Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo, vorderingen en schulden, 2001-2005


In het kader van de Wet FIDO (=Financiering Decentrale Overheden)
rapporteert het CBS sinds 2001 elk kwartaal aan het Ministerie van
Financiën over het EMU-saldo van 5 overheidslagen; gemeenten,
provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen
en politieregio's.

De betreffende lagere overheden ontvangen daartoe elk kwartaal een enquête-
formulier (papier of e-mail) waarin ze enkele posten op de financiële
rekening moeten invullen. Het CBS berekent hieruit de EMU-saldi. Elk
kwartaal wordt een hoge respons op de enquête (meer dan 90%) bereikt. De
gegevens verschijnen in de regel op StatLine ongeveer een kwartaal na
afloop van de verslagperiode. De gegevens voor een specifieke
verslagperiode worden twee maal herzien. Te weten in juli een jaar na de
verslagperiode en in juli twee jaar na de verslagperiode zodat aangesloten
kan worden op de beginstanden respectievelijk de eindstanden van de
balansposten uit de jaarrekeningen.

EMU-saldi van gemeenten, vorderingen en schulden naar primo jaar
en naar standen en mutaties per kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo, vorderingen en schulden, 2001-2005

Overheidslaag Stand/mutatie Perioden EMU-saldo (mld Euro) VorderingenVorderingen totaal (mld Euro) VorderingenLanglopendTotaal langlopende vorderingen (mld Euro) VorderingenLanglopendEffecten en deelnemingen (mld Euro) VorderingenLanglopendDeelnem. in eigen bedrijfsm. diensten (mld Euro) VorderingenLanglopendOverige langlopende vorderingen (mld Euro) VorderingenKortlopendTotaal kortlopende vorderingen (mld Euro) VorderingenKortlopendRC op eigen bedrijfsmatig dienst (mld Euro) VorderingenKortlopendRC op derden, niet-financiële instell. (mld Euro) VorderingenKortlopendKas- en daggeldlening, termijndeposito's (mld Euro) VorderingenKortlopendLiquide middelen (mld Euro) VorderingenKortlopendOverige kortlopende vorderingen (mld Euro) SchuldenSchulden totaal (mld Euro) SchuldenLanglopendTotaal langlopende schulden (mld Euro) SchuldenLanglopendObligaties en Medium Term Notes (mld Euro) SchuldenLanglopendBelegde res. door eig. bedrijfsm. dienst (mld Euro) SchuldenLanglopendBelegde reserves door derden (mld Euro) SchuldenLanglopendWaarborgsommen (mld Euro) SchuldenLanglopendOverige langlopende schulden (mld Euro) SchuldenKortlopendKortlopende schulden totaal (mld Euro) SchuldenKortlopendRC bij eigen bedrijfsmatige diensten (mld Euro) SchuldenKortlopendRC bij derden, niet-financiële instell. (mld Euro) SchuldenKortlopendKas- en daggeldlening, termijndeposito's (mld Euro) SchuldenKortlopendOverige kortlopende schulden (mld Euro)
Overheid totaal Stand 2001 beginstand 44,4 28,4 4,2 3,5 20,7 16,0 0,1 0,3 4,3 2,5 12,7 50,5 36,2 3,6 0,7 0,2 0,2 31,6 14,3 0,1 0,1 2,6 11,4
Overheid totaal Stand 2001 1e kwartaal 45,5 27,9 4,2 3,4 20,3 17,6 0,2 0,3 3,1 2,4 14,3 49,8 35,7 3,7 0,7 0,2 0,1 31,0 14,1 0,1 0,1 1,9 12,1
Overheid totaal Stand 2001 2e kwartaal 45,6 27,9 4,3 3,4 20,2 17,7 0,4 0,2 3,3 2,7 14,3 50,0 35,9 3,8 0,7 0,2 0,1 31,0 14,1 0,0 0,1 2,2 11,7
Overheid totaal Stand 2001 3e kwartaal 44,9 27,8 4,4 3,6 19,8 17,0 0,4 0,2 3,5 2,8 13,4 49,9 35,6 3,9 0,7 0,3 0,3 30,5 14,3 0,1 0,2 2,5 11,5
Overheid totaal Stand 2001 4e kwartaal 43,8 27,4 4,5 3,7 19,2 16,5 0,2 0,2 3,5 2,8 12,9 50,5 35,5 3,9 0,6 0,2 0,1 30,6 15,0 0,3 0,2 2,4 12,1
Overheid totaal Stand 2001 eindstand 43,8 27,4 4,5 3,7 19,2 16,5 0,2 0,2 3,5 2,8 12,9 50,5 35,5 3,9 0,6 0,2 0,1 30,6 15,0 0,3 0,2 2,4 12,1
Overheid totaal Stand 2002 beginstand 44,0 27,7 4,7 3,7 19,3 16,3 0,1 0,2 3,5 2,8 9,6 50,5 35,7 3,4 0,6 0,2 0,1 31,3 14,8 0,3 0,2 2,6 11,8
Overheid totaal Stand 2002 1e kwartaal 47,7 27,2 4,6 3,6 19,0 20,5 0,3 0,1 3,2 2,7 14,1 52,2 35,9 3,3 0,9 0,2 0,1 31,4 16,3 0,3 0,0 3,1 12,9
Overheid totaal Stand 2002 2e kwartaal 47,8 27,5 4,6 4,0 18,9 20,4 0,4 0,1 3,3 2,9 13,8 52,0 35,6 3,1 0,9 0,2 0,1 31,3 16,4 0,3 0,2 3,0 12,9
Overheid totaal Stand 2002 3e kwartaal 45,1 27,0 4,5 3,9 18,6 18,2 0,3 0,1 3,2 2,6 12,0 50,7 35,2 2,9 0,9 0,2 0,1 31,1 15,5 0,4 0,1 3,0 12,0
Overheid totaal Stand 2002 4e kwartaal 42,8 26,1 4,3 3,7 18,1 16,7 0,2 0,2 2,9 2,5 10,9 51,5 35,3 3,1 0,9 0,3 0,1 30,9 16,2 0,2 0,2 3,4 12,5
Overheid totaal Stand 2002 eindstand 42,8 26,1 4,3 3,7 18,1 16,7 0,2 0,2 2,9 2,5 10,9 51,5 35,3 3,1 0,9 0,3 0,1 30,9 16,2 0,2 0,2 3,4 12,5
Overheid totaal Stand 2003 beginstand* 43,2 26,4 4,6 3,6 18,2 16,8 0,1 0,4 1,6 4,3 10,4 50,9 35,2 1,7 0,9 0,3 0,1 32,2 15,8 0,2 0,2 3,6 11,9
Overheid totaal Stand 2003 1e kwartaal* 46,7 25,3 4,4 3,5 17,4 21,4 0,2 0,4 1,8 4,3 14,7 52,0 35,8 1,7 0,9 0,2 0,1 32,8 16,4 0,1 0,2 3,6 12,5
Overheid totaal Stand 2003 2e kwartaal* 47,1 25,3 3,9 3,9 17,5 21,8 0,3 0,4 1,6 4,6 15,0 52,8 35,8 1,4 1,0 0,3 0,1 32,9 17,1 0,1 0,3 3,6 13,1
Overheid totaal Stand 2003 3e kwartaal* 44,9 24,5 3,5 3,9 17,1 20,4 0,6 0,3 1,5 4,9 13,2 51,9 35,0 1,2 1,1 0,2 0,1 32,4 17,0 0,2 0,4 3,8 12,7
Overheid totaal Stand 2003 4e kwartaal* 42,0 23,8 3,7 3,6 16,5 18,1 0,1 0,3 1,4 5,2 11,1 50,9 35,5 1,7 0,9 0,3 0,1 32,5 15,6 0,1 0,4 3,3 11,8
Overheid totaal Stand 2003 eindstand* 42,0 23,8 3,7 3,6 16,5 18,1 0,1 0,3 1,4 5,2 11,1 50,9 35,5 1,7 0,9 0,3 0,1 32,5 15,6 0,1 0,4 3,3 11,8
Overheid totaal Stand 2004 beginstand* 44,3 25,6 4,3 1,9 19,3 18,8 0,0 0,0 1,8 3,8 13,1 52,6 35,8 3,2 0,8 0,1 0,1 31,6 16,8 0,1 0,3 3,5 12,9
Overheid totaal Stand 2004 1e kwartaal* 45,6 24,6 4,0 1,5 19,1 21,1 0,1 0,1 1,7 3,1 16,0 52,1 36,2 3,0 0,9 0,1 0,1 32,2 15,9 0,0 0,1 3,7 12,1
Overheid totaal Stand 2004 2e kwartaal* 44,9 23,9 3,9 1,5 18,5 21,0 0,2 0,2 2,1 3,8 14,7 51,9 35,7 3,0 0,9 0,2 0,1 31,6 16,1 0,0 0,1 3,2 12,7
Overheid totaal Stand 2004 3e kwartaal* 43,5 23,9 3,9 1,5 18,5 19,6 0,3 0,2 1,9 3,5 13,7 51,1 36,0 3,0 0,9 0,2 0,1 31,9 15,1 0,1 0,1 3,5 11,5
Overheid totaal Stand 2004 4e kwartaal* 42,6 24,2 4,2 1,4 18,5 18,4 0,0 0,1 1,8 3,3 13,2 52,3 36,0 3,0 0,9 0,1 0,1 31,9 16,3 0,1 0,4 4,1 11,7
Overheid totaal Stand 2004 eindstand* 42,6 24,2 4,2 1,4 18,5 18,4 0,0 0,1 1,8 3,3 13,2 52,3 36,0 3,0 0,9 0,1 0,1 31,9 16,3 0,1 0,4 4,1 11,7
Overheid totaal Stand 2005 beginstand* 42,6 24,2 4,2 1,4 18,5 18,4 0,0 0,1 1,8 3,3 13,2 52,3 36,0 3,0 0,9 0,1 0,1 31,9 16,3 0,1 0,4 4,1 11,7
Overheid totaal Stand 2005 1e kwartaal* 46,1 24,0 4,2 1,4 18,4 22,0 0,0 0,1 1,7 3,2 17,1 52,9 36,5 3,0 0,9 0,1 0,1 32,4 16,4 0,1 0,4 4,3 11,5
Overheid totaal Stand 2005 2e kwartaal* 46,1 24,1 4,2 1,4 18,5 22,0 -0,1 0,1 2,1 4,4 15,5 52,9 37,1 2,9 0,9 0,2 0,1 33,0 15,8 0,1 0,8 4,2 10,7
Overheid totaal Stand 2005 3e kwartaal* 43,5 23,8 4,0 1,3 18,5 19,7 0,1 0,0 2,5 4,0 13,2 51,8 36,9 2,7 0,9 0,1 0,1 33,0 14,9 0,2 0,5 3,7 10,5
Overheid totaal Stand 2005 4e kwartaal* 41,7 22,8 4,2 1,2 17,4 18,9 0,1 0,1 2,5 3,3 12,9 53,0 37,6 2,9 0,9 0,1 0,2 33,5 15,4 0,1 0,6 3,9 10,8
Overheid totaal Stand 2005 eindstand* 41,7 22,8 4,2 1,2 17,4 18,9 0,1 0,1 2,5 3,3 12,9 53,0 37,6 2,9 0,9 0,1 0,2 33,5 15,4 0,1 0,6 3,9 10,8
Overheid totaal Mutatie 2001 beginstand
Overheid totaal Mutatie 2001 1e kwartaal 1,8 1,1 -0,4 0,1 -0,1 -0,4 1,5 0,1 0,0 -1,2 -0,2 2,8 -0,7 -0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,2 0,0 -0,1 -0,8 0,7
Overheid totaal Mutatie 2001 2e kwartaal -0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,3 -0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,4
Overheid totaal Mutatie 2001 3e kwartaal -0,6 -0,7 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,9 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 -0,2
Overheid totaal Mutatie 2001 4e kwartaal -1,7 -1,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,7 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 -0,1 0,6
Overheid totaal Mutatie 2001 eindstand -0,6 -0,6 -1,0 0,3 0,2 -1,5 0,4 0,1 -0,2 -0,8 0,3 1,0 0,1 -0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 -1,0 0,8 0,2 0,0 -0,2 0,8
Overheid totaal Mutatie 2002 beginstand
Overheid totaal Mutatie 2002 1e kwartaal 1,9 3,6 -0,6 -0,1 -0,1 -0,3 4,2 0,2 -0,1 -0,3 -0,1 4,5 1,7 0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 -0,1 0,5 1,1
Overheid totaal Mutatie 2002 2e kwartaal 0,3 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1 0,0
Overheid totaal Mutatie 2002 3e kwartaal -1,4 -2,7 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -2,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -1,8 -1,3 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,9 0,1 -0,1 0,0 -0,9
Overheid totaal Mutatie 2002 4e kwartaal -3,1 -2,4 -0,9 -0,2 -0,2 -0,5 -1,4 -0,1 0,2 -0,3 -0,1 -1,1 0,8 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,7 -0,2 0,1 0,3 0,5
Overheid totaal Mutatie 2002 eindstand -2,2 -1,2 -1,7 -0,4 0,0 -1,2 0,4 0,0 0,0 -0,6 -0,3 1,3 1,0 -0,4 -0,3 0,2 0,1 0,0 -0,4 1,4 -0,1 0,0 0,8 0,7
Overheid totaal Mutatie 2003 beginstand*
Overheid totaal Mutatie 2003 1e kwartaal* 2,4 3,5 -1,1 -0,2 -0,1 -0,8 4,6 0,1 0,0 0,2 0,0 4,3 1,1 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 -0,1 0,0 0,1 0,6
Overheid totaal Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,3 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,4 0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,3 0,7 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,2 0,0 0,5
Overheid totaal Mutatie 2003 3e kwartaal* -1,3 -2,1 -0,8 -0,4 0,0 -0,4 -1,4 0,3 -0,1 -0,1 0,3 -1,8 -0,8 -0,8 -0,3 0,1 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,4
Overheid totaal Mutatie 2003 4e kwartaal* -2,0 -3,0 -0,7 0,2 -0,3 -0,6 -2,3 -0,4 0,0 -0,1 0,3 -2,1 -1,0 0,4 0,5 -0,2 0,0 0,0 0,1 -1,5 -0,1 0,0 -0,5 -0,9
Overheid totaal Mutatie 2003 eindstand* -1,6 -1,2 -2,6 -0,9 0,0 -1,8 1,4 0,0 -0,1 -0,2 0,9 0,7 0,0 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,1 0,2 -0,3 -0,1
Overheid totaal Mutatie 2004 beginstand*
Overheid totaal Mutatie 2004 1e kwartaal* 1,7 1,3 -1,0 -0,4 -0,3 -0,3 2,3 0,0 0,1 -0,1 -0,7 2,9 -0,4 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,9 -0,1 -0,2 0,2 -0,8
Overheid totaal Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,4 -0,7 -0,7 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,1 0,1 0,4 0,7 -1,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 -0,4 0,6
Overheid totaal Mutatie 2004 3e kwartaal* -0,6 -1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -1,0 -0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -1,0 0,0 0,0 0,2 -1,3
Overheid totaal Mutatie 2004 4e kwartaal* -2,2 -1,0 0,2 0,3 -0,1 0,0 -1,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,3 0,6 0,2
Overheid totaal Mutatie 2004 eindstand* -1,5 -1,8 -1,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,1 -0,2 0,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,1 0,6 -1,2
Overheid totaal Mutatie 2005 beginstand*
Overheid totaal Mutatie 2005 1e kwartaal* 2,9 3,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 3,6 0,0 0,0 -0,1 -0,1 3,9 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,2
Overheid totaal Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 -1,6 0,0 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0 0,4 -0,1 -0,8
Overheid totaal Mutatie 2005 3e kwartaal* -1,4 -2,6 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -2,4 0,1 -0,1 0,4 -0,5 -2,3 -1,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,3
Overheid totaal Mutatie 2005 4e kwartaal* -3,0 -1,8 -1,0 0,1 -0,1 -1,1 -0,8 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,3 1,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3
Overheid totaal Mutatie 2005 eindstand* -1,9 -0,8 -1,3 0,0 -0,2 -1,1 0,5 0,1 0,0 0,7 0,0 -0,2 0,7 1,6 -0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 -0,9 0,0 0,4 -0,2 -1,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 beginstand 43,9 28,3 4,2 3,5 20,7 15,5 0,1 0,3 4,1 2,3 12,6 49,8 36,0 3,6 0,7 0,2 0,2 31,5 13,8 0,1 0,1 2,6 10,9
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 1e kwartaal 45,0 27,9 4,2 3,4 20,3 17,1 0,2 0,3 2,9 2,2 14,1 49,3 35,5 3,7 0,7 0,2 0,1 30,8 13,7 0,1 0,2 1,9 11,7
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 2e kwartaal 45,2 27,9 4,3 3,4 20,2 17,3 0,4 0,2 3,2 2,5 14,1 49,5 35,7 3,8 0,7 0,2 0,1 30,8 13,8 0,0 0,2 2,2 11,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 3e kwartaal 44,3 27,8 4,4 3,6 19,7 16,5 0,4 0,2 3,3 2,6 13,3 49,2 35,4 3,9 0,7 0,3 0,3 30,3 13,8 0,1 0,2 2,5 11,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 4e kwartaal 43,3 27,4 4,5 3,7 19,2 16,0 0,2 0,2 3,3 2,7 12,8 49,9 35,4 3,9 0,6 0,2 0,1 30,5 14,6 0,3 0,2 2,4 11,7
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 eindstand 43,3 27,4 4,5 3,7 19,2 16,0 0,2 0,2 3,3 2,7 12,8 49,9 35,4 3,9 0,6 0,2 0,1 30,5 14,6 0,3 0,2 2,4 11,7
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 beginstand 43,5 27,7 4,7 3,7 19,3 15,8 0,1 0,2 3,3 2,6 9,5 49,9 35,5 3,4 0,6 0,2 0,1 31,1 14,3 0,3 0,2 2,6 11,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 1e kwartaal 47,2 27,2 4,6 3,6 19,0 20,0 0,3 0,1 2,9 2,6 14,1 51,7 35,8 3,3 0,9 0,2 0,1 31,2 15,9 0,3 0,2 3,1 12,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 2e kwartaal 47,4 27,4 4,6 4,0 18,8 20,0 0,4 0,1 3,1 2,8 13,7 51,5 35,5 3,1 0,9 0,2 0,1 31,2 16,0 0,3 0,3 3,0 12,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 3e kwartaal 44,7 27,0 4,5 3,9 18,6 17,7 0,3 0,1 3,0 2,4 11,9 50,2 35,1 2,9 0,9 0,2 0,1 30,9 15,1 0,4 0,2 3,0 11,6
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 4e kwartaal 42,3 26,0 4,3 3,7 18,1 16,3 0,2 0,2 2,7 2,4 10,8 50,9 35,2 3,1 0,9 0,3 0,1 30,7 15,8 0,2 0,2 3,4 12,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 eindstand 42,3 26,0 4,3 3,7 18,1 16,3 0,2 0,2 2,7 2,4 10,8 50,9 35,2 3,1 0,9 0,3 0,1 30,7 15,8 0,2 0,2 3,4 12,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 beginstand* 42,8 26,4 4,6 3,6 18,2 16,4 0,1 0,4 1,4 4,1 10,3 50,5 35,1 1,7 0,9 0,3 0,1 32,1 15,4 0,2 0,2 3,6 11,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 1e kwartaal* 46,2 25,3 4,4 3,5 17,4 21,0 0,2 0,4 1,6 4,1 14,6 51,7 35,7 1,7 0,9 0,2 0,1 32,7 16,1 0,1 0,3 3,6 12,1
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 2e kwartaal* 46,7 25,2 3,9 3,9 17,4 21,4 0,3 0,4 1,5 4,4 14,9 52,3 35,6 1,4 1,0 0,3 0,1 32,8 16,7 0,1 0,3 3,6 12,6
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 3e kwartaal* 44,5 24,5 3,5 3,9 17,1 20,0 0,6 0,3 1,3 4,7 13,1 51,5 34,9 1,2 1,1 0,2 0,1 32,3 16,6 0,2 0,4 3,7 12,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 4e kwartaal* 41,4 23,8 3,7 3,6 16,5 17,6 0,1 0,3 1,2 5,0 11,0 50,4 35,3 1,7 0,9 0,3 0,1 32,3 15,1 0,1 0,4 3,3 11,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 eindstand* 41,4 23,8 3,7 3,6 16,5 17,6 0,1 0,3 1,2 5,0 11,0 50,4 35,3 1,7 0,9 0,3 0,1 32,3 15,1 0,1 0,4 3,3 11,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 beginstand* 43,8 25,5 4,3 1,9 19,3 18,2 0,0 0,0 1,6 3,6 13,0 51,9 35,7 3,2 0,8 0,1 0,1 31,4 16,3 0,1 0,3 3,5 12,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 1e kwartaal* 45,1 24,5 4,0 1,5 19,1 20,6 0,1 0,1 1,6 2,9 15,9 51,6 36,1 3,0 0,9 0,1 0,1 32,0 15,5 0,0 0,1 3,7 11,6
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 2e kwartaal* 44,4 23,8 3,9 1,5 18,5 20,5 0,2 0,2 1,9 3,6 14,6 51,2 35,6 3,0 0,9 0,2 0,1 31,5 15,7 0,0 0,1 3,2 12,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 3e kwartaal* 43,0 23,9 3,9 1,5 18,5 19,1 0,3 0,2 1,7 3,3 13,6 50,5 35,8 3,0 0,9 0,2 0,1 31,7 14,7 0,1 0,1 3,5 11,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 4e kwartaal* 42,0 24,1 4,2 1,4 18,5 17,9 0,0 0,1 1,6 3,1 13,0 51,6 35,9 3,0 0,9 0,1 0,1 31,8 15,7 0,1 0,4 4,1 11,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 eindstand* 42,0 24,1 4,2 1,4 18,5 17,9 0,0 0,1 1,6 3,1 13,0 51,6 35,9 3,0 0,9 0,1 0,1 31,8 15,7 0,1 0,4 4,1 11,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 beginstand* 42,0 24,1 4,2 1,4 18,5 17,9 0,0 0,1 1,6 3,1 13,0 51,6 35,9 3,0 0,9 0,1 0,1 31,8 15,7 0,1 0,4 4,1 11,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 1e kwartaal* 45,6 24,0 4,2 1,4 18,4 21,6 0,0 0,1 1,5 3,0 17,0 52,3 36,4 3,0 0,9 0,1 0,1 32,3 15,9 0,1 0,4 4,3 11,1
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 2e kwartaal* 45,6 24,0 4,2 1,4 18,5 21,6 -0,1 0,1 1,9 4,3 15,4 52,3 37,0 2,9 0,9 0,2 0,1 32,9 15,3 0,1 0,8 4,2 10,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 3e kwartaal* 42,9 23,8 4,0 1,3 18,5 19,1 0,1 0,0 2,2 3,8 13,1 51,2 36,8 2,7 0,9 0,1 0,1 32,9 14,4 0,2 0,5 3,7 10,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 4e kwartaal* 41,2 22,8 4,2 1,2 17,4 18,4 0,1 0,1 2,3 3,1 12,8 52,4 37,5 2,9 0,9 0,1 0,2 33,4 14,9 0,1 0,6 3,9 10,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 eindstand* 41,2 22,8 4,2 1,2 17,4 18,4 0,1 0,1 2,3 3,1 12,8 52,4 37,5 2,9 0,9 0,1 0,2 33,4 14,9 0,1 0,6 3,9 10,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 beginstand
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 1e kwartaal 1,7 1,1 -0,4 0,1 -0,1 -0,4 1,6 0,1 0,0 -1,2 -0,1 2,8 -0,5 -0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,1 0,0 0,0 -0,8 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 2e kwartaal 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,3 -0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 3e kwartaal -0,6 -0,9 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,9 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,0 0,3 -0,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 4e kwartaal -1,7 -1,0 -0,5 0,1 0,0 -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 -0,1 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 eindstand -0,7 -0,5 -1,0 0,3 0,2 -1,5 0,4 0,1 -0,2 -0,8 0,3 1,0 0,1 -0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 -1,0 0,8 0,2 0,0 -0,2 0,8
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 beginstand
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 1e kwartaal 1,8 3,6 -0,6 -0,1 -0,1 -0,3 4,2 0,2 -0,1 -0,4 -0,1 4,5 1,8 0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,5 1,1
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 2e kwartaal 0,5 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 3e kwartaal -1,4 -2,7 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -2,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -1,8 -1,3 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,9 0,1 -0,1 0,0 -0,9
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 4e kwartaal -3,1 -2,4 -0,9 -0,2 -0,2 -0,5 -1,4 -0,1 0,2 -0,3 0,0 -1,1 0,7 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,6 -0,2 0,0 0,3 0,5
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 eindstand -2,2 -1,2 -1,7 -0,4 0,0 -1,2 0,5 0,0 0,0 -0,6 -0,2 1,3 1,0 -0,4 -0,3 0,2 0,1 0,0 -0,4 1,4 -0,1 0,0 0,8 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 beginstand*
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 1e kwartaal* 2,2 3,5 -1,1 -0,2 -0,1 -0,8 4,6 0,1 0,0 0,2 0,0 4,3 1,3 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 -0,1 0,1 0,1 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,2 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,3 0,3 0,6 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,5
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 3e kwartaal* -1,4 -2,2 -0,8 -0,4 0,0 -0,4 -1,4 0,3 -0,1 -0,2 0,2 -1,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,1 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,4
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 4e kwartaal* -2,0 -3,0 -0,7 0,2 -0,3 -0,6 -2,4 -0,4 0,0 -0,2 0,3 -2,1 -1,1 0,4 0,5 -0,2 0,0 0,0 0,1 -1,5 -0,1 0,0 -0,5 -0,9
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 eindstand* -1,7 -1,4 -2,6 -0,9 0,0 -1,8 1,2 0,0 -0,1 -0,2 0,9 0,7 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,3 -0,1 0,2 -0,3 -0,1
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 beginstand*
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 1e kwartaal* 1,7 1,3 -1,0 -0,4 -0,3 -0,3 2,3 0,0 0,1 -0,1 -0,7 2,9 -0,4 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,8 -0,1 -0,2 0,2 -0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,4 -0,7 -0,7 -0,1 0,0 -0,6 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 -1,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 -0,4 0,6
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 3e kwartaal* -0,6 -1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 0,0 -0,2 -0,3 -1,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -1,0 0,0 0,0 0,2 -1,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 4e kwartaal* -2,2 -1,0 0,2 0,3 -0,1 0,0 -1,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,3 0,6 0,1
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 eindstand* -1,5 -1,8 -1,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,1 -0,3 0,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,1 0,6 -1,2
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 beginstand*
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 1e kwartaal* 2,9 3,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1 3,7 0,0 0,0 -0,1 -0,1 3,9 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,2
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 -1,6 0,0 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0 0,4 -0,1 -0,8
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 3e kwartaal* -1,6 -2,7 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -2,5 0,1 -0,1 0,3 -0,5 -2,3 -1,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 4e kwartaal* -3,0 -1,7 -1,0 0,1 -0,1 -1,1 -0,7 0,0 0,1 0,1 -0,7 -0,3 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,1 0,2 0,2
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 eindstand* -1,9 -0,8 -1,3 0,0 -0,2 -1,1 0,5 0,1 0,0 0,7 0,0 -0,2 0,8 1,6 -0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 -0,8 0,0 0,3 -0,2 -1,0
Provincies Stand 2001 beginstand 3,5 1,2 0,3 0,0 0,9 2,3 0,0 0,0 1,7 0,1 0,5 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 0,3 0,9
Provincies Stand 2001 1e kwartaal 3,4 1,1 0,2 0,0 0,8 2,3 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6 2,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,0 0,1 0,1 1,0
Provincies Stand 2001 2e kwartaal 3,4 1,0 0,3 0,0 0,8 2,4 0,0 0,0 1,6 0,2 0,7 1,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2001 3e kwartaal 3,3 1,0 0,3 0,0 0,7 2,3 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6 1,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 0,0 0,1 0,1 0,8
Provincies Stand 2001 4e kwartaal 3,1 0,9 0,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,6 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2001 eindstand 3,1 0,9 0,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,6 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2002 beginstand 3,2 0,9 0,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,6 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2002 1e kwartaal 3,5 1,0 0,3 0,0 0,7 2,5 0,0 0,0 1,3 0,2 1,0 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,4 0,0 0,1 0,1 1,2
Provincies Stand 2002 2e kwartaal 3,5 1,0 0,3 0,0 0,7 2,5 0,0 0,0 1,3 0,2 1,0 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2002 3e kwartaal 3,4 1,1 0,3 0,0 0,8 2,3 0,0 0,0 1,3 0,2 0,8 1,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2002 4e kwartaal 3,1 1,1 0,3 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,7 1,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2002 eindstand 3,1 1,1 0,3 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,7 1,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2003 beginstand* 3,3 1,4 0,5 0,0 0,9 2,0 - 0,0 0,3 1,0 0,6 1,7 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 - 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2003 1e kwartaal* 4,0 1,4 0,4 0,0 1,0 2,6 - 0,1 0,3 1,0 1,3 1,7 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 - 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2003 2e kwartaal* 4,1 1,3 0,3 0,0 1,1 2,7 - 0,0 0,4 1,1 1,3 1,9 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,2 - 0,1 0,0 1,1
Provincies Stand 2003 3e kwartaal* 3,7 1,4 0,2 0,0 1,2 2,3 - 0,0 0,3 1,1 0,9 1,8 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 - 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2003 4e kwartaal* 3,6 1,4 0,3 0,0 1,1 2,2 - 0,0 0,3 1,2 0,7 1,8 0,6 - 0,1 0,0 0,0 0,5 1,2 - 0,1 0,1 1,0
Provincies Stand 2003 eindstand* 3,6 1,4 0,3 0,0 1,1 2,2 - 0,0 0,3 1,2 0,7 1,8 0,6 - 0,1 0,0 0,0 0,5 1,2 - 0,1 0,1 1,0
Provincies Stand 2004 beginstand* 3,5 1,4 0,2 0,0 1,2 2,1 0,0 0,0 0,8 0,4 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2004 1e kwartaal* 3,7 1,5 0,3 0,0 1,2 2,2 0,0 0,0 0,7 0,3 1,2 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2004 2e kwartaal* 3,7 1,6 0,3 0,0 1,4 2,1 0,0 0,0 0,8 0,2 1,1 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 0,2 0,0 1,0
Provincies Stand 2004 3e kwartaal* 3,7 1,8 0,3 0,0 1,5 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,8
Provincies Stand 2004 4e kwartaal* 3,7 1,8 0,2 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2004 eindstand* 3,7 1,8 0,2 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2005 beginstand* 3,7 1,8 0,2 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2005 1e kwartaal* 3,9 1,8 0,2 0,0 1,6 2,1 0,0 0,0 0,7 0,2 1,2 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 1,0
Provincies Stand 2005 2e kwartaal* 4,0 1,8 0,2 0,0 1,6 2,2 0,0 0,0 0,9 0,3 1,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,2 0,0 1,0
Provincies Stand 2005 3e kwartaal* 4,1 1,9 0,2 0,0 1,6 2,3 0,0 0,0 1,0 0,3 1,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2005 4e kwartaal* 4,3 1,8 0,2 0,0 1,6 2,5 0,0 0,0 1,1 0,4 1,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,0 1,2
Provincies Stand 2005 eindstand* 4,3 1,8 0,2 0,0 1,6 2,5 0,0 0,0 1,1 0,4 1,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,0 1,2
Provincies Mutatie 2001 beginstand
Provincies Mutatie 2001 1e kwartaal 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0
Provincies Mutatie 2001 2e kwartaal 0,2 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2001 3e kwartaal 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2001 4e kwartaal -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2001 eindstand 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0
Provincies Mutatie 2002 beginstand
Provincies Mutatie 2002 1e kwartaal 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,4 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Provincies Mutatie 2002 2e kwartaal 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,2
Provincies Mutatie 2002 3e kwartaal 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2002 4e kwartaal -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2002 eindstand 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0
Provincies Mutatie 2003 beginstand*
Provincies Mutatie 2003 1e kwartaal* 0,7 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Provincies Mutatie 2003 3e kwartaal* -0,3 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2
Provincies Mutatie 2003 4e kwartaal* -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2003 eindstand* 0,1 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2004 beginstand*
Provincies Mutatie 2004 1e kwartaal* 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2004 3e kwartaal* 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Provincies Mutatie 2004 4e kwartaal* -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2004 eindstand* 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2005 beginstand*
Provincies Mutatie 2005 1e kwartaal* 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2005 3e kwartaal* 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2005 4e kwartaal* -0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Provincies Mutatie 2005 eindstand* 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1
Gemeenten totaal Stand 2001 beginstand 34,8 24,4 1,5 3,5 19,5 10,3 0,1 0,2 2,1 1,6 6,4 39,1 28,7 1,1 0,7 0,1 0,1 26,7 10,4 0,1 0,1 1,9 8,4
Gemeenten totaal Stand 2001 1e kwartaal 35,7 24,1 1,6 3,4 19,1 11,6 0,2 0,1 1,1 1,3 9,0 38,9 28,4 1,2 0,7 0,2 0,1 26,2 10,6 0,1 0,1 1,3 9,1
Gemeenten totaal Stand 2001 2e kwartaal 35,9 24,1 1,6 3,4 19,1 11,8 0,4 0,1 1,4 1,3 8,7 39,2 28,5 1,3 0,7 0,2 0,1 26,2 10,7 0,0 0,1 1,7 8,9
Gemeenten totaal Stand 2001 3e kwartaal 35,3 24,0 1,7 3,6 18,7 11,2 0,4 0,1 1,4 1,4 8,0 39,2 28,2 1,3 0,7 0,2 0,3 25,8 11,0 0,1 0,1 2,0 8,8
Gemeenten totaal Stand 2001 4e kwartaal 34,4 23,6 1,6 3,7 18,3 10,8 0,2 0,0 1,4 1,5 7,6 39,5 28,0 1,3 0,6 0,2 0,1 25,8 11,5 0,3 0,1 2,0 9,2
Gemeenten totaal Stand 2001 eindstand 34,4 23,6 1,6 3,7 18,3 10,8 0,2 0,0 1,4 1,5 7,6 39,5 28,0 1,3 0,6 0,2 0,1 25,8 11,5 0,3 0,1 2,0 9,2
Gemeenten totaal Stand 2002 beginstand 34,5 24,0 1,8 3,7 18,4 10,5 0,0 0,2 1,5 1,5 7,4 39,5 28,3 1,3 0,6 0,2 0,1 26,1 11,2 0,3 0,1 2,1 8,8
Gemeenten totaal Stand 2002 1e kwartaal 37,3 23,4 1,7 3,6 18,1 13,9 0,2 0,1 1,2 1,4 11,0 41,1 28,7 1,3 0,8 0,2 0,1 26,2 12,4 0,3 0,1 2,6 9,5
Gemeenten totaal Stand 2002 2e kwartaal 37,5 23,6 1,7 4,0 17,9 13,8 0,2 0,1 1,3 1,5 10,8 41,1 28,5 1,3 0,8 0,2 0,1 26,0 12,6 0,3 0,2 2,6 9,6
Gemeenten totaal Stand 2002 3e kwartaal 35,3 23,2 1,7 3,9 17,6 12,1 0,1 0,1 1,2 1,4 9,4 40,1 28,1 1,3 0,8 0,2 0,1 25,7 12,0 0,4 0,1 2,6 8,9
Gemeenten totaal Stand 2002 4e kwartaal 33,3 22,3 1,6 3,7 17,1 11,0 0,0 0,2 1,0 1,4 8,3 40,6 28,1 1,2 0,8 0,3 0,1 25,7 12,5 0,2 0,1 3,0 9,3
Gemeenten totaal Stand 2002 eindstand 33,3 22,3 1,6 3,7 17,1 11,0 0,0 0,2 1,0 1,4 8,3 40,6 28,1 1,2 0,8 0,3 0,1 25,7 12,5 0,2 0,1 3,0 9,3
Gemeenten totaal Stand 2003 beginstand* 33,5 22,4 1,7 3,6 17,1 11,1 0,0 0,2 0,6 2,3 8,0 40,2 28,0 1,2 0,8 0,2 0,1 25,6 12,2 0,2 0,1 3,2 8,8
Gemeenten totaal Stand 2003 1e kwartaal* 35,8 21,3 1,6 3,5 16,2 14,5 0,0 0,2 0,7 2,6 11,0 41,2 28,5 1,2 0,8 0,2 0,1 26,2 12,7 0,1 0,1 3,2 9,3
Gemeenten totaal Stand 2003 2e kwartaal* 36,5 21,5 1,4 3,9 16,2 15,0 0,1 0,2 0,5 2,8 11,5 42,1 28,7 1,2 1,0 0,2 0,1 26,2 13,3 0,1 0,2 3,2 9,9
Gemeenten totaal Stand 2003 3e kwartaal* 35,1 20,9 1,2 3,9 15,8 14,2 0,4 0,2 0,3 3,1 10,3 41,7 28,3 1,2 1,0 0,2 0,1 25,8 13,3 0,2 0,3 3,4 9,5
Gemeenten totaal Stand 2003 4e kwartaal* 32,1 20,0 1,2 3,6 15,2 12,0 0,0 0,1 0,3 3,0 8,6 40,1 28,3 1,2 0,8 0,2 0,1 26,0 11,8 0,1 0,2 2,9 8,5
Gemeenten totaal Stand 2003 eindstand* 32,1 20,0 1,2 3,6 15,2 12,0 0,0 0,1 0,3 3,0 8,6 40,1 28,3 1,2 0,8 0,2 0,1 26,0 11,8 0,1 0,2 2,9 8,5
Gemeenten totaal Stand 2004 beginstand* 34,4 21,2 2,1 1,9 17,2 13,1 0,0 0,0 0,6 2,5 10,0 41,8 28,6 1,0 0,8 0,1 0,1 26,6 13,2 0,1 0,2 3,4 9,5
Gemeenten totaal Stand 2004 1e kwartaal* 35,3 20,3 1,8 1,5 17,0 15,0 0,1 0,1 0,6 2,1 12,2 41,6 29,0 0,8 0,9 0,1 0,1 27,2 12,6 0,0 0,0 3,6 8,9
Gemeenten totaal Stand 2004 2e kwartaal* 34,4 19,4 1,7 1,5 16,2 15,0 0,2 0,1 0,8 2,7 11,2 41,3 28,6 0,8 0,9 0,2 0,1 26,8 12,7 0,0 0,0 3,2 9,5
Gemeenten totaal Stand 2004 3e kwartaal* 33,1 19,4 1,7 1,5 16,2 13,7 0,3 0,1 0,8 2,4 10,2 41,1 29,1 0,8 0,9 0,2 0,1 27,2 12,0 0,1 0,0 3,5 8,5
Gemeenten totaal Stand 2004 4e kwartaal* 32,5 19,6 2,1 1,4 16,1 12,9 0,0 0,1 0,7 2,2 10,0 41,8 28,8 0,7 0,9 0,1 0,1 26,9 13,0 0,1 0,2 4,1 8,6
Gemeenten totaal Stand 2004 eindstand* 32,5 19,6 2,1 1,4 16,1 12,9 0,0 0,1 0,7 2,2 10,0 41,8 28,8 0,7 0,9 0,1 0,1 26,9 13,0 0,1 0,2 4,1 8,6
Gemeenten totaal Stand 2005 beginstand* 32,5 19,6 2,1 1,4 16,1 12,9 0,0 0,1 0,7 2,2 10,0 41,8 28,8 0,7 0,9 0,1 0,1 26,9 13,0 0,1 0,2 4,1 8,6
Gemeenten totaal Stand 2005 1e kwartaal* 35,3 19,4 2,1 1,4 15,9 15,9 0,0 0,1 0,6 2,1 13,0 42,3 29,2 0,8 0,9 0,1 0,1 27,3 13,0 0,1 0,3 4,2 8,4
Gemeenten totaal Stand 2005 2e kwartaal* 35,3 19,5 2,1 1,4 16,0 15,9 -0,1 0,1 0,9 3,2 11,8 42,3 29,8 0,7 0,9 0,2 0,1 27,9 12,5 0,1 0,6 4,1 7,7
Gemeenten totaal Stand 2005 3e kwartaal* 32,8 19,2 2,0 1,3 15,9 13,6 0,1 -0,1 1,0 2,7 9,9 41,2 29,5 0,5 0,9 0,1 0,1 27,9 11,7 0,2 0,3 3,6 7,6
Gemeenten totaal Stand 2005 4e kwartaal* 31,0 18,2 2,1 1,2 14,8 12,9 0,1 0,1 1,1 2,1 9,6 41,9 29,9 0,7 0,9 0,1 0,1 28,1 12,0 0,1 0,4 3,8 7,7
Gemeenten totaal Stand 2005 eindstand* 31,0 18,2 2,1 1,2 14,8 12,9 0,1 0,1 1,1 2,1 9,6 41,9 29,9 0,7 0,9 0,1 0,1 28,1 12,0 0,1 0,4 3,8 7,7
Gemeenten totaal Mutatie 2001 beginstand
Gemeenten totaal Mutatie 2001 1e kwartaal 1,1 0,9 -0,4 0,0 -0,1 -0,3 1,3 0,1 0,0 -1,0 -0,3 2,6 -0,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 -0,5 0,8
Gemeenten totaal Mutatie 2001 2e kwartaal 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,1 -0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,2
Gemeenten totaal Mutatie 2001 3e kwartaal -0,7 -0,6 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,6 0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 -0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2001 4e kwartaal -1,2 -0,9 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,1 -0,4 0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 -0,1 0,4
Gemeenten totaal Mutatie 2001 eindstand -0,8 -0,4 -0,9 0,1 0,2 -1,2 0,5 0,1 -0,1 -0,7 0,0 1,2 0,4 -0,7 0,2 -0,1 0,1 0,0 -0,8 1,1 0,2 0,0 0,1 0,8
Gemeenten totaal Mutatie 2002 beginstand
Gemeenten totaal Mutatie 2002 1e kwartaal 1,3 2,8 -0,6 -0,2 -0,1 -0,3 3,4 0,2 -0,1 -0,3 0,0 3,7 1,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,5 0,7
Gemeenten totaal Mutatie 2002 2e kwartaal 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2002 3e kwartaal -1,2 -2,2 -0,4 0,0 -0,2 -0,3 -1,7 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,6 0,1 -0,1 0,1 -0,7
Gemeenten totaal Mutatie 2002 4e kwartaal -2,5 -2,0 -0,9 -0,1 -0,2 -0,6 -1,2 0,0 0,1 -0,2 0,0 -1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,0 0,3 0,3
Gemeenten totaal Mutatie 2002 eindstand -2,3 -1,2 -1,6 -0,2 0,0 -1,4 0,4 0,0 0,0 -0,5 -0,1 1,0 1,1 -0,2 -0,1 0,2 0,1 0,0 -0,4 1,3 -0,1 0,0 0,9 0,4
Gemeenten totaal Mutatie 2003 beginstand*
Gemeenten totaal Mutatie 2003 1e kwartaal* 1,3 2,3 -1,1 -0,1 -0,1 -0,9 3,4 0,0 0,0 0,1 0,3 3,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,6
Gemeenten totaal Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,2 0,7 0,2 -0,2 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,4 0,9 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6
Gemeenten totaal Mutatie 2003 3e kwartaal* -1,0 -1,3 -0,5 -0,1 0,0 -0,4 -0,8 0,3 0,0 -0,2 0,3 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,3
Gemeenten totaal Mutatie 2003 4e kwartaal* -1,5 -3,1 -0,9 0,0 -0,3 -0,6 -2,1 -0,3 -0,1 0,1 -0,1 -1,7 -1,6 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,1 -1,6 -0,1 0,0 -0,4 -1,0
Gemeenten totaal Mutatie 2003 eindstand* -1,7 -1,4 -2,4 -0,5 0,0 -2,0 1,0 0,0 -0,1 -0,2 0,7 0,6 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,4 -0,1 0,2 -0,2 -0,2
Gemeenten totaal Mutatie 2004 beginstand*
Gemeenten totaal Mutatie 2004 1e kwartaal* 1,1 0,9 -1,0 -0,3 -0,3 -0,3 1,9 0,0 0,1 0,0 -0,4 2,2 -0,2 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,6 -0,1 -0,1 0,2 -0,6
Gemeenten totaal Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,5 -0,9 -0,9 -0,1 0,0 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,2 0,7 -1,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,1 -0,4 0,5
Gemeenten totaal Mutatie 2004 3e kwartaal* -1,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,1 0,0 0,0 -0,3 -1,0 -0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,6 0,0 0,0 0,3 -0,9
Gemeenten totaal Mutatie 2004 4e kwartaal* -1,3 -0,6 0,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,8 -0,3 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,2 0,6 0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2004 eindstand* -1,8 -1,8 -1,6 -0,1 -0,4 -1,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,1 0,2 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,6 -0,9
Gemeenten totaal Mutatie 2005 beginstand*
Gemeenten totaal Mutatie 2005 1e kwartaal* 2,3 2,8 -0,2 0,0 0,0 -0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 3,1 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,2
Gemeenten totaal Mutatie 2005 2e kwartaal* -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 -1,3 0,1 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0 0,3 -0,1 -0,7
Gemeenten totaal Mutatie 2005 3e kwartaal* -1,4 -2,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -2,3 0,1 -0,2 0,1 -0,5 -1,9 -1,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,1 -0,3 -0,5 -0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2005 4e kwartaal* -2,4 -1,7 -1,0 0,1 -0,1 -1,1 -0,7 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,3 0,7 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2005 eindstand* -1,9 -1,5 -1,4 0,0 -0,2 -1,3 -0,1 0,1 0,0 0,4 -0,2 -0,3 0,1 1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,0 0,0 0,2 -0,3 -0,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 beginstand 10,7 7,6 0,6 3,2 3,8 3,1 0,1 0,1 0,2 0,4 2,4 11,0 7,4 1,1 0,5 0,0 0,1 5,6 3,6 0,1 0,0 0,9 2,7
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 1e kwartaal 10,6 7,4 0,6 3,1 3,7 3,1 0,2 0,1 -0,4 0,3 3,0 10,9 7,2 1,2 0,5 0,0 0,1 5,4 3,6 0,0 0,0 0,2 3,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 2e kwartaal 10,8 7,4 0,6 3,1 3,7 3,4 0,3 0,1 -0,1 0,3 2,8 11,0 7,2 1,3 0,5 0,0 0,1 5,3 3,7 0,0 0,0 0,5 3,2
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 3e kwartaal 11,1 7,5 0,6 3,4 3,6 3,5 0,3 0,0 0,0 0,4 2,8 11,1 7,1 1,3 0,5 0,1 0,1 5,1 4,0 0,1 0,0 0,8 3,2
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 4e kwartaal 11,2 7,4 0,6 3,4 3,4 3,8 0,1 0,0 0,2 0,4 3,1 11,2 6,8 1,3 0,5 0,1 0,1 4,9 4,4 0,2 0,0 0,9 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 eindstand 11,2 7,4 0,6 3,4 3,4 3,8 0,1 0,0 0,2 0,4 3,1 11,2 6,8 1,3 0,5 0,1 0,1 4,9 4,4 0,2 0,0 0,9 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 beginstand 11,1 7,4 0,6 3,4 3,4 3,8 0,0 0,1 0,2 0,4 3,0 11,2 6,8 1,3 0,5 0,1 0,1 4,9 4,4 0,2 0,0 0,9 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 1e kwartaal 11,6 7,2 0,6 3,3 3,3 4,4 0,2 0,1 0,0 0,2 4,0 11,1 7,0 1,3 0,7 0,1 0,1 4,8 4,1 0,2 0,0 0,9 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 2e kwartaal 12,0 7,7 0,6 3,7 3,4 4,2 0,2 0,1 0,0 0,2 3,8 11,0 6,8 1,3 0,7 0,1 0,1 4,7 4,2 0,3 0,0 1,0 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 3e kwartaal 11,4 7,5 0,6 3,6 3,3 4,0 0,1 0,1 0,0 0,2 3,7 10,7 6,4 1,3 0,7 0,1 0,1 4,3 4,3 0,4 0,0 1,1 2,8
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 4e kwartaal 10,9 6,9 0,5 3,4 3,1 3,9 0,0 0,1 0,0 0,2 3,6 11,2 6,3 1,2 0,7 0,1 0,1 4,2 4,9 0,2 0,0 1,4 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 eindstand 10,9 6,9 0,5 3,4 3,1 3,9 0,0 0,1 0,0 0,2 3,6 11,2 6,3 1,2 0,7 0,1 0,1 4,2 4,9 0,2 0,0 1,4 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 beginstand* 10,9 6,9 0,7 3,4 2,8 3,9 0,0 0,1 0,0 0,5 3,3 10,9 6,3 1,2 0,7 0,1 0,1 4,2 4,5 0,2 0,0 1,3 3,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 1e kwartaal* 11,1 6,5 0,6 3,3 2,6 4,6 0,0 0,1 0,3 0,7 3,5 10,7 6,4 1,2 0,7 0,1 0,1 4,3 4,3 0,0 0,0 1,1 3,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 2e kwartaal* 11,8 6,6 0,6 3,6 2,4 5,2 0,1 0,1 0,1 0,8 4,2 11,3 6,6 1,2 0,8 0,1 0,1 4,4 4,7 0,0 0,1 1,1 3,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 3e kwartaal* 11,7 6,5 0,5 3,7 2,3 5,3 0,3 0,1 -0,1 0,9 4,0 10,9 6,6 1,2 0,8 0,2 0,1 4,4 4,3 0,2 0,1 1,0 3,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 4e kwartaal* 10,6 6,3 0,5 3,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 11,0 6,6 1,2 0,8 0,1 0,1 4,5 4,3 0,1 0,1 1,2 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 eindstand* 10,6 6,3 0,5 3,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 11,0 6,6 1,2 0,8 0,1 0,1 4,5 4,3 0,1 0,1 1,2 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 beginstand* 13,5 7,7 1,4 1,9 4,5 5,7 0,0 0,0 0,0 1,3 4,4 13,2 7,1 0,8 0,8 0,1 0,1 5,3 6,1 0,0 0,0 1,7 4,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 1e kwartaal* 12,4 7,1 1,0 1,5 4,6 5,2 0,1 0,1 0,1 0,9 4,0 12,8 7,5 0,6 0,9 0,1 0,1 5,8 5,3 -0,5 -0,1 1,8 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 2e kwartaal* 12,4 7,0 1,0 1,5 4,4 5,4 0,2 0,1 0,2 0,9 4,0 12,9 7,4 0,5 0,9 0,2 0,1 5,7 5,5 -0,4 0,0 1,6 4,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 3e kwartaal* 12,5 6,9 1,0 1,5 4,4 5,6 0,3 0,1 0,1 1,0 4,1 12,6 7,4 0,5 0,9 0,2 0,1 5,7 5,2 -0,2 0,0 1,6 3,8
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 4e kwartaal* 13,3 7,4 1,3 1,4 4,7 5,9 0,0 0,1 0,1 1,2 4,5 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 eindstand* 13,3 7,4 1,3 1,4 4,7 5,9 0,0 0,1 0,1 1,2 4,5 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 beginstand* 13,3 7,4 1,3 1,4 4,7 5,9 0,0 0,1 0,1 1,2 4,5 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 1e kwartaal* 13,6 7,4 1,3 1,4 4,6 6,2 0,0 0,1 0,1 1,1 4,8 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 2e kwartaal* 14,1 7,5 1,3 1,4 4,7 6,6 -0,1 0,1 0,2 1,1 5,2 12,8 6,6 0,4 0,9 0,1 0,1 5,0 6,2 0,0 0,3 2,1 3,7
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 3e kwartaal* 13,4 7,3 1,3 1,4 4,6 6,1 0,1 0,1 0,4 1,0 4,6 12,5 6,7 0,4 0,9 0,1 0,1 5,1 5,8 0,1 0,0 1,7 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 4e kwartaal* 12,5 6,9 1,3 1,4 4,2 5,7 0,1 0,1 0,4 0,5 4,5 12,2 6,3 0,4 0,9 0,1 0,1 4,7 6,0 0,1 0,0 1,8 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 eindstand* 12,5 6,9 1,3 1,4 4,2 5,7 0,1 0,1 0,4 0,5 4,5 12,2 6,3 0,4 0,9 0,1 0,1 4,7 6,0 0,1 0,0 1,8 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 beginstand
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 1e kwartaal -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,1 0,7 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,7
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 2e kwartaal 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,2
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 3e kwartaal 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 4e kwartaal 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 0,3 -0,2 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 eindstand 0,3 0,5 -0,2 0,0 0,3 -0,4 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,2 -0,6 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,6
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 beginstand
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 1e kwartaal 0,6 0,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,2 -0,1 -0,1 -0,3 0,9 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 2e kwartaal 0,4 0,3 0,5 0,0 0,4 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 3e kwartaal -0,2 -0,5 -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 4e kwartaal -1,1 -0,6 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,6 -0,2 0,0 0,3 0,5
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 eindstand -0,3 -0,3 -0,5 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,5 0,0 -0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,7 0,5 -0,1 0,0 0,5 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 beginstand*
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 1e kwartaal* 0,4 0,3 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2 0,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 2e kwartaal* 0,1 0,6 0,1 0,0 0,4 -0,2 0,6 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 3e kwartaal* 0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,3 0,0 -0,2 0,2 -0,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 -0,2 -0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 4e kwartaal* -1,2 -1,2 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 -1,0 -0,3 0,0 0,1 0,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2 -0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 eindstand* -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 0,0 -0,4 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,7 -0,3 0,1 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 beginstand*
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 1e kwartaal* -0,7 -1,1 -0,6 -0,4 -0,3 0,1 -0,5 0,0 0,1 0,1 -0,3 -0,4 -0,4 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,8 -0,5 -0,1 0,1 -0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 2e kwartaal* 0,5 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,0 -0,2 0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 3e kwartaal* 0,6 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,1 -0,6
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 4e kwartaal* 0,3 0,8 0,5 0,3 -0,1 0,3 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,7 0,2 0,0 0,2 0,2
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 eindstand* 0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,5 -0,3 -0,3 0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,1 -0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 beginstand*
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 1e kwartaal* 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 3e kwartaal* -0,4 -0,7 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,5 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,6 -0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,3 0,1 -0,3 -0,4 0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 4e kwartaal* -0,6 -0,9 -0,4 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,1 -0,4 -0,1 -0,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 eindstand* -0,4 -0,8 -0,6 0,0 -0,1 -0,5 -0,2 0,1 0,0 0,3 -0,7 0,0 -0,4 -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 beginstand 3,9 3,2 0,1 0,0 3,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,8 0,0 0,0 0,2 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 1e kwartaal 3,8 3,2 0,1 0,0 3,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 2e kwartaal 3,8 3,2 0,1 0,0 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,0 0,0 0,0 0,2 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 3e kwartaal 3,7 3,1 0,1 0,0 3,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,0 0,0 0,0 0,1 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 4e kwartaal 3,6 3,0 0,1 0,1 2,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 eindstand 3,6 3,0 0,1 0,1 2,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 beginstand 4,4 3,5 0,1 0,1 3,3 0,9 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 5,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 1,1 0,0 0,0 0,1 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 1e kwartaal 4,9 3,5 0,1 0,1 3,3 1,5 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 5,9 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 1,3 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 2e kwartaal 4,9 3,4 0,1 0,1 3,3 1,4 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 5,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,3 0,0 0,0 0,1 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 3e kwartaal 4,5 3,4 0,1 0,1 3,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 5,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 0,2 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 4e kwartaal 4,4 3,3 0,1 0,1 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 eindstand 4,4 3,3 0,1 0,1 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 beginstand* 4,3 3,2 0,1 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 1,2 0,0 0,0 0,3 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 1e kwartaal* 4,3 2,9 0,1 0,0 2,8 1,3 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 5,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,4 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 2e kwartaal* 4,0 2,7 0,1 0,0 2,6 1,3 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 5,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,3 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 3e kwartaal* 3,4 2,4 0,1 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,3 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 4e kwartaal* 3,8 2,7 0,1 0,0 2,6 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,1 0,0 0,0 0,2 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 eindstand* 3,8 2,7 0,1 0,0 2,6 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,1 0,0 0,0 0,2 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 beginstand* 3,6 2,6 0,1 0,0 2,5 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,0 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,1 0,0 0,0 0,1 0,9
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 1e kwartaal* 3,7 2,5 0,1 0,0 2,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 4,9 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 3,6 1,1 0,0 0,0 0,1 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 2e kwartaal* 3,5 2,5 0,1 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 4,7 3,8 0,3 0,0 0,0 0,0 3,6 0,9 0,0 0,0 0,2 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 3e kwartaal* 3,3 2,3 0,1 0,0 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0 0,0 0,0 0,2 0,9
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 4e kwartaal* 3,0 2,2 0,1 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 eindstand* 3,0 2,2 0,1 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 beginstand* 3,0 2,2 0,1 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 1e kwartaal* 3,1 2,1 0,1 0,0 2,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 4,9 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5 1,2 0,0 0,2 0,2 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 2e kwartaal* 2,9 2,1 0,1 0,0 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 4,5 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 3e kwartaal* 2,7 2,1 0,1 0,0 2,0 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,6 4,6 3,8 0,3 0,0 0,0 0,0 3,5 0,8 0,0 0,1 0,1 0,6
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 4e kwartaal* 3,1 2,1 0,1 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,0 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 eindstand* 3,1 2,1 0,1 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,0 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners