Overledenen; kerncijfers


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 20 juli 2020:
- De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd;
- Het cijfer van de gestandaardiseerde sterfte voor totaal mannen en vrouwen in 2012 is gecorrigeerd. Het cijfer was verkeerd overgenomen uit het systeem. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 gepubliceerd.

Overledenen; kerncijfers

Geslacht Perioden Overledenen (aantal) Overledenen, relatief (per 1 000 inwoners) Overledenen gestandaardiseerd (per 1 000 inwoners) Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte, relatief (per 1 000 levend geborenen) Overledenen jonger dan 4 weken (aantal) Overledenen jonger dan 4 weken, relatief (per 1 000 levend geborenen) Perinatale sterfte (24+) (aantal) Perinatale sterfte (24+), relatief (per 1 000 geborenen) Perinatale sterfte (28+) (aantal) Perinatale sterfte (28+), relatief (per 1 000 geborenen) Levensverwachting bij geboorte (jaar) Gemiddelde leeftijd bij overlijden (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 1950 75.929 7,5 13,2 6.126 26,7 . . 8.004 34,2 71,4 61,2
Totaal mannen en vrouwen 1960 87.825 7,6 11,6 4.286 17,9 . . 6.460 26,6 73,3 66,1
Totaal mannen en vrouwen 1970 109.619 8,4 11,3 3.045 12,7 . . 4.502 18,6 73,6 68,5
Totaal mannen en vrouwen 1980 114.279 8,1 9,4 1.557 8,6 . . 2.017 11,1 75,8 71,4
Totaal mannen en vrouwen 1990 128.824 8,6 8,6 1.397 7,1 . . 1.915 9,6 77,0 73,7
Totaal mannen en vrouwen 2000 140.527 8,8 8,0 1.059 5,1 808 3,9 1.882 9,1 1.629 7,8 78,1 75,2
Totaal mannen en vrouwen 2010 136.058 8,2 6,4 695 3,8 509 2,8 1.028 5,7 870 4,8 80,8 76,9
Totaal mannen en vrouwen 2011 135.741 8,1 6,2 654 3,6 486 2,7 996 5,5 862 4,8 81,1 77,0
Totaal mannen en vrouwen 2012 140.813 8,4 6,3 649 3,7 465 2,6 934 5,3 778 4,4 81,1 77,4
Totaal mannen en vrouwen 2013 141.245 8,4 6,1 645 3,8 481 2,8 870 5,1 761 4,4 81,3 77,6
Totaal mannen en vrouwen 2014 139.223 8,3 5,9 630 3,6 472 2,7 827 4,7 716 4,1 81,6 77,6
Totaal mannen en vrouwen 2015 147.134 8,7 6,1 561 3,3 420 2,5 795 4,6 677 4,0 81,5 78,1
Totaal mannen en vrouwen 2016 148.997 8,7 6,0 597 3,5 444 2,6 833 4,8 728 4,2 81,5 78,1
Totaal mannen en vrouwen 2017 150.214 8,8 5,9 607 3,6 459 2,7 823 4,8 697 4,1 81,7 78,4
Totaal mannen en vrouwen 2018 153.363 8,9 5,9 582 3,5 429 2,5 833 4,9 710 4,2 81,8 78,5
Totaal mannen en vrouwen 2019 151.885 8,8 5,7 617 3,6 458 2,7 869 5,1 762 4,5 82,1 78,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens