Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2020:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Perioden HuwelijkssluitingenTotaal huwelijkssluitingen (aantal) HuwelijkssluitingenIn Nederland gesloten huwelijken (aantal) HuwelijkssluitingenIn buitenland gesloten huwelijken (aantal) Totaal huwelijkssluitingenNaar leeftijdsverschil van de partnersGeen leeftijdsverschil (aantal) Totaal huwelijkssluitingenNaar leeftijdsverschil van de partners1 tot 5 jaar verschil (aantal) Totaal huwelijkssluitingenNaar leeftijdsverschil van de partners5 tot 10 jaar verschil (aantal) Naar wederzijds geboortelandBeide partners hetzelfde buitenland(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba (aantal) Naar wederzijds geboortelandBeide partners hetzelfde buitenlandSuriname (aantal) Naar wederzijds geboortelandBeide partners hetzelfde buitenlandTurkije (aantal)
1996 85.140 78.590 6.550 8.447 48.900 19.800 134 1.074 1.732
2000 88.074 79.526 8.548 8.395 48.931 21.478 168 1.032 1.335
2005 72.263 65.859 6.404 6.558 39.250 18.139 175 433 755
2010 75.399 67.051 8.348 7.020 41.015 18.823 197 429 948
2015 64.308 57.845 6.463 6.453 35.692 15.162 128 278 610
2019 63.565 55.761 7.804 6.454 35.081 15.067 114 324 594
Bron: CBS.
Verklaring van tekens