Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Totaal 2019 269.064 139.156 129.908
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Land herkomst / vestiging 2019 187.175 75.204 111.971
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Overig land 2019 48.784 25.909 22.875
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Nederland 2019 33.105 38.043 -4.938
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2019 4.058 3.660 398
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Land herkomst / vestiging 2019 1.569 1.043 526
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Overig land 2019 880 698 182
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Nederland 2019 1.609 1.919 -310
Totaal mannen en vrouwen Armenië Totaal 2019 162 35 127
Totaal mannen en vrouwen Armenië Land herkomst / vestiging 2019 137 20 117
Totaal mannen en vrouwen Armenië Overig land 2019 18 7 11
Totaal mannen en vrouwen Armenië Nederland 2019 7 8 -1
Totaal mannen en vrouwen Honduras Totaal 2019 38 12 26
Totaal mannen en vrouwen Honduras Land herkomst / vestiging 2019 30 9 21
Totaal mannen en vrouwen Honduras Overig land 2019 2 2 0
Totaal mannen en vrouwen Honduras Nederland 2019 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Irak Totaal 2019 1.333 368 965
Totaal mannen en vrouwen Irak Land herkomst / vestiging 2019 1.120 259 861
Totaal mannen en vrouwen Irak Overig land 2019 104 15 89
Totaal mannen en vrouwen Irak Nederland 2019 109 94 15
Totaal mannen en vrouwen Iran Totaal 2019 3.119 240 2.879
Totaal mannen en vrouwen Iran Land herkomst / vestiging 2019 2.994 216 2.778
Totaal mannen en vrouwen Iran Overig land 2019 105 7 98
Totaal mannen en vrouwen Iran Nederland 2019 20 17 3
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2019 1.347 341 1.006
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Land herkomst / vestiging 2019 1.242 276 966
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Overig land 2019 68 28 40
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Nederland 2019 37 37 0
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2019 26.787 12.894 13.893
Totaal mannen en vrouwen Polen Land herkomst / vestiging 2019 25.931 11.599 14.332
Totaal mannen en vrouwen Polen Overig land 2019 627 230 397
Totaal mannen en vrouwen Polen Nederland 2019 229 1.065 -836
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2019 2.396 51 2.345
Totaal mannen en vrouwen Syrië Land herkomst / vestiging 2019 2.240 42 2.198
Totaal mannen en vrouwen Syrië Overig land 2019 144 5 139
Totaal mannen en vrouwen Syrië Nederland 2019 12 4 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 oktober 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 3e kwartaal van 2021 worden de cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Migratiesaldo exclusief administrati....
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.