Overledenen; kerncijfers

Overledenen; kerncijfers

Geslacht Perioden Overledenen (aantal) Overledenen, relatief (per 1 000 inwoners) Overledenen gestandaardiseerd (per 1 000 inwoners) Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte, relatief (per 1 000 levend geborenen) Overledenen jonger dan 4 weken (aantal) Overledenen jonger dan 4 weken, relatief (per 1 000 levend geborenen) Perinatale sterfte (24+) (aantal) Perinatale sterfte (24+), relatief (per 1 000 geborenen) Perinatale sterfte (28+) (aantal) Perinatale sterfte (28+), relatief (per 1 000 geborenen) Levensverwachting bij geboorte (jaar) Gemiddelde leeftijd bij overlijden (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 1950 75.929 7,5 13,2 6.126 26,7 . . 8.004 34,2 71,4 61,2
Totaal mannen en vrouwen 1960 87.825 7,6 11,6 4.286 17,9 . . 6.460 26,6 73,3 66,1
Totaal mannen en vrouwen 1970 109.619 8,4 11,3 3.045 12,7 . . 4.502 18,6 73,6 68,5
Totaal mannen en vrouwen 1980 114.279 8,1 9,4 1.557 8,6 . . 2.017 11,1 75,8 71,4
Totaal mannen en vrouwen 1990 128.824 8,6 8,6 1.397 7,1 . . 1.915 9,6 77,0 73,7
Totaal mannen en vrouwen 2000 140.527 8,8 8,0 1.059 5,1 808 3,9 1.882 9,1 1.629 7,8 78,1 75,2
Totaal mannen en vrouwen 2010 136.058 8,2 6,4 695 3,8 509 2,8 1.028 5,7 870 4,8 80,8 76,9
Totaal mannen en vrouwen 2011 135.741 8,1 6,2 654 3,6 486 2,7 996 5,5 862 4,8 81,1 77,0
Totaal mannen en vrouwen 2012 140.813 8,4 6,3 649 3,7 465 2,6 934 5,3 778 4,4 81,1 77,4
Totaal mannen en vrouwen 2013 141.245 8,4 6,1 645 3,8 481 2,8 870 5,1 761 4,4 81,3 77,6
Totaal mannen en vrouwen 2014 139.223 8,3 5,9 630 3,6 472 2,7 827 4,7 716 4,1 81,6 77,6
Totaal mannen en vrouwen 2015 147.134 8,7 6,1 561 3,3 420 2,5 795 4,6 677 4,0 81,5 78,1
Totaal mannen en vrouwen 2016 148.997 8,7 6,0 597 3,5 444 2,6 833 4,8 728 4,2 81,5 78,1
Totaal mannen en vrouwen 2017 150.214 8,8 5,9 607 3,6 459 2,7 823 4,8 697 4,1 81,7 78,4
Totaal mannen en vrouwen 2018 153.363 8,9 5,9 582 3,5 429 2,5 833 4,9 710 4,2 81,8 78,5
Totaal mannen en vrouwen 2019 151.885 8,8 5,7 617 3,6 458 2,7 869 5,1 762 4,5 82,1 78,5
Totaal mannen en vrouwen 2020 168.678 9,7 6,2 648 3,8 487 2,9 849 5,0 733 4,3 81,4 78,9
Totaal mannen en vrouwen 2021 170.972 9,8 6,2 597 3,3 462 2,6 843 4,7 732 4,1 81,4 78,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 augustus 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd;

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen, relatief
Overledenen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen gestandaardiseerd
Sterftecijfer waarbij de invloed van de bevolking naar leeftijd en geslacht is uitgeschakeld.
De functie van een gestandaardiseerd sterftecijfer is de sterfte in verschillende jaren beter vergelijkbaar te maken. Dit speelt vooral als een bevolking in de tijd gezien een verandering in leeftijdsopbouw doormaakt, bijvoorbeeld door vergrijzing.
De gemiddelde bevolking naar leeftijd en geslacht van Nederland over 1990 heeft als standaardbevolking gediend.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Zuigelingensterfte
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Zuigelingensterfte, relatief
Zuigelingensterfte per duizend levendgeborenen.

Zuigelingensterfte:
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Overledenen jonger dan 4 weken
Levendgeboren kinderen die binnen 4 weken na de geboorte zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1996.
Overledenen jonger dan 4 weken, relatief
Levendgeborenen die binnen 4 weken na de geboorte zijn overleden per duizend levendgeborenen.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1996.
Perinatale sterfte (24+)
Doodgeborenen (24+) plus overleden baby's binnen een week na de geboorte.

Doodgeborene (24+):
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht. In de cijfers zijn deze aangiften buiten beschouwing gelaten.

Perinatale sterfte (24+), relatief
Perinatale sterfte per duizend levendgeborenen plus doodgeborenen na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene (24+):
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht. In de cijfers zijn deze aangiften buiten beschouwing gelaten.

In deze tabel zijn de cijfers naar geslacht beschikbaar vanaf 1996.
Perinatale sterfte (28+)
Doodgeborenen (28+) plus overleden baby's binnen een week na de geboorte.

Doodgeborene:
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Deze definitie is volgens de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht.

In deze tabel zijn de cijfers naar geslacht beschikbaar vanaf 1996.
Perinatale sterfte (28+), relatief
Perinatale sterfte per duizend levendgeborenen plus doodgeborenen na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene:
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Deze definitie is volgens de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht.

In deze tabel zijn de cijfers naar geslacht beschikbaar vanaf 1996.
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte.
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van overleden personen.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest. Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.