Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
- De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2021 toegevoegd.
- Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.
De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming.
Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over echtscheidingen naar wederzijds geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Echtscheidingen; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geslacht
Echtscheidingen naar wederzijds geslacht.
Totaal echtscheidingen
Naar aantal minderjarige kinderen
Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen.

Minderjarig:
Heeft betrekking op een persoon jonger dan achttien jaar.
Totaal echtscheidingen
Totaal aantal echtscheidingen ongeacht het kindertal.
Echtscheidingen zonder kinderen
Echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken of echtscheidingen waarvan niet bekend is of er minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
Echtscheidingen met kinderen
Echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Totaal echtscheidingen met kinderen
Totaal aantal echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Met 1 kind
Echtscheidingen waarbij 1 minderjarig kind is betrokken.
Met 2 kinderen
Echtscheidingen waarbij 2 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 3 kinderen
Echtscheidingen waarbij 3 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 4 of meer kinderen
Echtscheidingen waarbij 4 of meer minderjarige kinderen zijn betrokken.