Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat


Deze tabel bevat gegevens over huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat vóór huwelijkssluiting.
In de tabel zijn ook verhoudingscijfers opgenomen.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Voor de eerste maal huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen die hun partnerschap hebben omgezet naar een huwelijk;
- Hertrouwende personen naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 oktober 2019:
De definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over 2019 in deze tabel opgenomen.

Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Totaal huwende personenHuwende personen (aantal) Totaal huwende personenHuwende personen, per 1 000 inwoners (promille) Totaal huwende personenHuwende personen per 1 000 niet-gehuwden (promille) Voor de eerste maal huwende personenVoor de eerste maal huwende personen (aantal) Huwenden na eerder partnerschapHuwenden na eerder partnerschap (aantal) Hertrouwende personenHertrouwende personen: eerder verweduwd (aantal) Hertrouwende personenHertrouwende personen: eerder gescheiden (aantal)
Mannen Totaal 1950 82.389 22,6 54,6 72.941 4.053 5.395
Mannen Totaal 1960 88.016 21,3 56,0 80.880 3.221 3.915
Mannen Totaal 1970 122.287 25,2 69,7 113.399 3.187 5.701
Mannen Totaal 1980 90.375 16,2 41,7 79.090 1.794 9.491
Mannen Totaal 1990 97.321 15,9 36,8 80.409 1.270 15.642
Mannen Totaal 2000 84.573 13,0 28,5 66.957 . 1.811 15.805
Mannen Totaal 2010 72.946 10,6 21,2 55.434 955 1.639 14.918
Mannen Totaal 2015 62.208 8,7 16,6 47.450 1.263 1.383 12.112
Mannen Totaal 2018 61.949 8,5 15,7 46.869 1.635 1.295 12.150
Vrouwen Totaal 1950 82.572 22,1 51,6 74.620 2.976 4.976
Vrouwen Totaal 1960 88.713 20,8 52,6 83.014 1.785 3.914
Vrouwen Totaal 1970 123.521 24,9 65,8 116.141 1.812 5.568
Vrouwen Totaal 1980 89.978 15,6 38,4 80.307 1.154 8.517
Vrouwen Totaal 1990 97.148 15,3 33,7 81.476 970 14.702
Vrouwen Totaal 2000 82.773 12,3 25,8 66.769 . 1.441 14.563
Vrouwen Totaal 2010 70.544 9,9 19,2 54.967 933 1.254 13.390
Vrouwen Totaal 2015 60.440 8,3 15,3 47.049 1.255 1.136 11.000
Vrouwen Totaal 2018 60.007 8,0 14,5 46.303 1.614 1.079 11.011
Bron: CBS.
Verklaring van tekens