Bestedingen; beknopte indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Bestedingen; beknopte indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Bestedingen Perioden Totaal alle huishoudens Gemiddeld besteed bedrag (euro) Totaal alle huishoudens Gemiddelde bestedingen in % (%) Totaal alle huishoudens Standaardfout in % (%) Huishoudkenmerken Grootte van het huishouden 1 persoons huishouden (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Grootte van het huishouden 2 persoons huishouden (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Grootte van het huishouden 3 persoons huishouden (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Grootte van het huishouden 4 persoons huishouden (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Leeftijd hoofdkostwinner Leeftijd hoofdkostwinner: tot 45 jaar (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Leeftijd hoofdkostwinner Leeftijd hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Leeftijd hoofdkostwinner Leeftijd hoofdkostwinner: vanaf 65 jaar (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Woonsituatie Eigenaar van een woning (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Woonsituatie Huurder van een woning (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Inkomenkwartielen 1e kwartiel (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Inkomenkwartielen 2e kwartiel (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Inkomenkwartielen 3e kwartiel (% totale bestedingen) Huishoudkenmerken Inkomenkwartielen 4e kwartiel (% totale bestedingen)
Totale bestedingen in euro 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 31.497 1 20.514,7 33.899,7 38.754,1 42.964,0 32.039,9 34.393,9 25.830,8 37.874,7 23.092,6 19.824,7 24.693,8 33.288,0 48.202,5
Totale bestedingen in % 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 Voeding 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 4.969 15,8 1 14,8 15,9 15,9 16,2 15,6 16,2 15,6 15,5 16,5 15,1 15,7 16,0 15,9
110 Brood, gebak en grutterswaren 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 598 1,9 2 1,5 1,7 2,1 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 2,0 1,8
111 Aardappelen, groenten en fruit 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 658 2,1 2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,0 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0
113 Suikerhoudende artikelen en dranken 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 853 2,7 2 2,4 2,9 2,6 2,7 2,5 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7
115 Olien en vetten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 63 0,2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
116 Vlees, vleeswaren en vis 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 707 2,2 3 1,7 2,4 2,4 2,4 1,8 2,4 2,6 2,2 2,4 2,0 2,4 2,4 2,2
118 Zuivelproducten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 524 1,7 2 1,4 1,6 1,6 1,9 1,5 1,7 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6
119 Overige voedingsmiddelen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.566 5,0 2 5,7 4,9 5,0 4,6 5,7 4,9 4,2 4,9 5,2 4,9 4,6 4,8 5,3
22 Woning 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 10.955 34,8 1 41,8 35,0 31,2 30,6 30,9 34,3 41,3 33,3 38,0 41,5 38,8 34,5 30,2
220 Huur en onderhoud van woning, tuin 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 7.477 23,7 1 30,3 23,8 20,3 19,7 20,8 23,3 29,1 22,4 26,6 29,5 27,2 23,4 19,8
224 Meubelen, stoffering en linnengoed 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 908 2,9 4 2,2 3,3 3,1 3,2 2,8 2,8 3,0 3,0 2,5 1,9 2,7 2,9 3,3
226 Huish. apparaten en gereedschappen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 580 1,8 2 1,9 1,8 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 2,0 1,8
229 Verwarming en verlichting 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.991 6,3 1 7,5 6,1 5,9 5,8 5,6 6,2 7,3 6,0 7,0 8,3 7,0 6,3 5,2
33 Kleding en schoeisel 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.821 5,8 2 4,3 5,3 6,7 7,3 6,5 5,8 4,5 6,1 5,0 4,7 4,8 5,7 6,8
330 Kleding 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.315 4,2 2 3,1 3,9 4,8 5,2 4,6 4,2 3,4 4,5 3,5 3,4 3,5 4,0 4,9
335 Schoeisel en opschik 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 504 1,6 2 1,2 1,4 1,9 2,1 1,9 1,6 1,2 1,6 1,5 1,3 1,3 1,7 1,8
44 Hygiene en geneeskundige verzorging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 2.490 7,9 2 6,7 6,8 8,5 10,9 10,0 6,8 7,6 8,2 7,2 7,2 7,3 7,8 8,6
440 Huish.dienstverlening en reiniging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 991 3,1 5 2,2 1,7 3,9 6,2 5,8 1,9 2,2 3,5 2,3 2,5 2,4 3,1 3,8
442 Lichamelijke verzorging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 664 2,1 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
446 Geneeskundige verzorging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 835 2,7 3 2,5 2,9 2,4 2,5 2,0 2,8 3,2 2,6 2,7 2,5 2,9 2,6 2,6
55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 10.289 32,7 2 29,0 33,5 35,1 32,4 34,3 33,7 27,4 33,6 30,7 28,5 30,0 32,8 35,6
550 Ontwikkeling 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.265 4,0 4 4,3 3,0 4,2 4,4 4,6 4,3 2,6 3,9 4,3 4,3 3,2 3,6 4,6
551 Sport, spel en vakantie 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 2.335 7,4 3 5,3 8,5 7,9 8,1 7,6 7,3 7,1 8,2 5,7 5,0 6,3 7,2 9,0
553 Overige ontspanning 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.211 3,8 2 3,9 3,8 3,9 4,0 4,2 3,9 3,1 3,9 3,7 3,5 3,8 3,9 4,0
556 Roken 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 233 0,7 6 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,4 0,6 1,1 1,0 0,7 0,8 0,6
557 Verkeer en vervoer 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 5.246 16,7 2 14,6 17,6 18,3 15,2 17,1 17,4 14,2 17,0 15,9 14,5 16,0 17,3 17,5
66 Overige bestedingen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 974 3,1 3 3,3 3,4 2,6 2,6 2,6 3,2 3,6 3,3 2,7 3,0 3,4 3,1 3,0
661 Particuliere verzekering 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 371 1,2 3 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 0,8 1,3 0,9 1,0 1,2 1,3 1,1
662 Contributie maatschap. organisaties 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 211 0,7 5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
663 Collectes en donaties 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 184 0,6 6 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6 1,0 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
664 Overige bestedingen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 208 0,7 8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 . 0,6 0,8 . 0,9 0,6 0,5
910 Bruto hypotheeklasten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . . .
920 Groot onderhoud eigen woning 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . . .
940 OZB en waterschapslasten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . .
950 Premie ziektekostenverzekering 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . .
Netto economische huurwaarde 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het Budgetonderzoek. Het betreft de bestedingspatronen van een aantal typen huishoudens. De huishoudtypen zijn gebaseerd op kenmerken die sterk met de bestedingen samenhangen, te weten: inkomen, huishoudgrootte, samenstelling van het huishouden, leeftijd hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron van het huishouden en bezit van de woning. Bij de voorlopige cijfers van 2010 zijn de indelingen naar inkomen en belangrijkste bron van inkomen gebaseerd op de gegevens van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar.

De bestedingen aan goederen en diensten zijn ingedeeld naar functie in zes hoofdgroepen en een groep aanvullende gegevens. Binnen deze groepen is ook weer een onderverdeling gemaakt. Deze onderverdeling wordt de beknopte indeling genoemd, ook wel een verdeling op niveau 3.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010

Status van de cijfers
De cijfers t/m het jaar 2009 zijn definitief.
De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6-10-2016:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Totaal alle huishoudens
Gemiddeld besteed bedrag
Gemiddelde besteding per huishouden per jaar.
Gemiddelde bestedingen in %
Standaardfout in %
Standaardfout in % van de betreffende bestedingen. Steekproeffouten worden veroorzaakt doordat slechts een gedeelte van de populatie wordt onderzocht. Deze fout zou dus niet optreden als alle elementen in de populatie worden waargenomen. Op grond van de waarnemingen in de steekproef worden uitspraken gedaan over waarden in de populatie. Bij herhaald uitvoeren van de steekproeftrekking zal de schatting niet steeds dezelfde uitkomst hebben. Het verschil tussen een schatting op basis van een steekproef en de werkelijke waarde wordt schattingsfout genoemd. De schattingsfout kan gekwantificeerd worden met behulp van de standaardfout. Met behulp van deze standaardfouten kunnen betrouwbaarheidsintervallen voor de geschatte gemiddelde uitgaven worden berekend. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Voor de totale steekproef bedraagt in 2005 de gemiddelde besteding aan voeding 4 692 euro. De standaardfout van voeding is 1% hiervan ofwel 47 euro. De 95%-betrouwbaarheidsgrenzen voor de gemiddelde besteding aan voeding zijn 4 600 euro (= 4 692 - 1,96 x 47) en 4 784 euro (= 4 692 + 1,96 x 47). Dit 95%-betrouwbaarheidsinterval kan als volgt geïnterpreteerd worden: de kans dat het interval (4 600 euro; 4 784 euro) de werkelijke gemiddelde besteding aan voeding (de populatiewaarde) bevat is 95%.
Huishoudkenmerken
Grootte van het huishouden
1 persoons huishouden
2 persoons huishouden
3 persoons huishouden
4 persoons huishouden
Leeftijd hoofdkostwinner
De hoofdkostwinner is degene met het hoogste persoonlijke inkomen binnen de huishoudkern. Dit inkomen omvat het bruto inkomen exclusief inkomsten uit vermogen, kinderbijslag, huursubsidie, tegemoetkoming studiekosten en rijksbijdrage eigen woningbezit.
Leeftijd hoofdkostwinner: tot 45 jaar
Leeftijd hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar
Leeftijd hoofdkostwinner: vanaf 65 jaar
Woonsituatie
Eigenaar van een woning
Huurder van een woning
Inkomenkwartielen
Huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar inkomen in vier inkomensgroepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats nadat alle huishoudens zijn gerangschikt van laag naar hoog inkomen. Onder inkomen wordt het huishoudinkomen verstaan. Dit inkomen bestaat uit de som van de inkomens van de afzonderlijke leden. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ. Bij de voorlopige cijfers zijn de indelingen naar inkomen en belangrijkste bron van inkomen gebaseerd op de gegevens van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar.
1e kwartiel
Het 1e kwartiel bestaat uit de eerste 25 procent van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
2e kwartiel
Het 2e kwartiel bestaat uit het tweede 25 procent deel van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
3e kwartiel
Het 3e kwartiel bestaat uit het derde 25 procent deel van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
4e kwartiel
Het 4e kwartiel bestaat uit de laatste 25 procent van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.