Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2024:
- De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2023 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Echtscheidingen naar geboorteland van de partners.
In geval van echtscheiding van paren van gelijk geslacht is één partner als man geteld en de andere als vrouw.

Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Man Nederland, vrouw buitenland
Echtscheidingen waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in het buitenland.
Man Nederland, vrouw Duitsland
Echtscheidingen waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Duitsland.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.
Vrouw Nederland, man buitenland
Echtscheidingen waarbij de vrouw in Nederland is geboren en de man in het buitenland.
Vrouw Nederland, man Duitsland
Echtscheidingen waarbij de vrouw in Nederland is geboren en de man in Duitsland.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.
Beiden hetzelfde buitenland
Echtscheidingen waarbij beide partners in hetzelfde buitenland zijn geboren.
Duitsland
Echtscheidingen waarbij beide partners in Duitsland zijn geboren.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.