Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Regio's Perioden Branden Buitenbranden Buitenbranden naar locatie Berm, bos, heide Totaal branden in natuurgebieden (aantal) Branden Buitenbranden Buitenbranden naar locatie Berm, bos, heide Branden in natuurgebieden, met schade (aantal)
Nederland 2013 3.484 .
Noord-Nederland (LD) 2013 449 .
Oost-Nederland (LD) 2013 874 .
West-Nederland (LD) 2013 960 .
Zuid-Nederland (LD) 2013 1.201 .
Groningen (PV) 2013 134 .
Friesland (PV) 2013 169 .
Drenthe (PV) 2013 146 .
Overijssel (PV) 2013 326 .
Flevoland (PV) 2013 97 .
Gelderland (PV) 2013 451 .
Utrecht (PV) 2013 188 .
Noord-Holland (PV) 2013 315 .
Zuid-Holland (PV) 2013 295 .
Zeeland (PV) 2013 162 .
Noord-Brabant (PV) 2013 842 .
Limburg (PV) 2013 359 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat diverse gegevens over verrichtingen door de brandweer bij brand. Het gaat daarbij om:
- het aantal branden waarvoor de korpsen zijn uitgerukt
- het aantal slachtoffers bij deze branden
- het aantal reddingen van mensen bij deze branden
- het aantal branden met schade en het bijbehorende schadebedrag (1985 tot en met 1993)
- het personeel van de korpsen (tot en met 2006)
- het materieel van de korpsen (tot en met 2004)
- de uitgaven van de gemeenten aan de brandweer.

Bij de branden worden onder andere de uitruk-, rij- en opkomsttijden vermeld en wordt een onderscheid gemaakt in schoorsteen-, binnen- en buitenbranden, uitgesplitst naar het object of de locatie (bijv. woonhuis, kantoorgebouw, berm) waar de brand heeft gewoed.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Flevoland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland. Ook zijn er voor 2009 geen gegevens beschikbaar over woningbranden.

De schadebedragen zijn niet beschikbaar vanaf 1994. Er is gebleken dat de schadebedragen per type woning niet betrouwbaar zijn. Vanwege technische redenenen zijn op dit moment niet alle regionale indelingen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Branden
Buitenbranden
Een buitenbrand is een brand in de open lucht, waarbij geen gebouwen
betrokken zijn.
Buitenbranden naar locatie
Berm, bos, heide
Totaal branden in natuurgebieden
Branden in natuurgebieden, met schade
Schade is de directie financiële schade door brand.