Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder

Perioden Kerkelijke gezindte Geen kerkelijke gezindte (%) Kerkelijke gezindte Rooms-katholiek (%) Kerkelijke gezindte Protestantse Kerk in Nederland (%) Kerkelijke gezindte Nederlands hervormd (%) Kerkelijke gezindte Gereformeerd (%) Kerkelijke gezindte Overige kerkelijke gezindten (%)
2004 41 30 3 12 6 8
2005 41 30 5 11 5 9
2006 42 30 5 9 4 9
2007 43 28 6 9 4 10
2008 42 29 6 9 4 10
2009 44 28 6 9 3 10
2010 45 27 6 8 4 10
2011 47 27 6 7 4 10
2012 47 26 6 7 3 10
2013 47 26 5 7 3 11
2014 49 24 6 7 3 11
2015 50 24 6 6 3 11
2016 49 25 6 7 3 10
2017 50 24 6 7 3 10
2018 52 23 6 6 3 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel "Kerkelijke gezindte; historie" geeft een historisch overzicht van de veranderingen in het percentage mensen in Nederland vanaf 18 jaar dat zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte rekent. De volgende categorieën kerkelijke gezindte worden daarbij onderscheiden: geen kerkelijke gezindte, rooms-katholiek, Protestantse Kerk in Nederland (vanaf 2004), nederlands hervormd, gereformeerd en andere kerkelijke gezindte. Ook wordt het percentage mensen vanaf 18 jaar weergegeven dat regelmatig naar de kerk of een andere religieuze bijeenkomst
gaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1849 - 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 1 augustus 2019:
Cijfers 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2020 verschijnt een nieuwe tabel over religie.

Toelichting onderwerpen

Kerkelijke gezindte
Geen kerkelijke gezindte
Rooms-katholiek
Protestantse Kerk in Nederland
Wijziging 8 november 2005: Er is een categorie toegevoegd aan de
indeling van de kerkelijke gezindten, te weten de categorie 'Protestante
Kerk in Nederland (PKN)'. Per 1 mei 2004 is namelijk de zogeheten
Protestante Kerk in Nederland (PKN) ontstaan als gevolg van een fusie van
de nederlands hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de
evangelisch-lutherse kerk. In de vragenlijst is de PKN als aparte
categorie per 1-5-2004
toegevoegd. Omdat bleek dat niet alle leden van de oorspronkelijke
gezindten zich met de PKN identificeren is besloten om zowel de
oorspronkelijke gezindten waartoe de mensen zich (nog steeds) bekennen
als de nieuwe PKN weer te geven. Dit heeft echter tot gevolg dat vanaf
2004 de percentages voor de categorieën 'nederlands hervormden',
'gereformeerden' en 'anders-gelovigen' niet meer vergelijkbaar zijn met
de cijfers van de voorafgaande jaren. Op deze categorieën is daarom een
trendbreuk van toepassing.
Nederlands hervormd
Wijziging 8 november 2005: Er is een categorie toegevoegd aan de
indeling van de kerkelijke gezindten, te weten de categorie 'Protestante
Kerk in Nederland (PKN)'. Per 1 mei 2004 is namelijk de zogeheten
Protestante Kerk in Nederland (PKN) ontstaan als gevolg van een fusie van
de nederlands hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de
evangelisch-lutherse kerk. In de vragenlijst is de PKN als aparte
categorie per 1-5-2004
toegevoegd. Omdat bleek dat niet alle leden van de oorspronkelijke
gezindten zich met de PKN identificeren is besloten om zowel de
oorspronkelijke gezindten waartoe de mensen zich (nog steeds) bekennen
als de nieuwe PKN weer te geven. Dit heeft echter tot gevolg dat vanaf
2004 de percentages voor de categorieën 'nederlands hervormden',
'gereformeerden' en 'anders-gelovigen' niet meer vergelijkbaar zijn met
de cijfers van de voorafgaande jaren. Op deze categorieën is daarom een
trendbreuk van toepassing.
Gereformeerd
Wijziging 8 november 2005: Er is een categorie toegevoegd aan de
indeling van de kerkelijke gezindten, te weten de categorie 'Protestante
Kerk in Nederland (PKN)'. Per 1 mei 2004 is namelijk de zogeheten
Protestante Kerk in Nederland (PKN) ontstaan als gevolg van een fusie van
de nederlands hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de
evangelisch-lutherse kerk. In de vragenlijst is de PKN als aparte
categorie per 1-5-2004
toegevoegd. Omdat bleek dat niet alle leden van de oorspronkelijke
gezindten zich met de PKN identificeren is besloten om zowel de
oorspronkelijke gezindten waartoe de mensen zich (nog steeds) bekennen
als de nieuwe PKN weer te geven. Dit heeft echter tot gevolg dat vanaf
2004 de percentages voor de categorieën 'nederlands hervormden',
'gereformeerden' en 'anders-gelovigen' niet meer vergelijkbaar zijn met
de cijfers van de voorafgaande jaren. Op deze categorieën is daarom een
trendbreuk van toepassing.
Overige kerkelijke gezindten
Vanaf 2005 wordt voor de cijfers over kerkelijke gezindte en kerksheid
gebruik gemaakt van een nieuw weegmodel. Het nieuwe model zorgt voor een
betere representatie van met name niet-westerse allochtonen in de
respons. Hierdoor kan er een realistischere schatting van de verdeling
van godsdiensten in Nederland worden gemaakt. De toename in percentage
aanhangers van de 'overige' kerkelijke gezindten in 2005 ten opzichte van
2004 komt door deze verandering in methode en representeert niet
noodzakelijkerwijs een 'echte' toename in aanhang.