Bestedingen; beknopte indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010


Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het Budgetonderzoek. Het betreft de bestedingspatronen van een aantal typen huishoudens. De huishoudtypen zijn gebaseerd op kenmerken die sterk met de bestedingen samenhangen, te weten: inkomen, huishoudgrootte, samenstelling van het huishouden, leeftijd hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron van het huishouden en bezit van de woning. Bij de voorlopige cijfers van 2010 zijn de indelingen naar inkomen en belangrijkste bron van inkomen gebaseerd op de gegevens van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar.

De bestedingen aan goederen en diensten zijn ingedeeld naar functie in zes hoofdgroepen en een groep aanvullende gegevens. Binnen deze groepen is ook weer een onderverdeling gemaakt. Deze onderverdeling wordt de beknopte indeling genoemd, ook wel een verdeling op niveau 3.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010

Status van de cijfers
De cijfers t/m het jaar 2009 zijn definitief.
De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6-10-2016:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Bestedingen; beknopte indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Bestedingen Perioden Totaal alle huishoudensGemiddeld besteed bedrag (euro) Totaal alle huishoudensGemiddelde bestedingen in % (%) Totaal alle huishoudensStandaardfout in % (%) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden1 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden2 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden3 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden4 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenLeeftijd hoofdkostwinnerLeeftijd hoofdkostwinner: tot 45 jaar (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenLeeftijd hoofdkostwinnerLeeftijd hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenLeeftijd hoofdkostwinnerLeeftijd hoofdkostwinner: vanaf 65 jaar (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenWoonsituatieEigenaar van een woning (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenWoonsituatieHuurder van een woning (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenkwartielen1e kwartiel (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenkwartielen2e kwartiel (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenkwartielen3e kwartiel (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenkwartielen4e kwartiel (% totale bestedingen)
Totale bestedingen in euro 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 31.497 1 20.514,7 33.899,7 38.754,1 42.964,0 32.039,9 34.393,9 25.830,8 37.874,7 23.092,6 19.824,7 24.693,8 33.288,0 48.202,5
Totale bestedingen in % 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 Voeding 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 4.969 15,8 1 14,8 15,9 15,9 16,2 15,6 16,2 15,6 15,5 16,5 15,1 15,7 16,0 15,9
110 Brood, gebak en grutterswaren 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 598 1,9 2 1,5 1,7 2,1 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 2,0 1,8
111 Aardappelen, groenten en fruit 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 658 2,1 2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,0 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0
113 Suikerhoudende artikelen en dranken 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 853 2,7 2 2,4 2,9 2,6 2,7 2,5 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7
115 Olien en vetten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 63 0,2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
116 Vlees, vleeswaren en vis 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 707 2,2 3 1,7 2,4 2,4 2,4 1,8 2,4 2,6 2,2 2,4 2,0 2,4 2,4 2,2
118 Zuivelproducten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 524 1,7 2 1,4 1,6 1,6 1,9 1,5 1,7 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6
119 Overige voedingsmiddelen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.566 5,0 2 5,7 4,9 5,0 4,6 5,7 4,9 4,2 4,9 5,2 4,9 4,6 4,8 5,3
22 Woning 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 10.955 34,8 1 41,8 35,0 31,2 30,6 30,9 34,3 41,3 33,3 38,0 41,5 38,8 34,5 30,2
220 Huur en onderhoud van woning, tuin 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 7.477 23,7 1 30,3 23,8 20,3 19,7 20,8 23,3 29,1 22,4 26,6 29,5 27,2 23,4 19,8
224 Meubelen, stoffering en linnengoed 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 908 2,9 4 2,2 3,3 3,1 3,2 2,8 2,8 3,0 3,0 2,5 1,9 2,7 2,9 3,3
226 Huish. apparaten en gereedschappen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 580 1,8 2 1,9 1,8 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 2,0 1,8
229 Verwarming en verlichting 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.991 6,3 1 7,5 6,1 5,9 5,8 5,6 6,2 7,3 6,0 7,0 8,3 7,0 6,3 5,2
33 Kleding en schoeisel 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.821 5,8 2 4,3 5,3 6,7 7,3 6,5 5,8 4,5 6,1 5,0 4,7 4,8 5,7 6,8
330 Kleding 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.315 4,2 2 3,1 3,9 4,8 5,2 4,6 4,2 3,4 4,5 3,5 3,4 3,5 4,0 4,9
335 Schoeisel en opschik 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 504 1,6 2 1,2 1,4 1,9 2,1 1,9 1,6 1,2 1,6 1,5 1,3 1,3 1,7 1,8
44 Hygiene en geneeskundige verzorging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 2.490 7,9 2 6,7 6,8 8,5 10,9 10,0 6,8 7,6 8,2 7,2 7,2 7,3 7,8 8,6
440 Huish.dienstverlening en reiniging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 991 3,1 5 2,2 1,7 3,9 6,2 5,8 1,9 2,2 3,5 2,3 2,5 2,4 3,1 3,8
442 Lichamelijke verzorging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 664 2,1 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
446 Geneeskundige verzorging 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 835 2,7 3 2,5 2,9 2,4 2,5 2,0 2,8 3,2 2,6 2,7 2,5 2,9 2,6 2,6
55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 10.289 32,7 2 29,0 33,5 35,1 32,4 34,3 33,7 27,4 33,6 30,7 28,5 30,0 32,8 35,6
550 Ontwikkeling 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.265 4,0 4 4,3 3,0 4,2 4,4 4,6 4,3 2,6 3,9 4,3 4,3 3,2 3,6 4,6
551 Sport, spel en vakantie 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 2.335 7,4 3 5,3 8,5 7,9 8,1 7,6 7,3 7,1 8,2 5,7 5,0 6,3 7,2 9,0
553 Overige ontspanning 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 1.211 3,8 2 3,9 3,8 3,9 4,0 4,2 3,9 3,1 3,9 3,7 3,5 3,8 3,9 4,0
556 Roken 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 233 0,7 6 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,4 0,6 1,1 1,0 0,7 0,8 0,6
557 Verkeer en vervoer 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 5.246 16,7 2 14,6 17,6 18,3 15,2 17,1 17,4 14,2 17,0 15,9 14,5 16,0 17,3 17,5
66 Overige bestedingen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 974 3,1 3 3,3 3,4 2,6 2,6 2,6 3,2 3,6 3,3 2,7 3,0 3,4 3,1 3,0
661 Particuliere verzekering 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 371 1,2 3 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 0,8 1,3 0,9 1,0 1,2 1,3 1,1
662 Contributie maatschap. organisaties 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 211 0,7 5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
663 Collectes en donaties 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 184 0,6 6 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6 1,0 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
664 Overige bestedingen 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* 208 0,7 8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 . 0,6 0,8 . 0,9 0,6 0,5
910 Bruto hypotheeklasten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . . .
920 Groot onderhoud eigen woning 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . . .
940 OZB en waterschapslasten 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . .
950 Premie ziektekostenverzekering 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . .
Netto economische huurwaarde 2010 Huurwaarde nieuwe definitie* . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens