Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Perioden Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluitingen In Nederland gesloten huwelijken (aantal) Huwelijkssluitingen In buitenland gesloten huwelijken (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Totaal huwelijkssluitingen man en vro... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Totaal huwelijkssluitingen tussen twe... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Totaal huwelijkssluitingen tussen twe... (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Mannen en vrouwen (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Mannen (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Vrouwen (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen Jonger dan 20 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 20 tot 25 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 25 tot 30 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 30 tot 35 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 35 tot 40 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 40 tot 45 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 45 tot 50 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Mannen 50 jaar of ouder (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen Jonger dan 20 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 30 tot 35 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 35 tot 40 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 40 tot 45jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 45 tot 50 jaar (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en leeftijd (31 december) Vrouwen 50 jaar of ouder (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Ongehuwd (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Verweduwd (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Gescheiden (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Ongehuwd (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Verweduwd (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Gescheiden (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en rangnummer huwelijk Mannen 1e huwelijk (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en rangnummer huwelijk Mannen 2e huwelijk (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en rangnummer huwelijk Mannen 3e of volgend huwelijk (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en rangnummer huwelijk Vrouwen 1e huwelijk (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en rangnummer huwelijk Vrouwen 2e huwelijk (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en rangnummer huwelijk Vrouwen 3e of volgend huwelijk (aantal)
1996 85.140 78.590 6.550 85.140 163.367 82.372 80.995 225 6.826 29.112 23.147 9.833 4.871 3.237 5.121 1.315 16.046 31.918 16.710 6.420 3.344 2.321 2.921 66.413 1.387 14.572 66.355 1.069 13.571 66.413 13.818 2.141 66.355 12.737 1.903
2000 88.074 79.526 8.548 88.074 167.346 84.573 82.773 212 5.564 23.793 26.076 12.334 5.939 3.688 6.967 1.276 13.389 29.075 19.793 8.058 4.181 2.814 4.187 66.957 . 1.811 15.805 66.769 . 1.441 14.563 66.957 15.212 2.404 66.769 13.786 2.218
2005 72.263 65.859 6.404 71.113 570 580 135.393 68.353 67.040 92 4.419 15.579 18.988 11.487 6.397 4.057 7.334 696 9.970 20.307 15.521 8.269 4.691 2.998 4.588 53.541 . 1.666 13.146 53.454 . 1.365 12.221 53.541 12.788 2.024 53.455 11.684 1.901
2010 75.399 67.051 8.348 74.045 660 694 140.853 71.674 69.179 69 4.557 15.849 17.838 11.533 7.677 5.050 9.101 593 10.081 19.918 15.170 8.260 5.407 3.874 5.876 54.425 894 1.623 14.732 53.964 893 1.245 13.077 55.115 14.086 2.473 54.679 12.411 2.089
2015 64.308 57.845 6.463 62.912 647 749 119.945 60.985 58.960 38 3.280 13.423 15.202 8.968 5.899 4.468 9.707 337 7.277 16.790 13.118 6.951 4.425 3.522 6.540 46.522 1.193 1.360 11.910 45.990 1.195 1.119 10.656 47.489 11.387 2.109 46.950 10.263 1.747
2020 50.233 45.431 4.802 49.119 448 666 93.161 47.381 45.780 34 2.465 9.369 11.589 6.629 4.041 3.383 9.871 221 5.278 11.433 10.091 5.435 3.361 2.846 7.115 35.271 1.044 1.112 9.954 34.622 1.045 931 9.182 36.082 9.518 1.781 35.448 8.743 1.589
2023 67.959 59.512 8.447 66.333 799 827 169.226 86.057 83.169 40 3.498 15.728 22.928 13.713 7.666 5.189 17.295 250 7.182 20.395 20.754 10.837 6.264 4.522 12.965 66.640 2.783 1.518 15.116 65.333 2.776 1.255 13.805 68.926 14.537 2.594 67.637 13.314 2.218
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2024:
Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen
In Nederland gesloten huwelijken
In buitenland gesloten huwelijken
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen man en vro...
Totaal huwelijkssluitingen tussen man en vrouw.
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen tussen twe...
Totaal huwelijkssluitingen tussen twee mannen.
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen tussen twe...
Totaal huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen.
Huwende personen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Huwende persoon:
Persoon die een huwelijk is aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in de Bevolkingsadministratie van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwenden in man / vrouw huwelijken
Huwende personen in huwelijken tussen man en vrouw.
Mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Naar geslacht en leeftijd (31 december)
Huwende personen in huwelijken tussen man en vrouw naar geslacht en
leeftijd.
.
Leeftijd:
Leeftijd op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting. Te berekenen
als het jaar van huwelijkssluiting min het geboortejaar van de persoon.
Mannen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 jaar of ouder
Vrouwen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45jaar
45 tot 50 jaar
50 jaar of ouder
Naar geslacht en burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwende personen in huwelijken tussen man en vrouw naar geslacht en burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Mannen
Ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit
een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de
burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor
deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het
partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten.
.
Inclusief burgerlijke staat onbekend.
.
Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door
echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders
dan door het overlijden van de partner. Exclusief personen die zijn
gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Vrouwen
Ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit
een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de
burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor
deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het
partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten.
.
Inclusief burgerlijke staat onbekend.
.
Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door
echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders
dan door het overlijden van de partner. Exclusief personen die zijn
gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Naar geslacht en rangnummer huwelijk
Huwende personen in huwelijken tussen man en vrouw naar geslacht en
rangnummer van het huwelijk.
.
Rangnummer huwelijk:
De positie van het laatst gesloten huwelijk in de rangorde van eerdere
huwelijken van een persoon.
Mannen
1e huwelijk
Inclusief rangnummer huwelijk onbekend.
2e huwelijk
3e of volgend huwelijk
Vrouwen
1e huwelijk
Inclusief rangnummer huwelijk onbekend.
2e huwelijk
3e of volgend huwelijk