Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Totaal 2020 220.853 133.161 87.692
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Land herkomst / vestiging 2020 142.805 77.237 65.568
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Overig land 2020 46.215 25.206 21.009
Totaal mannen en vrouwen Totaal landen Nederland 2020 31.833 30.718 1.115
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Totaal 2020 456 27 429
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Land herkomst / vestiging 2020 435 14 421
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Overig land 2020 10 6 4
Totaal mannen en vrouwen Afghanistan Nederland 2020 11 7 4
Totaal mannen en vrouwen Armenië Totaal 2020 83 35 48
Totaal mannen en vrouwen Armenië Land herkomst / vestiging 2020 54 19 35
Totaal mannen en vrouwen Armenië Overig land 2020 20 7 13
Totaal mannen en vrouwen Armenië Nederland 2020 9 9 0
Totaal mannen en vrouwen Colombia Totaal 2020 733 377 356
Totaal mannen en vrouwen Colombia Land herkomst / vestiging 2020 576 291 285
Totaal mannen en vrouwen Colombia Overig land 2020 56 24 32
Totaal mannen en vrouwen Colombia Nederland 2020 101 62 39
Totaal mannen en vrouwen Irak Totaal 2020 1.036 252 784
Totaal mannen en vrouwen Irak Land herkomst / vestiging 2020 814 163 651
Totaal mannen en vrouwen Irak Overig land 2020 132 10 122
Totaal mannen en vrouwen Irak Nederland 2020 90 79 11
Totaal mannen en vrouwen Iran Totaal 2020 1.539 232 1.307
Totaal mannen en vrouwen Iran Land herkomst / vestiging 2020 1.448 208 1.240
Totaal mannen en vrouwen Iran Overig land 2020 62 7 55
Totaal mannen en vrouwen Iran Nederland 2020 29 17 12
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2020 984 300 684
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Land herkomst / vestiging 2020 785 230 555
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Overig land 2020 181 46 135
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Nederland 2020 18 24 -6
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2020 23.730 12.499 11.231
Totaal mannen en vrouwen Polen Land herkomst / vestiging 2020 23.053 11.135 11.918
Totaal mannen en vrouwen Polen Overig land 2020 474 206 268
Totaal mannen en vrouwen Polen Nederland 2020 203 1.158 -955
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2020 2.231 15 2.216
Totaal mannen en vrouwen Syrië Land herkomst / vestiging 2020 2.108 10 2.098
Totaal mannen en vrouwen Syrië Overig land 2020 118 1 117
Totaal mannen en vrouwen Syrië Nederland 2020 5 4 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 3e kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Migratiesaldo exclusief administrati....
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.