente een 1 opgenomen als die gemeente bestaat in de gekozen periode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2022.

Toelichting onderwerpen

Verkeer en vervoer
Lengte van wegen
Als uitgangspunt voor de lengte van wegen is het Nationale Wegenbestand (een product van Adviesdienst Verkeer en Vervoer) gebruikt. Fiets- en voetpaden zijn uitgesloten.
Dit is mede gedaan met behulp van de meest recente kaartbladen van Top10Vector.
Voor het uitsluiten van de fiets- en voetpaden voor 2001, 2002 en 2003 zijn de meest recente Top10Vector bladen gebruikt die op 18 maart 2004 bij het CBS beschikbaar waren.
Totale weglengte
Totale lengte van alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een straatnaam of nummer, waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.
Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.
Gemeentelijke en waterschapswegen
Wegen beheerd door gemeente of waterschap. Waterschapswegen vormen een belangrijk deel van het wegennet buiten de bebouwde kom van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Door de overgang van gemeente Vianen van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 2002 heeft vanaf deze datum ook provincie Utrecht waterschapswegen.
Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.
Provinciale wegen
Wegen beheerd door de provincie. Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.
Rijkswegen
Wegen beheerd door het Rijk. Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.