Levend geboren kind; migratieachtergrond en leeftijd moeder; 1996-2022

Levend geboren kind; migratieachtergrond en leeftijd moeder; 1996-2022

Leeftijd van de moeder (op 31 december) Migratieachtergrond moeder Generatie moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal)
Totaal Totaal Totaal moeders 1996 189.521
Totaal Totaal Totaal moeders 2015 170.510
Totaal Totaal Totaal moeders 2022 167.504
Totaal Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 29.284
Totaal Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 31.954
Totaal Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 33.646
Totaal Indonesië Totaal moeders 1996 5.567
Totaal Indonesië Totaal moeders 2015 3.336
Totaal Indonesië Totaal moeders 2022 2.225
Totaal Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 730
Totaal Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 441
Totaal Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 350
Totaal Marokko Totaal moeders 1996 5.800
Totaal Marokko Totaal moeders 2015 7.527
Totaal Marokko Totaal moeders 2022 7.330
Totaal Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 5.639
Totaal Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 3.953
Totaal Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 2.495
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 1996 1.267
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 2015 2.231
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 2022 2.410
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 1.052
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 1.300
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 1.240
25 tot 30 jaar Totaal Totaal moeders 1996 61.129
25 tot 30 jaar Totaal Totaal moeders 2015 48.724
25 tot 30 jaar Totaal Totaal moeders 2022 41.719
25 tot 30 jaar Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 9.544
25 tot 30 jaar Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 8.039
25 tot 30 jaar Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 7.314
25 tot 30 jaar Indonesië Totaal moeders 1996 1.332
25 tot 30 jaar Indonesië Totaal moeders 2015 603
25 tot 30 jaar Indonesië Totaal moeders 2022 274
25 tot 30 jaar Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 136
25 tot 30 jaar Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 71
25 tot 30 jaar Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 63
25 tot 30 jaar Marokko Totaal moeders 1996 1.971
25 tot 30 jaar Marokko Totaal moeders 2015 2.207
25 tot 30 jaar Marokko Totaal moeders 2022 2.124
25 tot 30 jaar Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 1.933
25 tot 30 jaar Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 793
25 tot 30 jaar Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 501
25 tot 30 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 1996 416
25 tot 30 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 2015 603
25 tot 30 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 2022 673
25 tot 30 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 310
25 tot 30 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 360
25 tot 30 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 373
35 tot 40 jaar Totaal Totaal moeders 1996 28.740
35 tot 40 jaar Totaal Totaal moeders 2015 34.070
35 tot 40 jaar Totaal Totaal moeders 2022 36.725
35 tot 40 jaar Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 3.770
35 tot 40 jaar Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 7.415
35 tot 40 jaar Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 8.947
35 tot 40 jaar Indonesië Totaal moeders 1996 1.241
35 tot 40 jaar Indonesië Totaal moeders 2015 1.024
35 tot 40 jaar Indonesië Totaal moeders 2022 773
35 tot 40 jaar Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 229
35 tot 40 jaar Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 149
35 tot 40 jaar Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 96
35 tot 40 jaar Marokko Totaal moeders 1996 619
35 tot 40 jaar Marokko Totaal moeders 2015 1.573
35 tot 40 jaar Marokko Totaal moeders 2022 1.581
35 tot 40 jaar Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 618
35 tot 40 jaar Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 1.156
35 tot 40 jaar Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 781
35 tot 40 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 1996 184
35 tot 40 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 2015 352
35 tot 40 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal moeders 2022 429
35 tot 40 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 1996 171
35 tot 40 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 200
35 tot 40 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2022 240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over levend geboren kinderen naar kenmerken van de moeder (migratieachtergrond, generatie en leeftijd).
Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 5 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.