Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1995-2008

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1995-2008

Toepassingsgroepen Sectoren en gewassen Perioden Bedrijven met gebruik (aantal) Oppervlakte met gebruik (ha) Gebruik per jaar (kg) Gebruik per hectare (kg/ha)
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Totaal gewassen/teeltsectoren 2000 . 804.256 5.321.980 6,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Totaal gewassen/teeltsectoren 2004 . 816.727 5.454.348 6,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Totaal gewassen/teeltsectoren 2008 . 763.926 5.546.097 6,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector akkerbouw 2000 . 719.441 3.709.646 5,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector akkerbouw 2004 . 726.473 3.606.167 4,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector akkerbouw 2008 . 677.608 3.812.580 5,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten open grond 2000 . 28.186 158.098 5,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten open grond 2004 . 31.778 150.388 4,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten open grond 2008 . 27.100 99.868 3,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector pit- en steenvruchten 2000 . 18.858 336.153 17,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector pit- en steenvruchten 2004 . 16.710 489.655 29,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector pit- en steenvruchten 2008 . 16.689 470.625 28,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector boomkwekerijgewassen 2000 . 11.973 77.167 6,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector boomkwekerijgewassen 2004 . 13.834 110.037 7,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector boomkwekerijgewassen 2008 . 14.004 102.102 6,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloembollen en -knollen 2000 . 18.422 860.840 46,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloembollen en -knollen 2004 . 20.399 933.108 45,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloembollen en -knollen 2008 . 21.265 892.685 41,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten onder glas 2000 . 2.951 54.720 18,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten onder glas 2004 . 3.252 40.449 12,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten onder glas 2008 . 3.601 45.157 12,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloemen onder glas 2000 . 4.330 123.025 28,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloemen onder glas 2004 . 4.207 122.823 28,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloemen onder glas 2008 . 3.643 122.753 32,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector champignons 2000 517 95 2.330 24,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector champignons 2004 263 73 1.721 20,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector champignons 2008 70 23 328 4,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Consumptieaardappelen 2000 11.136 87.441 1.066.063 12,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Consumptieaardappelen 2004 7.939 72.598 819.265 11,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Consumptieaardappelen 2008 6.667 69.280 837.841 12,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Pootaardappelen 2000 3.319 41.802 598.534 14,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Pootaardappelen 2004 2.451 39.739 567.664 14,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Pootaardappelen 2008 2.057 36.435 654.210 17,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Snijmaïs 2000 31.236 205.321 162.769 0,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Snijmaïs 2004 27.022 219.897 183.083 0,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Snijmaïs 2008 24.669 206.364 221.574 0,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Suikerbieten 2000 17.098 110.981 394.753 3,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Suikerbieten 2004 13.924 97.366 331.355 3,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Suikerbieten 2008 9.198 67.630 326.343 4,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Wintertarwe 2000 11.553 120.510 328.333 2,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Wintertarwe 2004 10.038 117.224 365.017 3,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Wintertarwe 2008 9.396 137.559 409.017 2,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zaaiuien 2000 2.968 13.988 297.914 21,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zaaiuien 2004 3.172 19.888 412.293 20,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zaaiuien 2008 2.861 20.301 446.413 22,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zetmeelaardappelen 2000 2.918 50.958 616.715 12,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zetmeelaardappelen 2004 2.163 51.496 652.646 12,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zetmeelaardappelen 2008 1.741 46.034 675.961 14,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien open grond (productie) 2000 1.005 1.746 15.687 9,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien open grond (productie) 2004 713 2.012 21.427 10,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien open grond (productie) 2008 334 1.200 7.278 5,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Prei 2000 1.035 3.184 24.133 7,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Prei 2004 721 3.007 22.741 7,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Prei 2008 473 2.510 7.047 2,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Winterpeen 2000 1.237 4.729 23.550 5,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Winterpeen 2004 1.067 5.394 23.671 4,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Winterpeen 2008 813 4.024 16.565 3,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Appels 2000 2.293 12.839 231.976 18,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Appels 2004 1.811 10.217 264.363 25,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Appels 2008 1.514 9.213 261.114 28,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bloemkwekerijgewassen open grond 2000 2.169 2.369 15.978 6,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bloemkwekerijgewassen open grond 2004 1.697 2.388 14.207 5,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bloemkwekerijgewassen open grond 2008 1.303 2.484 19.931 7,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Laan- en parkbomen 2000 739 3.158 6.482 2,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Laan- en parkbomen 2004 635 3.527 12.004 3,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Laan- en parkbomen 2008 439 4.254 9.094 2,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vaste planten open grond 2000 1.278 1.207 8.995 7,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vaste planten open grond 2004 990 1.351 11.679 8,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vaste planten open grond 2008 543 1.152 15.282 12,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Lelies (bollen) 2000 603 5.069 528.084 104,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Lelies (bollen) 2004 463 4.538 585.775 129,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Lelies (bollen) 2008 415 4.970 491.268 98,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tulpen (bollen) 2000 1.664 9.705 223.710 23,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tulpen (bollen) 2004 1.426 11.020 246.684 22,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tulpen (bollen) 2008 1.127 11.390 288.123 25,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten 2000 636 1.133 30.014 26,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten 2004 498 1.352 19.587 14,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten 2008 389 1.553 25.167 15,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten excl. zwavel en bact. prep. 2000 . . 8.895 7,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten excl. zwavel en bact. prep. 2004 498 1.352 11.903 8,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten excl. zwavel en bact. prep. 2008 389 1.553 11.552 7,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten 2000 597 774 32.059 41,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten 2004 425 679 31.065 45,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten 2008 275 523 29.188 55,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten excl. zwavel en bact.prep 2000 . . 32.059 41,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten excl. zwavel en bact.prep 2004 425 679 31.054 45,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten excl. zwavel en bact.prep 2008 275 523 26.223 50,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen 2000 765 932 57.194 61,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen 2004 531 848 57.306 67,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen 2008 300 578 51.149 87,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen excl. zwavel en bact. prep. 2000 . . 33.924 36,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen excl. zwavel en bact. prep. 2004 531 848 30.368 35,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen excl. zwavel en bact. prep. 2008 300 578 35.707 61,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar gewas en soort toepassing.
Behalve de totale hoeveelheid gebruikte middelen, wordt ook het gebruik per hectare en het gebruik per teeltsector vermeld. Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal bedrijven met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de oppervlakte waarop deze middelen worden gebruikt.
Het gebruik is inclusief het gebruik door loonbedrijven op het landbouwbedrijf (werk door derden).

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per werkzame stof en soort toepassing en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar voor de jaren 1995, 1998, 2000, 2004 en 2008.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 december 2014
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 4 december 2014
Bij een controle van de databestanden is een aantal fouten in de tabel gevonden. Deze zijn nu gecorrigeerd. De meeste fouten betreffen het jaar 2008.
De kwantitatief grootste wijzigingen komen voor in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teeltsector akkerbouw en daarbinnen in de gewassen suikerbieten en cichorei. Verder zijn er wijzigingen in de teeltsector groenten onder glas met de gewassen tomaten en komkommers en de teeltsector bloemen onder glas met de gewassen rozen en orchideeën.
Tenslotte zijn ook een aantal definities aangescherpt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Er is een nieuwe tabel verschenen met cijfers over 2012 (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).


Toelichting onderwerpen

Bedrijven met gebruik
Aantal land- en tuinbouwbedrijven waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
In 2004 en 2008 is het aantal bedrijven met gebruik exclusief zwavel
en bacteriepreparaten gelijkgesteld aan het aantal bedrijven met gebruik
van bestrijdingsmiddelen, omdat gebruik van alleen zwavel en
bacteriepreparaten nauwelijks voorkomt.
Oppervlakte met gebruik
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
In 2004 en 2008 is de oppervlakte met gebruik exclusief zwavel
en bacteriepreparaten gelijkgesteld aan de oppervlakte met gebruik
van bestrijdingsmiddelen, omdat gebruik van alleen zwavel en
bacteriepreparaten nauwelijks voorkomt.
Gebruik per jaar
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg).

Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en champignons) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.
Gebruik per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per jaar per hectare waarop een gewas geteeld wordt.