Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2024:
- De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2023 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geslacht
Echtscheidingen naar wederzijds geslacht.
Totaal echtscheidingen
Tussen man en vrouw
Echtscheidingen tussen man en vrouw.
Tussen mannen
Echtscheidingen tussen twee mannen.
Tussen vrouwen
Echtscheidingen tussen twee vrouwen.
Naar aantal minderjarige kinderen
Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen.

Minderjarig:
Heeft betrekking op een persoon jonger dan achttien jaar.
Totaal echtscheidingen
Totaal aantal echtscheidingen ongeacht het kindertal.
Echtscheidingen zonder kinderen
Echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken of echtscheidingen waarvan niet bekend is of er minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
Echtscheidingen met kinderen
Echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Totaal echtscheidingen met kinderen
Totaal aantal echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Met 1 kind
Echtscheidingen waarbij 1 minderjarig kind is betrokken.
Met 2 kinderen
Echtscheidingen waarbij 2 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 3 kinderen
Echtscheidingen waarbij 3 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 4 of meer kinderen
Echtscheidingen waarbij 4 of meer minderjarige kinderen zijn betrokken.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Echtscheidingen naar leeftijdsverschil van de partners.
In geval van echtscheiding van paren van gelijk geslacht is één partner als man geteld en de andere als vrouw.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen het geboortejaar van de man en het geboortejaar van de vrouw.
Man ouder
Echtscheidingen waarbij de man ouder is dan de vrouw.
Inclusief echtscheidingen tussen twee mannen.
Totaal mannen ouder
Totaal echtscheidingen waarbij de man ouder is dan de partner.
Vrouw ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw ouder is dan de partner.
Inclusief echtscheidingen tussen twee vrouwen.
Totaal vrouwen ouder
Totaal echtscheidingen waarbij de vrouw ouder is dan de partner.