Voortgezet onderwijs; leerlingen 1990/'91 t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs; leerlingen 1990/'91 t/m 2002/'03

Leerjaar Geslacht Leeftijd Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal lwoo / ivbo 1-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren (exclusief lwoo) (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren lwoo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo / vbo-mavo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo / vbo-mavo (excl. lwoo/ivbo) lj 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Lwoo / ivbo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g/t / mavo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Lwoo-g/t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b/k / vbo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Lwoo-b/k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vrije School (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Praktijkonderwijs (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Lom (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Mlk (aantal)
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1990/'91 939.081 916.485 53.822 381.812 354.229 27.583 138.941 124.955 268.955 242.716 26.239 129.116 139.839 1.822 10.713 11.883
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1995/'96 894.082 867.494 60.160 361.510 328.953 32.557 133.773 123.901 246.140 218.537 27.603 115.698 130.442 2.170 11.347 15.241
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2000/'01 894.120 863.774 78.640 395.938 348.331 47.607 128.192 117.287 220.365 189.332 31.033 98.990 121.375 1.992 13.405 11.492 5.449
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2001/'02 904.365 873.579 76.097 395.487 350.688 44.799 128.429 121.084 226.448 195.150 31.298 99.595 48.352 801 37.914 11.239 126.853 53.200 15.988 29.891 39.297 2.131 16.988 10.126 3.672
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2002/'03 913.671 890.957 80.417 404.495 357.179 47.316 131.803 124.412 228.122 195.021 33.101 96.676 94.797 1.879 79.535 17.141 131.446 99.551 30.855 55.111 75.295 2.125 22.714
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 1990/'91 483.380 468.032 33.455 195.543 178.418 17.125 69.893 56.982 144.833 128.503 16.330 60.034 84.799 781 7.957 7.391
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 1995/'96 456.282 438.445 35.956 183.783 164.388 19.395 65.029 57.511 131.147 114.586 16.561 54.492 76.655 975 8.381 9.456
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 2000/'01 454.595 434.274 46.250 202.079 174.195 27.884 59.460 55.141 116.719 98.353 18.366 47.841 68.878 875 8.336 8.594 3.391
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 2001/'02 458.738 438.414 44.909 201.366 174.956 26.410 59.255 57.114 119.746 101.247 18.499 48.554 24.046 477 19.106 5.417 71.192 29.256 9.539 15.603 23.192 933 10.448 7.558 2.318
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 2002/'03 462.723 448.764 47.836 206.518 178.413 28.105 61.082 59.116 121.117 101.386 19.731 48.000 46.687 1.313 39.973 8.027 73.117 54.218 18.107 28.797 43.528 931 13.959
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 1990/'91 455.701 448.453 20.367 186.269 175.811 10.458 69.048 67.973 124.122 114.213 9.909 69.082 55.040 1.041 2.756 4.492
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 1995/'96 437.800 429.049 24.204 177.727 164.565 13.162 68.744 66.390 114.993 103.951 11.042 61.206 53.787 1.195 2.966 5.785
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 2000/'01 439.525 429.500 32.390 193.859 174.136 19.723 68.732 62.146 103.646 90.979 12.667 51.149 52.497 1.117 5.069 2.898 2.058
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 2001/'02 445.627 435.165 31.188 194.121 175.732 18.389 69.174 63.970 106.702 93.903 12.799 51.041 24.306 324 18.808 5.822 55.661 23.944 6.449 14.288 16.105 1.198 6.540 2.568 1.354
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 2002/'03 450.948 442.193 32.581 197.977 178.766 19.211 70.721 65.296 107.005 93.635 13.370 48.676 48.110 566 39.562 9.114 58.329 45.333 12.748 26.314 31.767 1.194 8.755
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- onderwijssoort;
- leerweg;
- sector/profiel;
- indicatie lwoo;
- leerjaar;
- leeftijd;
- geslacht;
- perioden.

Gegevens in deze tabel zijn beschikbaar voor de schooljaren 1990/'91 tot en met 2002/'03.

Status van de tabel:
Stopgezet.

Vanaf 2003/'04 worden (meer uitgebreide) gegevens over leerlingen in het voortgezet onderwijs gepubliceerd in de StatLinetabellen:
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar onderwijssoort in detail;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar leeftijd;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar regio;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar herkomstgroepering en generatie;

Zie paragraaf 3 voor de koppeling naar de tabel onderwijssoort in detail.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs
(havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs (mavo), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs ((i)vbo),
praktijkonderwijs, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en
moeilijk lerende kinderen (mlk).
Totaal vmbo/havo/vwo
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs
(havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs (mavo) en (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs ((i)vbo).
Totaal lwoo / ivbo 1-4
Het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) of leerlingen
in het vmbo met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
In deze tabel wordt alleen de naamgeving 'lwoo' gehanteerd. Hieronder valt
ook het oudere 'ivbo' (individueel voorbereidend beroepsonderwijs).
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die
nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort
(meestal combinatie havo/vwo).
---
Omvatten vwo, havo, mavo, vmbo, vbo, ivbo en lwoo.
Algemene leerjaren (exclusief lwoo)
De eerste 2 leerjaren en dat deel van het derde leerjaar waarin leerlingen
nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort
(meestal combinatie havo/vwo). Exclusief de leerlingen binnen het
vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Omvatten vwo, havo, mavo, vmbo, vbo.
Algemene leerjaren lwoo
Leerlingen in de algemene leerjaren 1 en 2 van het vmbo met een
indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vwo leerjaar 3-6
Inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Inclusief Engelse Stroom.
Vmbo / vbo-mavo leerjaar 3-4
Het vmbo, lwoo, mavo, vbo en ivbo.
---
In deze tabel wordt alleen de naamgeving 'vmbo' gehanteerd. Hieronder
vallen ook de oudere onderwijssoorten 'lbo' (lager beroepsonderwijs),
'vbo' (voorbereidend beroepsonderwijs) en 'mavo' (middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs).
Vmbo / vbo-mavo (excl. lwoo/ivbo) lj 3-4
Het vmbo, mavo en vbo. Exclusief de leerlingen binnen het
vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en
het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo).
---
In deze tabel wordt alleen de naamgeving 'vmbo' gehanteerd. Hieronder
vallen ook de oudere onderwijssoorten 'lbo' (lager beroepsonderwijs),
'vbo' (voorbereidend beroepsonderwijs) en 'mavo' (middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs).
Lwoo / ivbo leerjaar 3-4
Het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) of leerlingen
in het vmbo met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
In deze tabel wordt alleen de naamgeving 'lwoo' gehanteerd. Hieronder valt
ook het oudere 'ivbo' (individueel voorbereidend beroepsonderwijs).
Vmbo-g/t / mavo leerjaar 3-4
Gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, mavo.
---
In schooljaar 2001/'02 tellen de gemengde en theoretische leerweg niet op
tot het totaal "vmbo-g/t / mavo". Hetzelfde geldt voor de optelling van
"lwoo-g/t" en "vmbo-g/t exclusief lwoo". Dit komt, doordat ongeveer de
helft van de leerlingen nog ingeschreven staat op de mavo.
Vmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Exclusief de
leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo).
---
In deze tabel wordt alleen de naamgeving 'gemengde en theoretische leerweg
van het vmbo' gehanteerd. Hieronder valt ook het oude 'mavo' (middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs).
Lwoo-g/t leerjaar 3-4
Leerlingen in de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo met
een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vmbo-t leerjaar 3-4
Theoretische leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 3 onderscheiden. In 2002/'03 geldt dit ook voor leerjaar 4.
Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g leerjaar 3-4
Gemengde leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 3 onderscheiden. In 2002/'03 geldt dit ook voor leerjaar 4.
Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b/k / vbo leerjaar 3-4
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het vbo.
---
In deze tabel wordt alleen de naamgeving 'vmbo' gehanteerd. Hieronder
vallen ook de oudere onderwijssoorten 'lbo' (lager beroepsonderwijs) en
'vbo' (voorbereidend beroepsonderwijs).
Vmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Exclusief de
leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 3 onderscheiden. In 2002/'03 geldt dit ook voor leerjaar 4.
Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Lwoo-b/k leerjaar 3-4
Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zijn er voor het eerst leerwegen in
lwoo leerjaar 3 onderscheiden. In 2002/'03 geldt dit ook voor leerjaar 4.
Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-k leerjaar 3-4
Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 3 onderscheiden. In 2002/'03 geldt dit ook voor leerjaar 4.
Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b leerjaar 3-4
Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
---
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zijn er voor het eerst leerwegen in
vmbo leerjaar 3 onderscheiden. In 2002/'03 geldt dit ook voor leerjaar 4.
Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vrije School
Vrije school, leerjaren 3 tot en met 5.
---
In deze tabel is de vrije school als afzonderlijke onderwijssoort
opgenomen. Hoewel leerlingen op de vrije school uiteindelijk staatsexamen
kunnen doen op meerdere niveaus (mavo, havo en vwo), kan deze
onderwijssoort niet bij één van de andere schoolsoorten worden
ondergebracht.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is
voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het
vmbo.
---
In deze tabel komt het praktijkonderwijs pas vanaf het schooljaar
1999/'00 voor. Hoewel het praktijkonderwijs wettelijk is ingevoerd in
1998, is het pas vanaf het schooljaar 1999/'00 waarneembaar.
Het praktijkonderwijs kent officieel geen leerjaren. De leerjaren in deze
tabel moeten bij het praktijkonderwijs opgevat worden als verblijfsjaren.
Omdat het onderwijs aan moeilijk lerende kindern (mlk) in de periode
1999-2002 is omgevormd tot praktijkonderwijs, is het aantal leerlingen in
het praktijkonderwijs toegenomen.
Lom
Speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden (svo-lom).
---
In deze tabel is alleen het totaal aantal leerlingen in het svo-lom
opgenomen. De aantallen leerlingen per leerjaar ontbreken omdat
het svo-lom geen verdeling in leerjaren kent.
Omdat het svo-lom tussen 1999 en 2002 is omgevormd tot
lwoo of praktijkonderwijs, is het aantal leerlingen in het svo-lom vanaf
het schooljaar 1999/'00 afgenomen. Vanaf 2002/'03 komt het svo-lom
niet meer voor.
Mlk
Speciaal voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (svo-mlk).
---
In deze tabel is alleen het totaal aantal leerlingen in het svo-mlk
opgenomen. De aantallen leerlingen per leerjaar ontbreken omdat
het svo-mlk geen verdeling in leerjaren kent.
Omdat het svo-mlk tussen 1999 en 2002 is omgevormd tot
praktijkonderwijs, is het aantal leerlingen in het svo-mlk vanaf het
schooljaar 1999/'00 afgenomen. Vanaf 2002/'03 komt het svo-mlk niet
meer voor.