Voortgezet onderwijs; leerlingen 1990/'91 t/m 2002/'03


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- onderwijssoort;
- leerweg;
- sector/profiel;
- indicatie lwoo;
- leerjaar;
- leeftijd;
- geslacht;
- perioden.

Gegevens in deze tabel zijn beschikbaar voor de schooljaren 1990/'91 tot en met 2002/'03.

Status van de tabel:
Stopgezet.

Vanaf 2003/'04 worden (meer uitgebreide) gegevens over leerlingen in het voortgezet onderwijs gepubliceerd in de StatLinetabellen:
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar onderwijssoort in detail;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar leeftijd;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar regio;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar herkomstgroepering en generatie;

Zie paragraaf 3 voor de koppeling naar de tabel onderwijssoort in detail.

Voortgezet onderwijs; leerlingen 1990/'91 t/m 2002/'03

Leerjaar Geslacht Leeftijd Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoortTotaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortTotaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortTotaal lwoo / ivbo 1-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren (exclusief lwoo) (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren lwoo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortHavo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo / vbo-mavo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo / vbo-mavo (excl. lwoo/ivbo) lj 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortLwoo / ivbo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-g/t / mavo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortLwoo-g/t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-b/k / vbo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortLwoo-b/k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVrije School (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortPraktijkonderwijs (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortLom (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortMlk (aantal)
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1990/'91 939.081 916.485 53.822 381.812 354.229 27.583 138.941 124.955 268.955 242.716 26.239 129.116 139.839 1.822 10.713 11.883
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1995/'96 894.082 867.494 60.160 361.510 328.953 32.557 133.773 123.901 246.140 218.537 27.603 115.698 130.442 2.170 11.347 15.241
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2000/'01 894.120 863.774 78.640 395.938 348.331 47.607 128.192 117.287 220.365 189.332 31.033 98.990 121.375 1.992 13.405 11.492 5.449
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2001/'02 904.365 873.579 76.097 395.487 350.688 44.799 128.429 121.084 226.448 195.150 31.298 99.595 48.352 801 37.914 11.239 126.853 53.200 15.988 29.891 39.297 2.131 16.988 10.126 3.672
Totaal leerjaren Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2002/'03 913.671 890.957 80.417 404.495 357.179 47.316 131.803 124.412 228.122 195.021 33.101 96.676 94.797 1.879 79.535 17.141 131.446 99.551 30.855 55.111 75.295 2.125 22.714
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 1990/'91 483.380 468.032 33.455 195.543 178.418 17.125 69.893 56.982 144.833 128.503 16.330 60.034 84.799 781 7.957 7.391
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 1995/'96 456.282 438.445 35.956 183.783 164.388 19.395 65.029 57.511 131.147 114.586 16.561 54.492 76.655 975 8.381 9.456
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 2000/'01 454.595 434.274 46.250 202.079 174.195 27.884 59.460 55.141 116.719 98.353 18.366 47.841 68.878 875 8.336 8.594 3.391
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 2001/'02 458.738 438.414 44.909 201.366 174.956 26.410 59.255 57.114 119.746 101.247 18.499 48.554 24.046 477 19.106 5.417 71.192 29.256 9.539 15.603 23.192 933 10.448 7.558 2.318
Totaal leerjaren Mannen Totaal leeftijden 2002/'03 462.723 448.764 47.836 206.518 178.413 28.105 61.082 59.116 121.117 101.386 19.731 48.000 46.687 1.313 39.973 8.027 73.117 54.218 18.107 28.797 43.528 931 13.959
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 1990/'91 455.701 448.453 20.367 186.269 175.811 10.458 69.048 67.973 124.122 114.213 9.909 69.082 55.040 1.041 2.756 4.492
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 1995/'96 437.800 429.049 24.204 177.727 164.565 13.162 68.744 66.390 114.993 103.951 11.042 61.206 53.787 1.195 2.966 5.785
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 2000/'01 439.525 429.500 32.390 193.859 174.136 19.723 68.732 62.146 103.646 90.979 12.667 51.149 52.497 1.117 5.069 2.898 2.058
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 2001/'02 445.627 435.165 31.188 194.121 175.732 18.389 69.174 63.970 106.702 93.903 12.799 51.041 24.306 324 18.808 5.822 55.661 23.944 6.449 14.288 16.105 1.198 6.540 2.568 1.354
Totaal leerjaren Vrouwen Totaal leeftijden 2002/'03 450.948 442.193 32.581 197.977 178.766 19.211 70.721 65.296 107.005 93.635 13.370 48.676 48.110 566 39.562 9.114 58.329 45.333 12.748 26.314 31.767 1.194 8.755
Bron: CBS.
Verklaring van tekens