Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Leeftijd van de moeder Burgerlijke staat moeder Volgorde geboorte uit de moeder Perioden Levendgeb.; leeftijd moeder op 31/12 (aantal) Levendgeb.; lft. moeder op 31/12 rel... (Per 1 000 ) Levendgeb.; lft. moeder laatste verj.dag (aantal)
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 1950 229.718 90,53 229.718
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 1995 190.513 47,32 190.513
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2000 206.619 52,37 206.619
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2005 187.910 47,97 187.910
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 184.397 48,01 184.397
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 170.510 45,40 170.510
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 168.681 44,85 168.681
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2023 164.487 42,69 164.487
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 1950 226.289 89,18 226.289
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 1995 160.952 39,98 160.952
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 2000 155.080 39,31 155.080
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 2005 122.347 31,23 122.347
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 2010 108.645 28,29 108.645
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 2015 95.219 25,35 95.219
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 2020 97.745 25,99 97.745
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap Totaal 2023 95.172 24,70 95.172
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 1950 3.429 1,35 3.429
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 1995 29.561 7,34 29.561
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 2000 51.539 13,06 51.539
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 2005 65.563 16,74 65.563
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 2010 75.752 19,72 75.752
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 2015 75.291 20,05 75.291
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 2020 70.936 18,86 70.936
Totaal leeftijd Niet-gehuwd Totaal 2023 69.315 17,99 69.315
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder op 31 december (aantallen per duizend vrouwen) en cijfers over levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder op de laatste verjaardag. Deze gegevens zijn uit te splitsen naar volgorde van geboorte uit de moeder en burgerlijke staat van de moeder.
Het betreft levend geboren kinderen onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 8 juli 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Levendgeb.; leeftijd moeder op 31/12
Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december)

Levend geboren kind
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd moeder (31 december)
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Te berekenen als jaar van geboorte van het kind min het geboortejaar van de moeder.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Levendgeb.; lft. moeder op 31/12 rel...
Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december), relatief
Levend geboren kinderen per duizend van de gemiddelde vrouwelijke bevolking met overeenkomstige leeftijd.

Levend geboren kind
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd moeder (31 december)
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Te berekenen als jaar van geboorte van het kind min het geboortejaar van de moeder.

Bevolking
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Gemiddelde bevolking
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouw
Levendgeb.; lft. moeder laatste verj.dag
Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op laatste verjaardag)

Levend geboren kind
Kind dat na de geboorte enige teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd moeder (op laatste verjaardag)
Het, tijdens de geboorte van haar kind, aantal gehele jaren dat op de laatste verjaardag van de moeder is verstreken sinds haar geboortedatum. Dit wijkt af van de leeftijd per 31 december. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld met betrekking tot tienermoeders, kunnen de cijfers sterk verschillen al naar gelang de gekozen leeftijdsdefinitie. Voor tijdreeksen en verhoudingscijfers dient van dezelfde leeftijdsdefinitie gebruik gemaakt te worden.