Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018


Maand-, kwartaal- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.
De tabel omvat aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen) en asielaanvragen (tot en met statistiekjaar 2011).

Met ingang van de cijfers over januari 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw productiesysteem voor het verwerken van de berichten uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
In verband hiermee zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- Voor levendgeborenen geldt dat vanaf 2010 geen voorlopige cijfers naar rangnummer uit de moeder en burgerlijke staat van de moeder meer beschikbaar zullen zijn. Wel worden jaarlijks definitieve aantallen aan de tabel toegevoegd.
- Huwelijkssluiting is vanaf 2010 inclusief partnerschapsregistratie.
- De reeks van partnerschapsregistraties zal in deze tabel vanaf 2010 niet meer worden aangevuld.
- Huwende personen zijn vanaf 2010 inclusief personen die een partnerschap zijn aangegaan. Hierdoor is een extra voorgaande burgerlijke staat (gehuwd) toegevoegd.
- Huwelijksontbinding is vanaf 2010 inclusief ontbindingen van partnerschap.
- Van echt scheidende personen zijn vanaf 2010 inclusief personen die gescheiden zijn uit een partnerschap.
- Voor binnen Nederland verhuisde personen geldt dat met ingang van 2010 geen aantallen naar plaats in het gezin meer beschikbaar zullen zijn.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met oktober 2018.

Status van de cijfers:
Alle cijfers over asielaanvragen zijn definitief.
Van de bevolkingscijfers zijn de cijfers over 1995 tot en met 2017 definitief. De cijfers per 1 januari 2018 zijn definitief, de overige bevolkingscijfers over 2018 zijn voorlopig.
De actualisering van asielaanvragen in deze tabel is met ingang van 2012 stopgezet.

Wijzigingen per 14 januari 2019:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar', zie paragraaf 3.

Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Perioden BevolkingsontwikkelingTussen gemeenten verhuisde personen (aantal) BevolkingsontwikkelingBinnen gemeenten verhuisde personen (aantal)
2004 617.925 970.322
2005 642.089 1.009.486
2006 652.302 1.025.817
2007 646.564 992.616
2008 649.253 983.138
2009 597.500 900.320
2010 589.870 872.364
2011 593.721 865.306
2012 609.859 869.002
2013 614.150 859.018
2014 654.467 908.871
2015 697.605 982.027
2016 767.488 1.023.962
2017 796.609 1.080.500
2018 1e kwartaal* 188.808 263.844
2018 2e kwartaal* 170.208 250.142
2018 3e kwartaal* 212.981 259.997
Bron: CBS.
Verklaring van tekens