Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Perioden Regio's Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 65 tot 85 jaar (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personen Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Totaal gevestigde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 65 tot 85 jaar (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente Naar geslacht en leeftijd (31 december) Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder (aantal)
2013 Nederland 859.018 50.212 41.056 36.361 48.334 147.586 145.744 141.564 90.819 73.518 60.221 23.603 614.150 614.150 31.482 19.136 17.798 64.630 143.717 105.643 95.009 54.490 45.644 27.006 9.595
2014 Nederland 908.871 55.550 45.387 39.135 49.542 147.755 153.087 157.332 97.225 80.818 60.989 22.051 654.467 654.467 35.845 21.127 18.906 65.151 146.266 112.345 106.648 58.270 51.198 29.380 9.331
2015 Nederland 982.027 62.968 52.412 42.728 51.181 147.303 162.367 177.075 105.290 89.204 67.514 23.985 697.605 697.605 40.504 24.448 20.264 57.807 146.067 121.974 121.646 63.300 58.361 33.027 10.207
2016 Nederland 1.023.962 68.076 59.253 46.259 52.264 139.417 165.083 192.578 112.051 96.037 69.430 23.514 767.488 767.488 46.078 29.515 23.295 59.557 148.559 133.743 138.405 71.227 68.415 38.069 10.625
2017 Nederland 1.080.500 71.193 67.077 51.884 56.544 136.577 166.842 203.675 121.909 104.184 75.658 24.957 796.609 796.609 47.780 34.455 26.670 59.064 144.553 134.606 143.218 75.758 76.757 42.166 11.582
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verhuisde personen binnen gemeenten en tussen gemeenten in Nederland.

De gegevens zijn uit te splitsen naar:
Kerncijfers, aantallen en verhoudingscijfers per regio;
Binnen gemeenten verhuisde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Gevestigde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Vertrokken personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 9 augustus 2023:
De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Naar geslacht en leeftijd (31 december)
Binnen gemeenten verhuisde personen naar geslacht en leeftijd.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van verhuizing is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van verhuizing min geboortejaar.
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 65 jaar
65 tot 85 jaar
85 jaar of ouder
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigd personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Totaal gevestigde personen
Naar geslacht en leeftijd (31 december)
Gevestigde personen naar geslacht en leeftijd.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van verhuizing is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van verhuizing min geboortejaar.
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 65 jaar
65 tot 85 jaar
85 jaar of ouder