Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Totaal 2021 252.528 128.094 124.434
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Land herkomst / vestiging 2021 175.630 66.738 108.892
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Overig land 2021 51.028 26.005 25.023
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Nederland 2021 25.870 35.351 -9.481
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Totaal 2021 2.239 40 2.199
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Land herkomst / vestiging 2021 2.179 32 2.147
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Overig land 2021 29 0 29
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Nederland 2021 31 8 23
Totaal mannen en vrouwen Armenië Totaal 2021 129 46 83
Totaal mannen en vrouwen Armenië Land herkomst / vestiging 2021 93 20 73
Totaal mannen en vrouwen Armenië Overig land 2021 36 18 18
Totaal mannen en vrouwen Armenië Nederland 2021 0 8 -8
Totaal mannen en vrouwen Colombia Totaal 2021 907 290 617
Totaal mannen en vrouwen Colombia Land herkomst / vestiging 2021 763 204 559
Totaal mannen en vrouwen Colombia Overig land 2021 86 21 65
Totaal mannen en vrouwen Colombia Nederland 2021 58 65 -7
Totaal mannen en vrouwen Irak Totaal 2021 1.440 282 1.158
Totaal mannen en vrouwen Irak Land herkomst / vestiging 2021 1.009 163 846
Totaal mannen en vrouwen Irak Overig land 2021 335 33 302
Totaal mannen en vrouwen Irak Nederland 2021 96 86 10
Totaal mannen en vrouwen Iran Totaal 2021 2.039 214 1.825
Totaal mannen en vrouwen Iran Land herkomst / vestiging 2021 1.919 193 1.726
Totaal mannen en vrouwen Iran Overig land 2021 99 9 90
Totaal mannen en vrouwen Iran Nederland 2021 21 12 9
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2021 1.275 314 961
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Land herkomst / vestiging 2021 996 213 783
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Overig land 2021 258 70 188
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Nederland 2021 21 31 -10
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2021 24.560 11.803 12.757
Totaal mannen en vrouwen Polen Land herkomst / vestiging 2021 23.707 10.402 13.305
Totaal mannen en vrouwen Polen Overig land 2021 662 250 412
Totaal mannen en vrouwen Polen Nederland 2021 191 1.151 -960
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2021 4.848 47 4.801
Totaal mannen en vrouwen Syrië Land herkomst / vestiging 2021 4.558 35 4.523
Totaal mannen en vrouwen Syrië Overig land 2021 280 3 277
Totaal mannen en vrouwen Syrië Nederland 2021 10 9 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 3e kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Migratiesaldo exclusief administrati....
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.