Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland, geslacht; 1995-2022

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland, geslacht; 1995-2022

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Totaal 2022 403.108 156.220 246.888
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Land herkomst / vestiging 2022 304.713 80.951 223.762
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Overig land 2022 73.422 33.551 39.871
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Nederland 2022 24.973 41.718 -16.745
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Totaal 2022 3.003 23 2.980
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Land herkomst / vestiging 2022 2.964 12 2.952
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Overig land 2022 28 1 27
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Nederland 2022 11 10 1
Totaal mannen en vrouwen Armenië Totaal 2022 211 47 164
Totaal mannen en vrouwen Armenië Land herkomst / vestiging 2022 124 14 110
Totaal mannen en vrouwen Armenië Overig land 2022 77 21 56
Totaal mannen en vrouwen Armenië Nederland 2022 10 12 -2
Totaal mannen en vrouwen Colombia Totaal 2022 961 363 598
Totaal mannen en vrouwen Colombia Land herkomst / vestiging 2022 836 233 603
Totaal mannen en vrouwen Colombia Overig land 2022 61 41 20
Totaal mannen en vrouwen Colombia Nederland 2022 64 89 -25
Totaal mannen en vrouwen Irak Totaal 2022 1.575 294 1.281
Totaal mannen en vrouwen Irak Land herkomst / vestiging 2022 1.087 190 897
Totaal mannen en vrouwen Irak Overig land 2022 393 13 380
Totaal mannen en vrouwen Irak Nederland 2022 95 91 4
Totaal mannen en vrouwen Iran Totaal 2022 2.658 191 2.467
Totaal mannen en vrouwen Iran Land herkomst / vestiging 2022 2.512 163 2.349
Totaal mannen en vrouwen Iran Overig land 2022 134 16 118
Totaal mannen en vrouwen Iran Nederland 2022 12 12 0
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2022 108.252 9.627 98.625
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Land herkomst / vestiging 2022 95.770 9.119 86.651
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Overig land 2022 12.364 452 11.912
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Nederland 2022 118 56 62
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2022 27.749 12.684 15.065
Totaal mannen en vrouwen Polen Land herkomst / vestiging 2022 24.829 10.672 14.157
Totaal mannen en vrouwen Polen Overig land 2022 2.695 933 1.762
Totaal mannen en vrouwen Polen Nederland 2022 225 1.079 -854
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2022 7.742 48 7.694
Totaal mannen en vrouwen Syrië Land herkomst / vestiging 2022 7.384 38 7.346
Totaal mannen en vrouwen Syrië Overig land 2022 336 2 334
Totaal mannen en vrouwen Syrië Nederland 2022 22 8 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Migratie; land vertrek / bestemming, geboorteland en geslacht'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Migratiesaldo exclusief administrati....
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.