Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo, vorderingen en schulden, 2001-2005

Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo, vorderingen en schulden, 2001-2005

Overheidslaag Stand/mutatie Perioden EMU-saldo (mld Euro) Vorderingen Vorderingen totaal (mld Euro) Vorderingen Langlopend Totaal langlopende vorderingen (mld Euro) Vorderingen Langlopend Effecten en deelnemingen (mld Euro) Vorderingen Langlopend Deelnem. in eigen bedrijfsm. diensten (mld Euro) Vorderingen Langlopend Overige langlopende vorderingen (mld Euro) Vorderingen Kortlopend Totaal kortlopende vorderingen (mld Euro) Vorderingen Kortlopend RC op eigen bedrijfsmatig dienst (mld Euro) Vorderingen Kortlopend RC op derden, niet-financiële instell. (mld Euro) Vorderingen Kortlopend Kas- en daggeldlening, termijndeposito's (mld Euro) Vorderingen Kortlopend Liquide middelen (mld Euro) Vorderingen Kortlopend Overige kortlopende vorderingen (mld Euro) Schulden Schulden totaal (mld Euro) Schulden Langlopend Totaal langlopende schulden (mld Euro) Schulden Langlopend Obligaties en Medium Term Notes (mld Euro) Schulden Langlopend Belegde res. door eig. bedrijfsm. dienst (mld Euro) Schulden Langlopend Belegde reserves door derden (mld Euro) Schulden Langlopend Waarborgsommen (mld Euro) Schulden Langlopend Overige langlopende schulden (mld Euro) Schulden Kortlopend Kortlopende schulden totaal (mld Euro) Schulden Kortlopend RC bij eigen bedrijfsmatige diensten (mld Euro) Schulden Kortlopend RC bij derden, niet-financiële instell. (mld Euro) Schulden Kortlopend Kas- en daggeldlening, termijndeposito's (mld Euro) Schulden Kortlopend Overige kortlopende schulden (mld Euro)
Overheid totaal Stand 2001 beginstand 44,4 28,4 4,2 3,5 20,7 16,0 0,1 0,3 4,3 2,5 12,7 50,5 36,2 3,6 0,7 0,2 0,2 31,6 14,3 0,1 0,1 2,6 11,4
Overheid totaal Stand 2001 1e kwartaal 45,5 27,9 4,2 3,4 20,3 17,6 0,2 0,3 3,1 2,4 14,3 49,8 35,7 3,7 0,7 0,2 0,1 31,0 14,1 0,1 0,1 1,9 12,1
Overheid totaal Stand 2001 2e kwartaal 45,6 27,9 4,3 3,4 20,2 17,7 0,4 0,2 3,3 2,7 14,3 50,0 35,9 3,8 0,7 0,2 0,1 31,0 14,1 0,0 0,1 2,2 11,7
Overheid totaal Stand 2001 3e kwartaal 44,9 27,8 4,4 3,6 19,8 17,0 0,4 0,2 3,5 2,8 13,4 49,9 35,6 3,9 0,7 0,3 0,3 30,5 14,3 0,1 0,2 2,5 11,5
Overheid totaal Stand 2001 4e kwartaal 43,8 27,4 4,5 3,7 19,2 16,5 0,2 0,2 3,5 2,8 12,9 50,5 35,5 3,9 0,6 0,2 0,1 30,6 15,0 0,3 0,2 2,4 12,1
Overheid totaal Stand 2001 eindstand 43,8 27,4 4,5 3,7 19,2 16,5 0,2 0,2 3,5 2,8 12,9 50,5 35,5 3,9 0,6 0,2 0,1 30,6 15,0 0,3 0,2 2,4 12,1
Overheid totaal Stand 2002 beginstand 44,0 27,7 4,7 3,7 19,3 16,3 0,1 0,2 3,5 2,8 9,6 50,5 35,7 3,4 0,6 0,2 0,1 31,3 14,8 0,3 0,2 2,6 11,8
Overheid totaal Stand 2002 1e kwartaal 47,7 27,2 4,6 3,6 19,0 20,5 0,3 0,1 3,2 2,7 14,1 52,2 35,9 3,3 0,9 0,2 0,1 31,4 16,3 0,3 0,0 3,1 12,9
Overheid totaal Stand 2002 2e kwartaal 47,8 27,5 4,6 4,0 18,9 20,4 0,4 0,1 3,3 2,9 13,8 52,0 35,6 3,1 0,9 0,2 0,1 31,3 16,4 0,3 0,2 3,0 12,9
Overheid totaal Stand 2002 3e kwartaal 45,1 27,0 4,5 3,9 18,6 18,2 0,3 0,1 3,2 2,6 12,0 50,7 35,2 2,9 0,9 0,2 0,1 31,1 15,5 0,4 0,1 3,0 12,0
Overheid totaal Stand 2002 4e kwartaal 42,8 26,1 4,3 3,7 18,1 16,7 0,2 0,2 2,9 2,5 10,9 51,5 35,3 3,1 0,9 0,3 0,1 30,9 16,2 0,2 0,2 3,4 12,5
Overheid totaal Stand 2002 eindstand 42,8 26,1 4,3 3,7 18,1 16,7 0,2 0,2 2,9 2,5 10,9 51,5 35,3 3,1 0,9 0,3 0,1 30,9 16,2 0,2 0,2 3,4 12,5
Overheid totaal Stand 2003 beginstand* 43,2 26,4 4,6 3,6 18,2 16,8 0,1 0,4 1,6 4,3 10,4 50,9 35,2 1,7 0,9 0,3 0,1 32,2 15,8 0,2 0,2 3,6 11,9
Overheid totaal Stand 2003 1e kwartaal* 46,7 25,3 4,4 3,5 17,4 21,4 0,2 0,4 1,8 4,3 14,7 52,0 35,8 1,7 0,9 0,2 0,1 32,8 16,4 0,1 0,2 3,6 12,5
Overheid totaal Stand 2003 2e kwartaal* 47,1 25,3 3,9 3,9 17,5 21,8 0,3 0,4 1,6 4,6 15,0 52,8 35,8 1,4 1,0 0,3 0,1 32,9 17,1 0,1 0,3 3,6 13,1
Overheid totaal Stand 2003 3e kwartaal* 44,9 24,5 3,5 3,9 17,1 20,4 0,6 0,3 1,5 4,9 13,2 51,9 35,0 1,2 1,1 0,2 0,1 32,4 17,0 0,2 0,4 3,8 12,7
Overheid totaal Stand 2003 4e kwartaal* 42,0 23,8 3,7 3,6 16,5 18,1 0,1 0,3 1,4 5,2 11,1 50,9 35,5 1,7 0,9 0,3 0,1 32,5 15,6 0,1 0,4 3,3 11,8
Overheid totaal Stand 2003 eindstand* 42,0 23,8 3,7 3,6 16,5 18,1 0,1 0,3 1,4 5,2 11,1 50,9 35,5 1,7 0,9 0,3 0,1 32,5 15,6 0,1 0,4 3,3 11,8
Overheid totaal Stand 2004 beginstand* 44,3 25,6 4,3 1,9 19,3 18,8 0,0 0,0 1,8 3,8 13,1 52,6 35,8 3,2 0,8 0,1 0,1 31,6 16,8 0,1 0,3 3,5 12,9
Overheid totaal Stand 2004 1e kwartaal* 45,6 24,6 4,0 1,5 19,1 21,1 0,1 0,1 1,7 3,1 16,0 52,1 36,2 3,0 0,9 0,1 0,1 32,2 15,9 0,0 0,1 3,7 12,1
Overheid totaal Stand 2004 2e kwartaal* 44,9 23,9 3,9 1,5 18,5 21,0 0,2 0,2 2,1 3,8 14,7 51,9 35,7 3,0 0,9 0,2 0,1 31,6 16,1 0,0 0,1 3,2 12,7
Overheid totaal Stand 2004 3e kwartaal* 43,5 23,9 3,9 1,5 18,5 19,6 0,3 0,2 1,9 3,5 13,7 51,1 36,0 3,0 0,9 0,2 0,1 31,9 15,1 0,1 0,1 3,5 11,5
Overheid totaal Stand 2004 4e kwartaal* 42,6 24,2 4,2 1,4 18,5 18,4 0,0 0,1 1,8 3,3 13,2 52,3 36,0 3,0 0,9 0,1 0,1 31,9 16,3 0,1 0,4 4,1 11,7
Overheid totaal Stand 2004 eindstand* 42,6 24,2 4,2 1,4 18,5 18,4 0,0 0,1 1,8 3,3 13,2 52,3 36,0 3,0 0,9 0,1 0,1 31,9 16,3 0,1 0,4 4,1 11,7
Overheid totaal Stand 2005 beginstand* 42,6 24,2 4,2 1,4 18,5 18,4 0,0 0,1 1,8 3,3 13,2 52,3 36,0 3,0 0,9 0,1 0,1 31,9 16,3 0,1 0,4 4,1 11,7
Overheid totaal Stand 2005 1e kwartaal* 46,1 24,0 4,2 1,4 18,4 22,0 0,0 0,1 1,7 3,2 17,1 52,9 36,5 3,0 0,9 0,1 0,1 32,4 16,4 0,1 0,4 4,3 11,5
Overheid totaal Stand 2005 2e kwartaal* 46,1 24,1 4,2 1,4 18,5 22,0 -0,1 0,1 2,1 4,4 15,5 52,9 37,1 2,9 0,9 0,2 0,1 33,0 15,8 0,1 0,8 4,2 10,7
Overheid totaal Stand 2005 3e kwartaal* 43,5 23,8 4,0 1,3 18,5 19,7 0,1 0,0 2,5 4,0 13,2 51,8 36,9 2,7 0,9 0,1 0,1 33,0 14,9 0,2 0,5 3,7 10,5
Overheid totaal Stand 2005 4e kwartaal* 41,7 22,8 4,2 1,2 17,4 18,9 0,1 0,1 2,5 3,3 12,9 53,0 37,6 2,9 0,9 0,1 0,2 33,5 15,4 0,1 0,6 3,9 10,8
Overheid totaal Stand 2005 eindstand* 41,7 22,8 4,2 1,2 17,4 18,9 0,1 0,1 2,5 3,3 12,9 53,0 37,6 2,9 0,9 0,1 0,2 33,5 15,4 0,1 0,6 3,9 10,8
Overheid totaal Mutatie 2001 beginstand
Overheid totaal Mutatie 2001 1e kwartaal 1,8 1,1 -0,4 0,1 -0,1 -0,4 1,5 0,1 0,0 -1,2 -0,2 2,8 -0,7 -0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,2 0,0 -0,1 -0,8 0,7
Overheid totaal Mutatie 2001 2e kwartaal -0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,3 -0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,4
Overheid totaal Mutatie 2001 3e kwartaal -0,6 -0,7 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,9 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 -0,2
Overheid totaal Mutatie 2001 4e kwartaal -1,7 -1,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,7 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 -0,1 0,6
Overheid totaal Mutatie 2001 eindstand -0,6 -0,6 -1,0 0,3 0,2 -1,5 0,4 0,1 -0,2 -0,8 0,3 1,0 0,1 -0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 -1,0 0,8 0,2 0,0 -0,2 0,8
Overheid totaal Mutatie 2002 beginstand
Overheid totaal Mutatie 2002 1e kwartaal 1,9 3,6 -0,6 -0,1 -0,1 -0,3 4,2 0,2 -0,1 -0,3 -0,1 4,5 1,7 0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 -0,1 0,5 1,1
Overheid totaal Mutatie 2002 2e kwartaal 0,3 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1 0,0
Overheid totaal Mutatie 2002 3e kwartaal -1,4 -2,7 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -2,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -1,8 -1,3 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,9 0,1 -0,1 0,0 -0,9
Overheid totaal Mutatie 2002 4e kwartaal -3,1 -2,4 -0,9 -0,2 -0,2 -0,5 -1,4 -0,1 0,2 -0,3 -0,1 -1,1 0,8 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,7 -0,2 0,1 0,3 0,5
Overheid totaal Mutatie 2002 eindstand -2,2 -1,2 -1,7 -0,4 0,0 -1,2 0,4 0,0 0,0 -0,6 -0,3 1,3 1,0 -0,4 -0,3 0,2 0,1 0,0 -0,4 1,4 -0,1 0,0 0,8 0,7
Overheid totaal Mutatie 2003 beginstand*
Overheid totaal Mutatie 2003 1e kwartaal* 2,4 3,5 -1,1 -0,2 -0,1 -0,8 4,6 0,1 0,0 0,2 0,0 4,3 1,1 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 -0,1 0,0 0,1 0,6
Overheid totaal Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,3 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,4 0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,3 0,7 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,2 0,0 0,5
Overheid totaal Mutatie 2003 3e kwartaal* -1,3 -2,1 -0,8 -0,4 0,0 -0,4 -1,4 0,3 -0,1 -0,1 0,3 -1,8 -0,8 -0,8 -0,3 0,1 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,4
Overheid totaal Mutatie 2003 4e kwartaal* -2,0 -3,0 -0,7 0,2 -0,3 -0,6 -2,3 -0,4 0,0 -0,1 0,3 -2,1 -1,0 0,4 0,5 -0,2 0,0 0,0 0,1 -1,5 -0,1 0,0 -0,5 -0,9
Overheid totaal Mutatie 2003 eindstand* -1,6 -1,2 -2,6 -0,9 0,0 -1,8 1,4 0,0 -0,1 -0,2 0,9 0,7 0,0 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,1 0,2 -0,3 -0,1
Overheid totaal Mutatie 2004 beginstand*
Overheid totaal Mutatie 2004 1e kwartaal* 1,7 1,3 -1,0 -0,4 -0,3 -0,3 2,3 0,0 0,1 -0,1 -0,7 2,9 -0,4 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,9 -0,1 -0,2 0,2 -0,8
Overheid totaal Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,4 -0,7 -0,7 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,1 0,1 0,4 0,7 -1,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 -0,4 0,6
Overheid totaal Mutatie 2004 3e kwartaal* -0,6 -1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -1,0 -0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -1,0 0,0 0,0 0,2 -1,3
Overheid totaal Mutatie 2004 4e kwartaal* -2,2 -1,0 0,2 0,3 -0,1 0,0 -1,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,3 0,6 0,2
Overheid totaal Mutatie 2004 eindstand* -1,5 -1,8 -1,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,1 -0,2 0,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,1 0,6 -1,2
Overheid totaal Mutatie 2005 beginstand*
Overheid totaal Mutatie 2005 1e kwartaal* 2,9 3,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 3,6 0,0 0,0 -0,1 -0,1 3,9 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,2
Overheid totaal Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 -1,6 0,0 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0 0,4 -0,1 -0,8
Overheid totaal Mutatie 2005 3e kwartaal* -1,4 -2,6 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -2,4 0,1 -0,1 0,4 -0,5 -2,3 -1,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,3
Overheid totaal Mutatie 2005 4e kwartaal* -3,0 -1,8 -1,0 0,1 -0,1 -1,1 -0,8 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,3 1,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3
Overheid totaal Mutatie 2005 eindstand* -1,9 -0,8 -1,3 0,0 -0,2 -1,1 0,5 0,1 0,0 0,7 0,0 -0,2 0,7 1,6 -0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 -0,9 0,0 0,4 -0,2 -1,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 beginstand 43,9 28,3 4,2 3,5 20,7 15,5 0,1 0,3 4,1 2,3 12,6 49,8 36,0 3,6 0,7 0,2 0,2 31,5 13,8 0,1 0,1 2,6 10,9
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 1e kwartaal 45,0 27,9 4,2 3,4 20,3 17,1 0,2 0,3 2,9 2,2 14,1 49,3 35,5 3,7 0,7 0,2 0,1 30,8 13,7 0,1 0,2 1,9 11,7
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 2e kwartaal 45,2 27,9 4,3 3,4 20,2 17,3 0,4 0,2 3,2 2,5 14,1 49,5 35,7 3,8 0,7 0,2 0,1 30,8 13,8 0,0 0,2 2,2 11,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 3e kwartaal 44,3 27,8 4,4 3,6 19,7 16,5 0,4 0,2 3,3 2,6 13,3 49,2 35,4 3,9 0,7 0,3 0,3 30,3 13,8 0,1 0,2 2,5 11,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 4e kwartaal 43,3 27,4 4,5 3,7 19,2 16,0 0,2 0,2 3,3 2,7 12,8 49,9 35,4 3,9 0,6 0,2 0,1 30,5 14,6 0,3 0,2 2,4 11,7
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2001 eindstand 43,3 27,4 4,5 3,7 19,2 16,0 0,2 0,2 3,3 2,7 12,8 49,9 35,4 3,9 0,6 0,2 0,1 30,5 14,6 0,3 0,2 2,4 11,7
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 beginstand 43,5 27,7 4,7 3,7 19,3 15,8 0,1 0,2 3,3 2,6 9,5 49,9 35,5 3,4 0,6 0,2 0,1 31,1 14,3 0,3 0,2 2,6 11,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 1e kwartaal 47,2 27,2 4,6 3,6 19,0 20,0 0,3 0,1 2,9 2,6 14,1 51,7 35,8 3,3 0,9 0,2 0,1 31,2 15,9 0,3 0,2 3,1 12,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 2e kwartaal 47,4 27,4 4,6 4,0 18,8 20,0 0,4 0,1 3,1 2,8 13,7 51,5 35,5 3,1 0,9 0,2 0,1 31,2 16,0 0,3 0,3 3,0 12,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 3e kwartaal 44,7 27,0 4,5 3,9 18,6 17,7 0,3 0,1 3,0 2,4 11,9 50,2 35,1 2,9 0,9 0,2 0,1 30,9 15,1 0,4 0,2 3,0 11,6
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 4e kwartaal 42,3 26,0 4,3 3,7 18,1 16,3 0,2 0,2 2,7 2,4 10,8 50,9 35,2 3,1 0,9 0,3 0,1 30,7 15,8 0,2 0,2 3,4 12,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2002 eindstand 42,3 26,0 4,3 3,7 18,1 16,3 0,2 0,2 2,7 2,4 10,8 50,9 35,2 3,1 0,9 0,3 0,1 30,7 15,8 0,2 0,2 3,4 12,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 beginstand* 42,8 26,4 4,6 3,6 18,2 16,4 0,1 0,4 1,4 4,1 10,3 50,5 35,1 1,7 0,9 0,3 0,1 32,1 15,4 0,2 0,2 3,6 11,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 1e kwartaal* 46,2 25,3 4,4 3,5 17,4 21,0 0,2 0,4 1,6 4,1 14,6 51,7 35,7 1,7 0,9 0,2 0,1 32,7 16,1 0,1 0,3 3,6 12,1
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 2e kwartaal* 46,7 25,2 3,9 3,9 17,4 21,4 0,3 0,4 1,5 4,4 14,9 52,3 35,6 1,4 1,0 0,3 0,1 32,8 16,7 0,1 0,3 3,6 12,6
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 3e kwartaal* 44,5 24,5 3,5 3,9 17,1 20,0 0,6 0,3 1,3 4,7 13,1 51,5 34,9 1,2 1,1 0,2 0,1 32,3 16,6 0,2 0,4 3,7 12,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 4e kwartaal* 41,4 23,8 3,7 3,6 16,5 17,6 0,1 0,3 1,2 5,0 11,0 50,4 35,3 1,7 0,9 0,3 0,1 32,3 15,1 0,1 0,4 3,3 11,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2003 eindstand* 41,4 23,8 3,7 3,6 16,5 17,6 0,1 0,3 1,2 5,0 11,0 50,4 35,3 1,7 0,9 0,3 0,1 32,3 15,1 0,1 0,4 3,3 11,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 beginstand* 43,8 25,5 4,3 1,9 19,3 18,2 0,0 0,0 1,6 3,6 13,0 51,9 35,7 3,2 0,8 0,1 0,1 31,4 16,3 0,1 0,3 3,5 12,4
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 1e kwartaal* 45,1 24,5 4,0 1,5 19,1 20,6 0,1 0,1 1,6 2,9 15,9 51,6 36,1 3,0 0,9 0,1 0,1 32,0 15,5 0,0 0,1 3,7 11,6
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 2e kwartaal* 44,4 23,8 3,9 1,5 18,5 20,5 0,2 0,2 1,9 3,6 14,6 51,2 35,6 3,0 0,9 0,2 0,1 31,5 15,7 0,0 0,1 3,2 12,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 3e kwartaal* 43,0 23,9 3,9 1,5 18,5 19,1 0,3 0,2 1,7 3,3 13,6 50,5 35,8 3,0 0,9 0,2 0,1 31,7 14,7 0,1 0,1 3,5 11,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 4e kwartaal* 42,0 24,1 4,2 1,4 18,5 17,9 0,0 0,1 1,6 3,1 13,0 51,6 35,9 3,0 0,9 0,1 0,1 31,8 15,7 0,1 0,4 4,1 11,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2004 eindstand* 42,0 24,1 4,2 1,4 18,5 17,9 0,0 0,1 1,6 3,1 13,0 51,6 35,9 3,0 0,9 0,1 0,1 31,8 15,7 0,1 0,4 4,1 11,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 beginstand* 42,0 24,1 4,2 1,4 18,5 17,9 0,0 0,1 1,6 3,1 13,0 51,6 35,9 3,0 0,9 0,1 0,1 31,8 15,7 0,1 0,4 4,1 11,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 1e kwartaal* 45,6 24,0 4,2 1,4 18,4 21,6 0,0 0,1 1,5 3,0 17,0 52,3 36,4 3,0 0,9 0,1 0,1 32,3 15,9 0,1 0,4 4,3 11,1
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 2e kwartaal* 45,6 24,0 4,2 1,4 18,5 21,6 -0,1 0,1 1,9 4,3 15,4 52,3 37,0 2,9 0,9 0,2 0,1 32,9 15,3 0,1 0,8 4,2 10,2
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 3e kwartaal* 42,9 23,8 4,0 1,3 18,5 19,1 0,1 0,0 2,2 3,8 13,1 51,2 36,8 2,7 0,9 0,1 0,1 32,9 14,4 0,2 0,5 3,7 10,0
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 4e kwartaal* 41,2 22,8 4,2 1,2 17,4 18,4 0,1 0,1 2,3 3,1 12,8 52,4 37,5 2,9 0,9 0,1 0,2 33,4 14,9 0,1 0,6 3,9 10,3
Overheid totaal excl. politieregio's Stand 2005 eindstand* 41,2 22,8 4,2 1,2 17,4 18,4 0,1 0,1 2,3 3,1 12,8 52,4 37,5 2,9 0,9 0,1 0,2 33,4 14,9 0,1 0,6 3,9 10,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 beginstand
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 1e kwartaal 1,7 1,1 -0,4 0,1 -0,1 -0,4 1,6 0,1 0,0 -1,2 -0,1 2,8 -0,5 -0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,1 0,0 0,0 -0,8 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 2e kwartaal 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,3 -0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 3e kwartaal -0,6 -0,9 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,9 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,0 0,3 -0,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 4e kwartaal -1,7 -1,0 -0,5 0,1 0,0 -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 -0,1 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2001 eindstand -0,7 -0,5 -1,0 0,3 0,2 -1,5 0,4 0,1 -0,2 -0,8 0,3 1,0 0,1 -0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 -1,0 0,8 0,2 0,0 -0,2 0,8
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 beginstand
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 1e kwartaal 1,8 3,6 -0,6 -0,1 -0,1 -0,3 4,2 0,2 -0,1 -0,4 -0,1 4,5 1,8 0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,5 1,1
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 2e kwartaal 0,5 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 3e kwartaal -1,4 -2,7 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -2,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -1,8 -1,3 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,9 0,1 -0,1 0,0 -0,9
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 4e kwartaal -3,1 -2,4 -0,9 -0,2 -0,2 -0,5 -1,4 -0,1 0,2 -0,3 0,0 -1,1 0,7 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,6 -0,2 0,0 0,3 0,5
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2002 eindstand -2,2 -1,2 -1,7 -0,4 0,0 -1,2 0,5 0,0 0,0 -0,6 -0,2 1,3 1,0 -0,4 -0,3 0,2 0,1 0,0 -0,4 1,4 -0,1 0,0 0,8 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 beginstand*
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 1e kwartaal* 2,2 3,5 -1,1 -0,2 -0,1 -0,8 4,6 0,1 0,0 0,2 0,0 4,3 1,3 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 -0,1 0,1 0,1 0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,2 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,3 0,3 0,6 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,5
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 3e kwartaal* -1,4 -2,2 -0,8 -0,4 0,0 -0,4 -1,4 0,3 -0,1 -0,2 0,2 -1,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,1 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,4
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 4e kwartaal* -2,0 -3,0 -0,7 0,2 -0,3 -0,6 -2,4 -0,4 0,0 -0,2 0,3 -2,1 -1,1 0,4 0,5 -0,2 0,0 0,0 0,1 -1,5 -0,1 0,0 -0,5 -0,9
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2003 eindstand* -1,7 -1,4 -2,6 -0,9 0,0 -1,8 1,2 0,0 -0,1 -0,2 0,9 0,7 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,3 -0,1 0,2 -0,3 -0,1
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 beginstand*
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 1e kwartaal* 1,7 1,3 -1,0 -0,4 -0,3 -0,3 2,3 0,0 0,1 -0,1 -0,7 2,9 -0,4 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,8 -0,1 -0,2 0,2 -0,7
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,4 -0,7 -0,7 -0,1 0,0 -0,6 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 -1,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 -0,4 0,6
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 3e kwartaal* -0,6 -1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 0,0 -0,2 -0,3 -1,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -1,0 0,0 0,0 0,2 -1,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 4e kwartaal* -2,2 -1,0 0,2 0,3 -0,1 0,0 -1,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,3 0,6 0,1
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2004 eindstand* -1,5 -1,8 -1,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,1 -0,3 0,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,1 0,6 -1,2
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 beginstand*
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 1e kwartaal* 2,9 3,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1 3,7 0,0 0,0 -0,1 -0,1 3,9 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,2
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 -1,6 0,0 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0 0,4 -0,1 -0,8
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 3e kwartaal* -1,6 -2,7 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -2,5 0,1 -0,1 0,3 -0,5 -2,3 -1,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,3
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 4e kwartaal* -3,0 -1,7 -1,0 0,1 -0,1 -1,1 -0,7 0,0 0,1 0,1 -0,7 -0,3 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,1 0,2 0,2
Overheid totaal excl. politieregio's Mutatie 2005 eindstand* -1,9 -0,8 -1,3 0,0 -0,2 -1,1 0,5 0,1 0,0 0,7 0,0 -0,2 0,8 1,6 -0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 -0,8 0,0 0,3 -0,2 -1,0
Provincies Stand 2001 beginstand 3,5 1,2 0,3 0,0 0,9 2,3 0,0 0,0 1,7 0,1 0,5 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 0,3 0,9
Provincies Stand 2001 1e kwartaal 3,4 1,1 0,2 0,0 0,8 2,3 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6 2,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,0 0,1 0,1 1,0
Provincies Stand 2001 2e kwartaal 3,4 1,0 0,3 0,0 0,8 2,4 0,0 0,0 1,6 0,2 0,7 1,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2001 3e kwartaal 3,3 1,0 0,3 0,0 0,7 2,3 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6 1,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 0,0 0,1 0,1 0,8
Provincies Stand 2001 4e kwartaal 3,1 0,9 0,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,6 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2001 eindstand 3,1 0,9 0,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,6 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2002 beginstand 3,2 0,9 0,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,6 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9
Provincies Stand 2002 1e kwartaal 3,5 1,0 0,3 0,0 0,7 2,5 0,0 0,0 1,3 0,2 1,0 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,4 0,0 0,1 0,1 1,2
Provincies Stand 2002 2e kwartaal 3,5 1,0 0,3 0,0 0,7 2,5 0,0 0,0 1,3 0,2 1,0 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2002 3e kwartaal 3,4 1,1 0,3 0,0 0,8 2,3 0,0 0,0 1,3 0,2 0,8 1,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2002 4e kwartaal 3,1 1,1 0,3 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,7 1,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2002 eindstand 3,1 1,1 0,3 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,7 1,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2003 beginstand* 3,3 1,4 0,5 0,0 0,9 2,0 - 0,0 0,3 1,0 0,6 1,7 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 - 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2003 1e kwartaal* 4,0 1,4 0,4 0,0 1,0 2,6 - 0,1 0,3 1,0 1,3 1,7 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 - 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2003 2e kwartaal* 4,1 1,3 0,3 0,0 1,1 2,7 - 0,0 0,4 1,1 1,3 1,9 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,2 - 0,1 0,0 1,1
Provincies Stand 2003 3e kwartaal* 3,7 1,4 0,2 0,0 1,2 2,3 - 0,0 0,3 1,1 0,9 1,8 0,7 - 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 - 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2003 4e kwartaal* 3,6 1,4 0,3 0,0 1,1 2,2 - 0,0 0,3 1,2 0,7 1,8 0,6 - 0,1 0,0 0,0 0,5 1,2 - 0,1 0,1 1,0
Provincies Stand 2003 eindstand* 3,6 1,4 0,3 0,0 1,1 2,2 - 0,0 0,3 1,2 0,7 1,8 0,6 - 0,1 0,0 0,0 0,5 1,2 - 0,1 0,1 1,0
Provincies Stand 2004 beginstand* 3,5 1,4 0,2 0,0 1,2 2,1 0,0 0,0 0,8 0,4 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies Stand 2004 1e kwartaal* 3,7 1,5 0,3 0,0 1,2 2,2 0,0 0,0 0,7 0,3 1,2 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,9
Provincies Stand 2004 2e kwartaal* 3,7 1,6 0,3 0,0 1,4 2,1 0,0 0,0 0,8 0,2 1,1 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 0,2 0,0 1,0
Provincies Stand 2004 3e kwartaal* 3,7 1,8 0,3 0,0 1,5 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,8
Provincies Stand 2004 4e kwartaal* 3,7 1,8 0,2 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2004 eindstand* 3,7 1,8 0,2 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2005 beginstand* 3,7 1,8 0,2 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2005 1e kwartaal* 3,9 1,8 0,2 0,0 1,6 2,1 0,0 0,0 0,7 0,2 1,2 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 0,2 0,0 1,0
Provincies Stand 2005 2e kwartaal* 4,0 1,8 0,2 0,0 1,6 2,2 0,0 0,0 0,9 0,3 1,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,2 0,0 1,0
Provincies Stand 2005 3e kwartaal* 4,1 1,9 0,2 0,0 1,6 2,3 0,0 0,0 1,0 0,3 1,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9
Provincies Stand 2005 4e kwartaal* 4,3 1,8 0,2 0,0 1,6 2,5 0,0 0,0 1,1 0,4 1,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,0 1,2
Provincies Stand 2005 eindstand* 4,3 1,8 0,2 0,0 1,6 2,5 0,0 0,0 1,1 0,4 1,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,0 1,2
Provincies Mutatie 2001 beginstand
Provincies Mutatie 2001 1e kwartaal 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0
Provincies Mutatie 2001 2e kwartaal 0,2 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2001 3e kwartaal 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2001 4e kwartaal -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2001 eindstand 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0
Provincies Mutatie 2002 beginstand
Provincies Mutatie 2002 1e kwartaal 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,4 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Provincies Mutatie 2002 2e kwartaal 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,2
Provincies Mutatie 2002 3e kwartaal 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2002 4e kwartaal -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2002 eindstand 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0
Provincies Mutatie 2003 beginstand*
Provincies Mutatie 2003 1e kwartaal* 0,7 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Provincies Mutatie 2003 3e kwartaal* -0,3 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2
Provincies Mutatie 2003 4e kwartaal* -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2003 eindstand* 0,1 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2004 beginstand*
Provincies Mutatie 2004 1e kwartaal* 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2004 3e kwartaal* 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Provincies Mutatie 2004 4e kwartaal* -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Provincies Mutatie 2004 eindstand* 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2005 beginstand*
Provincies Mutatie 2005 1e kwartaal* 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provincies Mutatie 2005 3e kwartaal* 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1
Provincies Mutatie 2005 4e kwartaal* -0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Provincies Mutatie 2005 eindstand* 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1
Gemeenten totaal Stand 2001 beginstand 34,8 24,4 1,5 3,5 19,5 10,3 0,1 0,2 2,1 1,6 6,4 39,1 28,7 1,1 0,7 0,1 0,1 26,7 10,4 0,1 0,1 1,9 8,4
Gemeenten totaal Stand 2001 1e kwartaal 35,7 24,1 1,6 3,4 19,1 11,6 0,2 0,1 1,1 1,3 9,0 38,9 28,4 1,2 0,7 0,2 0,1 26,2 10,6 0,1 0,1 1,3 9,1
Gemeenten totaal Stand 2001 2e kwartaal 35,9 24,1 1,6 3,4 19,1 11,8 0,4 0,1 1,4 1,3 8,7 39,2 28,5 1,3 0,7 0,2 0,1 26,2 10,7 0,0 0,1 1,7 8,9
Gemeenten totaal Stand 2001 3e kwartaal 35,3 24,0 1,7 3,6 18,7 11,2 0,4 0,1 1,4 1,4 8,0 39,2 28,2 1,3 0,7 0,2 0,3 25,8 11,0 0,1 0,1 2,0 8,8
Gemeenten totaal Stand 2001 4e kwartaal 34,4 23,6 1,6 3,7 18,3 10,8 0,2 0,0 1,4 1,5 7,6 39,5 28,0 1,3 0,6 0,2 0,1 25,8 11,5 0,3 0,1 2,0 9,2
Gemeenten totaal Stand 2001 eindstand 34,4 23,6 1,6 3,7 18,3 10,8 0,2 0,0 1,4 1,5 7,6 39,5 28,0 1,3 0,6 0,2 0,1 25,8 11,5 0,3 0,1 2,0 9,2
Gemeenten totaal Stand 2002 beginstand 34,5 24,0 1,8 3,7 18,4 10,5 0,0 0,2 1,5 1,5 7,4 39,5 28,3 1,3 0,6 0,2 0,1 26,1 11,2 0,3 0,1 2,1 8,8
Gemeenten totaal Stand 2002 1e kwartaal 37,3 23,4 1,7 3,6 18,1 13,9 0,2 0,1 1,2 1,4 11,0 41,1 28,7 1,3 0,8 0,2 0,1 26,2 12,4 0,3 0,1 2,6 9,5
Gemeenten totaal Stand 2002 2e kwartaal 37,5 23,6 1,7 4,0 17,9 13,8 0,2 0,1 1,3 1,5 10,8 41,1 28,5 1,3 0,8 0,2 0,1 26,0 12,6 0,3 0,2 2,6 9,6
Gemeenten totaal Stand 2002 3e kwartaal 35,3 23,2 1,7 3,9 17,6 12,1 0,1 0,1 1,2 1,4 9,4 40,1 28,1 1,3 0,8 0,2 0,1 25,7 12,0 0,4 0,1 2,6 8,9
Gemeenten totaal Stand 2002 4e kwartaal 33,3 22,3 1,6 3,7 17,1 11,0 0,0 0,2 1,0 1,4 8,3 40,6 28,1 1,2 0,8 0,3 0,1 25,7 12,5 0,2 0,1 3,0 9,3
Gemeenten totaal Stand 2002 eindstand 33,3 22,3 1,6 3,7 17,1 11,0 0,0 0,2 1,0 1,4 8,3 40,6 28,1 1,2 0,8 0,3 0,1 25,7 12,5 0,2 0,1 3,0 9,3
Gemeenten totaal Stand 2003 beginstand* 33,5 22,4 1,7 3,6 17,1 11,1 0,0 0,2 0,6 2,3 8,0 40,2 28,0 1,2 0,8 0,2 0,1 25,6 12,2 0,2 0,1 3,2 8,8
Gemeenten totaal Stand 2003 1e kwartaal* 35,8 21,3 1,6 3,5 16,2 14,5 0,0 0,2 0,7 2,6 11,0 41,2 28,5 1,2 0,8 0,2 0,1 26,2 12,7 0,1 0,1 3,2 9,3
Gemeenten totaal Stand 2003 2e kwartaal* 36,5 21,5 1,4 3,9 16,2 15,0 0,1 0,2 0,5 2,8 11,5 42,1 28,7 1,2 1,0 0,2 0,1 26,2 13,3 0,1 0,2 3,2 9,9
Gemeenten totaal Stand 2003 3e kwartaal* 35,1 20,9 1,2 3,9 15,8 14,2 0,4 0,2 0,3 3,1 10,3 41,7 28,3 1,2 1,0 0,2 0,1 25,8 13,3 0,2 0,3 3,4 9,5
Gemeenten totaal Stand 2003 4e kwartaal* 32,1 20,0 1,2 3,6 15,2 12,0 0,0 0,1 0,3 3,0 8,6 40,1 28,3 1,2 0,8 0,2 0,1 26,0 11,8 0,1 0,2 2,9 8,5
Gemeenten totaal Stand 2003 eindstand* 32,1 20,0 1,2 3,6 15,2 12,0 0,0 0,1 0,3 3,0 8,6 40,1 28,3 1,2 0,8 0,2 0,1 26,0 11,8 0,1 0,2 2,9 8,5
Gemeenten totaal Stand 2004 beginstand* 34,4 21,2 2,1 1,9 17,2 13,1 0,0 0,0 0,6 2,5 10,0 41,8 28,6 1,0 0,8 0,1 0,1 26,6 13,2 0,1 0,2 3,4 9,5
Gemeenten totaal Stand 2004 1e kwartaal* 35,3 20,3 1,8 1,5 17,0 15,0 0,1 0,1 0,6 2,1 12,2 41,6 29,0 0,8 0,9 0,1 0,1 27,2 12,6 0,0 0,0 3,6 8,9
Gemeenten totaal Stand 2004 2e kwartaal* 34,4 19,4 1,7 1,5 16,2 15,0 0,2 0,1 0,8 2,7 11,2 41,3 28,6 0,8 0,9 0,2 0,1 26,8 12,7 0,0 0,0 3,2 9,5
Gemeenten totaal Stand 2004 3e kwartaal* 33,1 19,4 1,7 1,5 16,2 13,7 0,3 0,1 0,8 2,4 10,2 41,1 29,1 0,8 0,9 0,2 0,1 27,2 12,0 0,1 0,0 3,5 8,5
Gemeenten totaal Stand 2004 4e kwartaal* 32,5 19,6 2,1 1,4 16,1 12,9 0,0 0,1 0,7 2,2 10,0 41,8 28,8 0,7 0,9 0,1 0,1 26,9 13,0 0,1 0,2 4,1 8,6
Gemeenten totaal Stand 2004 eindstand* 32,5 19,6 2,1 1,4 16,1 12,9 0,0 0,1 0,7 2,2 10,0 41,8 28,8 0,7 0,9 0,1 0,1 26,9 13,0 0,1 0,2 4,1 8,6
Gemeenten totaal Stand 2005 beginstand* 32,5 19,6 2,1 1,4 16,1 12,9 0,0 0,1 0,7 2,2 10,0 41,8 28,8 0,7 0,9 0,1 0,1 26,9 13,0 0,1 0,2 4,1 8,6
Gemeenten totaal Stand 2005 1e kwartaal* 35,3 19,4 2,1 1,4 15,9 15,9 0,0 0,1 0,6 2,1 13,0 42,3 29,2 0,8 0,9 0,1 0,1 27,3 13,0 0,1 0,3 4,2 8,4
Gemeenten totaal Stand 2005 2e kwartaal* 35,3 19,5 2,1 1,4 16,0 15,9 -0,1 0,1 0,9 3,2 11,8 42,3 29,8 0,7 0,9 0,2 0,1 27,9 12,5 0,1 0,6 4,1 7,7
Gemeenten totaal Stand 2005 3e kwartaal* 32,8 19,2 2,0 1,3 15,9 13,6 0,1 -0,1 1,0 2,7 9,9 41,2 29,5 0,5 0,9 0,1 0,1 27,9 11,7 0,2 0,3 3,6 7,6
Gemeenten totaal Stand 2005 4e kwartaal* 31,0 18,2 2,1 1,2 14,8 12,9 0,1 0,1 1,1 2,1 9,6 41,9 29,9 0,7 0,9 0,1 0,1 28,1 12,0 0,1 0,4 3,8 7,7
Gemeenten totaal Stand 2005 eindstand* 31,0 18,2 2,1 1,2 14,8 12,9 0,1 0,1 1,1 2,1 9,6 41,9 29,9 0,7 0,9 0,1 0,1 28,1 12,0 0,1 0,4 3,8 7,7
Gemeenten totaal Mutatie 2001 beginstand
Gemeenten totaal Mutatie 2001 1e kwartaal 1,1 0,9 -0,4 0,0 -0,1 -0,3 1,3 0,1 0,0 -1,0 -0,3 2,6 -0,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 -0,5 0,8
Gemeenten totaal Mutatie 2001 2e kwartaal 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,1 -0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,2
Gemeenten totaal Mutatie 2001 3e kwartaal -0,7 -0,6 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,6 0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 -0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2001 4e kwartaal -1,2 -0,9 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,1 -0,4 0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 -0,1 0,4
Gemeenten totaal Mutatie 2001 eindstand -0,8 -0,4 -0,9 0,1 0,2 -1,2 0,5 0,1 -0,1 -0,7 0,0 1,2 0,4 -0,7 0,2 -0,1 0,1 0,0 -0,8 1,1 0,2 0,0 0,1 0,8
Gemeenten totaal Mutatie 2002 beginstand
Gemeenten totaal Mutatie 2002 1e kwartaal 1,3 2,8 -0,6 -0,2 -0,1 -0,3 3,4 0,2 -0,1 -0,3 0,0 3,7 1,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,5 0,7
Gemeenten totaal Mutatie 2002 2e kwartaal 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2002 3e kwartaal -1,2 -2,2 -0,4 0,0 -0,2 -0,3 -1,7 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,6 0,1 -0,1 0,1 -0,7
Gemeenten totaal Mutatie 2002 4e kwartaal -2,5 -2,0 -0,9 -0,1 -0,2 -0,6 -1,2 0,0 0,1 -0,2 0,0 -1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,0 0,3 0,3
Gemeenten totaal Mutatie 2002 eindstand -2,3 -1,2 -1,6 -0,2 0,0 -1,4 0,4 0,0 0,0 -0,5 -0,1 1,0 1,1 -0,2 -0,1 0,2 0,1 0,0 -0,4 1,3 -0,1 0,0 0,9 0,4
Gemeenten totaal Mutatie 2003 beginstand*
Gemeenten totaal Mutatie 2003 1e kwartaal* 1,3 2,3 -1,1 -0,1 -0,1 -0,9 3,4 0,0 0,0 0,1 0,3 3,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,6
Gemeenten totaal Mutatie 2003 2e kwartaal* -0,2 0,7 0,2 -0,2 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,4 0,9 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6
Gemeenten totaal Mutatie 2003 3e kwartaal* -1,0 -1,3 -0,5 -0,1 0,0 -0,4 -0,8 0,3 0,0 -0,2 0,3 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,3
Gemeenten totaal Mutatie 2003 4e kwartaal* -1,5 -3,1 -0,9 0,0 -0,3 -0,6 -2,1 -0,3 -0,1 0,1 -0,1 -1,7 -1,6 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,1 -1,6 -0,1 0,0 -0,4 -1,0
Gemeenten totaal Mutatie 2003 eindstand* -1,7 -1,4 -2,4 -0,5 0,0 -2,0 1,0 0,0 -0,1 -0,2 0,7 0,6 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,4 -0,1 0,2 -0,2 -0,2
Gemeenten totaal Mutatie 2004 beginstand*
Gemeenten totaal Mutatie 2004 1e kwartaal* 1,1 0,9 -1,0 -0,3 -0,3 -0,3 1,9 0,0 0,1 0,0 -0,4 2,2 -0,2 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,6 -0,1 -0,1 0,2 -0,6
Gemeenten totaal Mutatie 2004 2e kwartaal* -0,5 -0,9 -0,9 -0,1 0,0 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,2 0,7 -1,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,1 -0,4 0,5
Gemeenten totaal Mutatie 2004 3e kwartaal* -1,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,1 0,0 0,0 -0,3 -1,0 -0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,6 0,0 0,0 0,3 -0,9
Gemeenten totaal Mutatie 2004 4e kwartaal* -1,3 -0,6 0,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,8 -0,3 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,2 0,6 0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2004 eindstand* -1,8 -1,8 -1,6 -0,1 -0,4 -1,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,1 0,2 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,6 -0,9
Gemeenten totaal Mutatie 2005 beginstand*
Gemeenten totaal Mutatie 2005 1e kwartaal* 2,3 2,8 -0,2 0,0 0,0 -0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 3,1 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,2
Gemeenten totaal Mutatie 2005 2e kwartaal* -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 -1,3 0,1 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0 0,3 -0,1 -0,7
Gemeenten totaal Mutatie 2005 3e kwartaal* -1,4 -2,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -2,3 0,1 -0,2 0,1 -0,5 -1,9 -1,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,1 -0,3 -0,5 -0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2005 4e kwartaal* -2,4 -1,7 -1,0 0,1 -0,1 -1,1 -0,7 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,3 0,7 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1
Gemeenten totaal Mutatie 2005 eindstand* -1,9 -1,5 -1,4 0,0 -0,2 -1,3 -0,1 0,1 0,0 0,4 -0,2 -0,3 0,1 1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,0 0,0 0,2 -0,3 -0,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 beginstand 10,7 7,6 0,6 3,2 3,8 3,1 0,1 0,1 0,2 0,4 2,4 11,0 7,4 1,1 0,5 0,0 0,1 5,6 3,6 0,1 0,0 0,9 2,7
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 1e kwartaal 10,6 7,4 0,6 3,1 3,7 3,1 0,2 0,1 -0,4 0,3 3,0 10,9 7,2 1,2 0,5 0,0 0,1 5,4 3,6 0,0 0,0 0,2 3,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 2e kwartaal 10,8 7,4 0,6 3,1 3,7 3,4 0,3 0,1 -0,1 0,3 2,8 11,0 7,2 1,3 0,5 0,0 0,1 5,3 3,7 0,0 0,0 0,5 3,2
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 3e kwartaal 11,1 7,5 0,6 3,4 3,6 3,5 0,3 0,0 0,0 0,4 2,8 11,1 7,1 1,3 0,5 0,1 0,1 5,1 4,0 0,1 0,0 0,8 3,2
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 4e kwartaal 11,2 7,4 0,6 3,4 3,4 3,8 0,1 0,0 0,2 0,4 3,1 11,2 6,8 1,3 0,5 0,1 0,1 4,9 4,4 0,2 0,0 0,9 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2001 eindstand 11,2 7,4 0,6 3,4 3,4 3,8 0,1 0,0 0,2 0,4 3,1 11,2 6,8 1,3 0,5 0,1 0,1 4,9 4,4 0,2 0,0 0,9 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 beginstand 11,1 7,4 0,6 3,4 3,4 3,8 0,0 0,1 0,2 0,4 3,0 11,2 6,8 1,3 0,5 0,1 0,1 4,9 4,4 0,2 0,0 0,9 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 1e kwartaal 11,6 7,2 0,6 3,3 3,3 4,4 0,2 0,1 0,0 0,2 4,0 11,1 7,0 1,3 0,7 0,1 0,1 4,8 4,1 0,2 0,0 0,9 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 2e kwartaal 12,0 7,7 0,6 3,7 3,4 4,2 0,2 0,1 0,0 0,2 3,8 11,0 6,8 1,3 0,7 0,1 0,1 4,7 4,2 0,3 0,0 1,0 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 3e kwartaal 11,4 7,5 0,6 3,6 3,3 4,0 0,1 0,1 0,0 0,2 3,7 10,7 6,4 1,3 0,7 0,1 0,1 4,3 4,3 0,4 0,0 1,1 2,8
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 4e kwartaal 10,9 6,9 0,5 3,4 3,1 3,9 0,0 0,1 0,0 0,2 3,6 11,2 6,3 1,2 0,7 0,1 0,1 4,2 4,9 0,2 0,0 1,4 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2002 eindstand 10,9 6,9 0,5 3,4 3,1 3,9 0,0 0,1 0,0 0,2 3,6 11,2 6,3 1,2 0,7 0,1 0,1 4,2 4,9 0,2 0,0 1,4 3,3
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 beginstand* 10,9 6,9 0,7 3,4 2,8 3,9 0,0 0,1 0,0 0,5 3,3 10,9 6,3 1,2 0,7 0,1 0,1 4,2 4,5 0,2 0,0 1,3 3,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 1e kwartaal* 11,1 6,5 0,6 3,3 2,6 4,6 0,0 0,1 0,3 0,7 3,5 10,7 6,4 1,2 0,7 0,1 0,1 4,3 4,3 0,0 0,0 1,1 3,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 2e kwartaal* 11,8 6,6 0,6 3,6 2,4 5,2 0,1 0,1 0,1 0,8 4,2 11,3 6,6 1,2 0,8 0,1 0,1 4,4 4,7 0,0 0,1 1,1 3,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 3e kwartaal* 11,7 6,5 0,5 3,7 2,3 5,3 0,3 0,1 -0,1 0,9 4,0 10,9 6,6 1,2 0,8 0,2 0,1 4,4 4,3 0,2 0,1 1,0 3,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 4e kwartaal* 10,6 6,3 0,5 3,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 11,0 6,6 1,2 0,8 0,1 0,1 4,5 4,3 0,1 0,1 1,2 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2003 eindstand* 10,6 6,3 0,5 3,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 11,0 6,6 1,2 0,8 0,1 0,1 4,5 4,3 0,1 0,1 1,2 2,9
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 beginstand* 13,5 7,7 1,4 1,9 4,5 5,7 0,0 0,0 0,0 1,3 4,4 13,2 7,1 0,8 0,8 0,1 0,1 5,3 6,1 0,0 0,0 1,7 4,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 1e kwartaal* 12,4 7,1 1,0 1,5 4,6 5,2 0,1 0,1 0,1 0,9 4,0 12,8 7,5 0,6 0,9 0,1 0,1 5,8 5,3 -0,5 -0,1 1,8 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 2e kwartaal* 12,4 7,0 1,0 1,5 4,4 5,4 0,2 0,1 0,2 0,9 4,0 12,9 7,4 0,5 0,9 0,2 0,1 5,7 5,5 -0,4 0,0 1,6 4,4
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 3e kwartaal* 12,5 6,9 1,0 1,5 4,4 5,6 0,3 0,1 0,1 1,0 4,1 12,6 7,4 0,5 0,9 0,2 0,1 5,7 5,2 -0,2 0,0 1,6 3,8
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 4e kwartaal* 13,3 7,4 1,3 1,4 4,7 5,9 0,0 0,1 0,1 1,2 4,5 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2004 eindstand* 13,3 7,4 1,3 1,4 4,7 5,9 0,0 0,1 0,1 1,2 4,5 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 beginstand* 13,3 7,4 1,3 1,4 4,7 5,9 0,0 0,1 0,1 1,2 4,5 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 1e kwartaal* 13,6 7,4 1,3 1,4 4,6 6,2 0,0 0,1 0,1 1,1 4,8 12,6 6,7 0,5 0,9 0,1 0,1 5,1 5,9 0,0 0,0 1,8 4,1
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 2e kwartaal* 14,1 7,5 1,3 1,4 4,7 6,6 -0,1 0,1 0,2 1,1 5,2 12,8 6,6 0,4 0,9 0,1 0,1 5,0 6,2 0,0 0,3 2,1 3,7
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 3e kwartaal* 13,4 7,3 1,3 1,4 4,6 6,1 0,1 0,1 0,4 1,0 4,6 12,5 6,7 0,4 0,9 0,1 0,1 5,1 5,8 0,1 0,0 1,7 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 4e kwartaal* 12,5 6,9 1,3 1,4 4,2 5,7 0,1 0,1 0,4 0,5 4,5 12,2 6,3 0,4 0,9 0,1 0,1 4,7 6,0 0,1 0,0 1,8 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Stand 2005 eindstand* 12,5 6,9 1,3 1,4 4,2 5,7 0,1 0,1 0,4 0,5 4,5 12,2 6,3 0,4 0,9 0,1 0,1 4,7 6,0 0,1 0,0 1,8 4,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 beginstand
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 1e kwartaal -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,1 0,7 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,7
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 2e kwartaal 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,2
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 3e kwartaal 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 4e kwartaal 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 0,3 -0,2 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2001 eindstand 0,3 0,5 -0,2 0,0 0,3 -0,4 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,2 -0,6 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,6
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 beginstand
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 1e kwartaal 0,6 0,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,2 -0,1 -0,1 -0,3 0,9 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 2e kwartaal 0,4 0,3 0,5 0,0 0,4 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 3e kwartaal -0,2 -0,5 -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 4e kwartaal -1,1 -0,6 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,6 -0,2 0,0 0,3 0,5
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2002 eindstand -0,3 -0,3 -0,5 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,5 0,0 -0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,7 0,5 -0,1 0,0 0,5 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 beginstand*
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 1e kwartaal* 0,4 0,3 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2 0,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 2e kwartaal* 0,1 0,6 0,1 0,0 0,4 -0,2 0,6 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 3e kwartaal* 0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,3 0,0 -0,2 0,2 -0,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 -0,2 -0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 4e kwartaal* -1,2 -1,2 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 -1,0 -0,3 0,0 0,1 0,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2 -0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2003 eindstand* -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 0,0 -0,4 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,7 -0,3 0,1 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,1
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 beginstand*
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 1e kwartaal* -0,7 -1,1 -0,6 -0,4 -0,3 0,1 -0,5 0,0 0,1 0,1 -0,3 -0,4 -0,4 0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 -0,8 -0,5 -0,1 0,1 -0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 2e kwartaal* 0,5 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,0 -0,2 0,4
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 3e kwartaal* 0,6 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,1 -0,6
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 4e kwartaal* 0,3 0,8 0,5 0,3 -0,1 0,3 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,7 0,2 0,0 0,2 0,2
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2004 eindstand* 0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,5 -0,3 -0,3 0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,1 -0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 beginstand*
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 1e kwartaal* 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 2e kwartaal* 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 3e kwartaal* -0,4 -0,7 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,5 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,6 -0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,3 0,1 -0,3 -0,4 0,3
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 4e kwartaal* -0,6 -0,9 -0,4 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,1 -0,4 -0,1 -0,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
Gemeenten >250.000 inwoners Mutatie 2005 eindstand* -0,4 -0,8 -0,6 0,0 -0,1 -0,5 -0,2 0,1 0,0 0,3 -0,7 0,0 -0,4 -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 beginstand 3,9 3,2 0,1 0,0 3,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,8 0,0 0,0 0,2 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 1e kwartaal 3,8 3,2 0,1 0,0 3,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 2e kwartaal 3,8 3,2 0,1 0,0 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,0 0,0 0,0 0,2 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 3e kwartaal 3,7 3,1 0,1 0,0 3,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,0 0,0 0,0 0,1 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 4e kwartaal 3,6 3,0 0,1 0,1 2,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2001 eindstand 3,6 3,0 0,1 0,1 2,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 beginstand 4,4 3,5 0,1 0,1 3,3 0,9 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 5,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 1,1 0,0 0,0 0,1 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 1e kwartaal 4,9 3,5 0,1 0,1 3,3 1,5 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 5,9 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 1,3 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 2e kwartaal 4,9 3,4 0,1 0,1 3,3 1,4 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 5,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,3 0,0 0,0 0,1 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 3e kwartaal 4,5 3,4 0,1 0,1 3,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 5,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 0,2 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 4e kwartaal 4,4 3,3 0,1 0,1 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2002 eindstand 4,4 3,3 0,1 0,1 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 beginstand* 4,3 3,2 0,1 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 1,2 0,0 0,0 0,3 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 1e kwartaal* 4,3 2,9 0,1 0,0 2,8 1,3 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 5,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,4 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 2e kwartaal* 4,0 2,7 0,1 0,0 2,6 1,3 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 5,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,3 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 3e kwartaal* 3,4 2,4 0,1 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,3 0,0 0,0 0,2 1,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 4e kwartaal* 3,8 2,7 0,1 0,0 2,6 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,1 0,0 0,0 0,2 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2003 eindstand* 3,8 2,7 0,1 0,0 2,6 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,1 0,0 0,0 0,2 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 beginstand* 3,6 2,6 0,1 0,0 2,5 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 5,0 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,1 0,0 0,0 0,1 0,9
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 1e kwartaal* 3,7 2,5 0,1 0,0 2,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 4,9 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 3,6 1,1 0,0 0,0 0,1 1,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 2e kwartaal* 3,5 2,5 0,1 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 4,7 3,8 0,3 0,0 0,0 0,0 3,6 0,9 0,0 0,0 0,2 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 3e kwartaal* 3,3 2,3 0,1 0,0 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0 0,0 0,0 0,2 0,9
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 4e kwartaal* 3,0 2,2 0,1 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2004 eindstand* 3,0 2,2 0,1 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 beginstand* 3,0 2,2 0,1 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 1e kwartaal* 3,1 2,1 0,1 0,0 2,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 4,9 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5 1,2 0,0 0,2 0,2 0,7
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 2e kwartaal* 2,9 2,1 0,1 0,0 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 4,5 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 3e kwartaal* 2,7 2,1 0,1 0,0 2,0 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,6 4,6 3,8 0,3 0,0 0,0 0,0 3,5 0,8 0,0 0,1 0,1 0,6
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 4e kwartaal* 3,1 2,1 0,1 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,0 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Stand 2005 eindstand* 3,1 2,1 0,1 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 5,0 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,8
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Mutatie 2001 beginstand
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Mutatie 2001 1e kwartaal -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Mutatie 2001 2e kwartaal 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Mutatie 2001 3e kwartaal -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemeenten 150.000 tot 250.000 inwoners Mutatie 2001 4e kwartaal 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1</