Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020

Leeftijd Migratieachtergrond Regio's Perioden Totale bevolking Mannen en vrouwen (aantal) Eerste generatie migratieachtergrond Mannen en vrouwen (aantal) Tweede generatie migratieachtergrond Mannen en vrouwen (aantal)
Totaal Suriname Nederland 2020 356.402 176.963 179.439
Totaal Suriname Noord-Nederland (LD) 2020 11.345 5.161 6.184
Totaal Suriname Oost-Nederland (LD) 2020 47.861 21.952 25.909
Totaal Suriname West-Nederland (LD) 2020 274.348 139.044 135.304
Totaal Suriname Zuid-Nederland (LD) 2020 22.848 10.806 12.042
Totaal Suriname Groningen (PV) 2020 6.232 2.917 3.315
Totaal Suriname Friesland (PV) 2020 3.168 1.403 1.765
Totaal Suriname Drenthe (PV) 2020 1.945 841 1.104
Totaal Suriname Overijssel (PV) 2020 5.651 2.569 3.082
Totaal Suriname Flevoland (PV) 2020 30.028 14.014 16.014
Totaal Suriname Gelderland (PV) 2020 12.182 5.369 6.813
Totaal Suriname Utrecht (PV) 2020 19.441 9.098 10.343
Totaal Suriname Noord-Holland (PV) 2020 99.556 50.013 49.543
Totaal Suriname Zuid-Holland (PV) 2020 152.861 78.794 74.067
Totaal Suriname Zeeland (PV) 2020 2.490 1.139 1.351
Totaal Suriname Noord-Brabant (PV) 2020 19.621 9.336 10.285
Totaal Suriname Limburg (PV) 2020 3.227 1.470 1.757
Totaal Suriname Oost-Groningen (CR) 2020 728 346 382
Totaal Suriname Delfzijl en omgeving (CR) 2020 384 209 175
Totaal Suriname Overig Groningen (CR) 2020 5.120 2.362 2.758
Totaal Suriname Noord-Friesland (CR) 2020 1.919 841 1.078
Totaal Suriname Zuidwest-Friesland (CR) 2020 407 177 230
Totaal Suriname Zuidoost-Friesland (CR) 2020 842 385 457
Totaal Suriname Noord-Drenthe (CR) 2020 886 357 529
Totaal Suriname Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 579 267 312
Totaal Suriname Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 480 217 263
Totaal Suriname Noord-Overijssel (CR) 2020 1.733 754 979
Totaal Suriname Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 714 325 389
Totaal Suriname Twente (CR) 2020 3.204 1.490 1.714
Totaal Suriname Veluwe (CR) 2020 3.041 1.341 1.700
Totaal Suriname Achterhoek (CR) 2020 1.026 441 585
Totaal Suriname Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 7.001 3.082 3.919
Totaal Suriname Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 1.114 505 609
Totaal Suriname Utrecht (CR) 2020 19.441 9.098 10.343
Totaal Suriname Kop van Noord-Holland (CR) 2020 3.880 1.678 2.202
Totaal Suriname Alkmaar en omgeving (CR) 2020 2.729 1.149 1.580
Totaal Suriname IJmond (CR) 2020 1.443 632 811
Totaal Suriname Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 2.690 1.121 1.569
Totaal Suriname Zaanstreek (CR) 2020 6.067 2.738 3.329
Totaal Suriname Groot-Amsterdam (CR) 2020 80.628 41.857 38.771
Totaal Suriname Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 2.119 838 1.281
Totaal Suriname Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 4.050 1.883 2.167
Totaal Suriname Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 61.784 33.227 28.557
Totaal Suriname Delft en Westland (CR) 2020 3.589 1.701 1.888
Totaal Suriname Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 3.392 1.530 1.862
Totaal Suriname Groot-Rijnmond (CR) 2020 74.948 38.080 36.868
Totaal Suriname Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 5.098 2.373 2.725
Totaal Suriname Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 310 147 163
Totaal Suriname Overig Zeeland (CR) 2020 2.180 992 1.188
Totaal Suriname West-Noord-Brabant (CR) 2020 4.517 2.103 2.414
Totaal Suriname Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 4.549 2.208 2.341
Totaal Suriname Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 4.466 2.112 2.354
Totaal Suriname Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 6.089 2.913 3.176
Totaal Suriname Noord-Limburg (CR) 2020 996 488 508
Totaal Suriname Midden-Limburg (CR) 2020 691 317 374
Totaal Suriname Zuid-Limburg (CR) 2020 1.540 665 875
Totaal Suriname Flevoland (CR) 2020 30.028 14.014 16.014
Totaal Suriname Aa en Hunze 2020 61 26 35
Totaal Suriname Aalburg 2020
Totaal Suriname Aalsmeer 2020 488 192 296
Totaal Suriname Aalten 2020 40 9 31
Totaal Suriname Ter Aar 2020
Totaal Suriname Aarle-Rixtel 2020
Totaal Suriname Abcoude 2020
Totaal Suriname Achtkarspelen 2020 26 11 15
Totaal Suriname Akersloot 2020
Totaal Suriname Alblasserdam 2020 103 46 57
Totaal Suriname Albrandswaard 2020 1.109 470 639
Totaal Suriname Alkemade 2020
Totaal Suriname Alkmaar 2020 1.518 677 841
Totaal Suriname Almelo 2020 340 148 192
Totaal Suriname Almere 2020 24.436 11.379 13.057
Totaal Suriname Alphen aan den Rijn 2020 1.521 730 791
Totaal Suriname Alphen en Riel 2020
Totaal Suriname Alphen-Chaam 2020 13 3 10
Totaal Suriname Altena 2020 104 43 61
Totaal Suriname Ambt Delden 2020
Totaal Suriname Ambt Montfort 2020
Totaal Suriname Ameland 2020 2 1 1
Totaal Suriname Amerongen 2020
Totaal Suriname Amersfoort 2020 1.747 773 974
Totaal Suriname Ammerzoden 2020
Totaal Suriname Amstelveen 2020 2.872 1.316 1.556
Totaal Suriname Amsterdam 2020 64.218 34.512 29.706
Totaal Suriname Andijk 2020
Totaal Suriname Angerlo 2020
Totaal Suriname Anloo 2020
Totaal Suriname Anna Paulowna 2020
Totaal Suriname Apeldoorn 2020 1.056 467 589
Totaal Suriname Appingedam 2020 80 46 34
Totaal Suriname Arcen en Velden 2020
Totaal Suriname Arnemuiden 2020
Totaal Suriname Arnhem 2020 3.330 1.500 1.830
Totaal Suriname Assen 2020 476 195 281
Totaal Suriname Asten 2020 35 13 22
Totaal Suriname Avereest 2020
Totaal Suriname Axel 2020
Totaal Suriname Baarle-Nassau 2020 12 7 5
Totaal Suriname Baarn 2020 150 68 82
Totaal Suriname Bakel en Milheeze 2020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland per 1 januari naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel is opgevolgd door tabel 'Bevolking; migratieachtergrond, generatie, leeftijd, regio, 1 januari'. Zie hiervoor de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Mannen en vrouwen
Eerste generatie migratieachtergrond
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Mannen en vrouwen
Tweede generatie migratieachtergrond
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Mannen en vrouwen