Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Perioden Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Vrouw in Nederland, man in buitenland Vrouw Nederland, man Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Beiden hetzelfde buitenland Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar wederzijds geboorteland Eén man Nederland, één man buitenland Eén man Nederland, één man Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar wederzijds geboorteland Beide mannen hetzelfde buitenland Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar wederzijds geboorteland Eén vrouw Nederland, één vrouw buiten... Eén vrouw Nederland, één vrouw Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar wederzijds geboorteland Beide vrouwen hetzelfde buitenland Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Duitsland (aantal)
2023 509 280 56 11 3 15 2 815 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2024:
Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw naar wederzijds geboorteland.

Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Man in Nederland, vrouw in buitenland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in het buitenland.
Man Nederland, vrouw Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Duitsland.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.
Vrouw in Nederland, man in buitenland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw in Nederland is geboren en de man in het buitenland.
Vrouw Nederland, man Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw in Nederland is geboren en de man in Duitsland.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.
Beiden hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij beide partners in eenzelfde buitenland zijn geboren.
Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij beide partners in Duitsland zijn geboren.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen naar wederzijds geboorteland.

Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Eén man Nederland, één man buitenland
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één van de mannen in Nederland is geboren en de ander in het buitenland.
Eén man Nederland, één man Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man in Nederland is
geboren en de ander in Duitsland.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Beide mannen hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij beide partners in
eenzelfde buitenland zijn geboren.
Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij beide partners in Duitsland
zijn geboren.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen naar wederzijds geboorteland.
.
Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Eén vrouw Nederland, één vrouw buiten...
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één van de vrouwen in
Nederland is geboren en de ander in het buitenland.
Eén vrouw Nederland, één vrouw Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw in Nederland is
geboren en de ander in Duitsland.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Beide vrouwen hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij beide partners in
eenzelfde buitenland zijn geboren.
Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij beide partners in
Duitsland zijn geboren.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Totaal huwelijkssluitingen
Totaal van alle huwelijkssluitingen van zowel paren van gelijk als paren van verschillend geslacht.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen naar wederzijds geboorteland.
.
Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Één in Nederland, ander in buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in het buitenland.
Eén Nederland, ander Duitsland
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in Duitsland.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Beide partners hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde buitenland zijn
geboren.
Duitsland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Duitsland zijn geboren.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.