Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Regio's Perioden Branden Totaal branden (aantal) Branden Binnenbranden Totaal binnenbranden (aantal) Branden Binnenbranden Object binnenbrand Woongebouw Eengezinswoning Totaal branden in eengezinswoning (aantal) Branden Binnenbranden Object binnenbrand Woongebouw Andere woningen Totaal branden in andere woningen (aantal) Branden Buitenbranden Totaal buitenbranden (aantal) Slachtoffers en reddingen Doden (aantal) Slachtoffers en reddingen Gewonden (aantal) Slachtoffers en reddingen Reddingen (aantal) Kosten brandweer Totale kosten (mln euro) Kosten brandweer Kosten per inwoner (euro)
Nederland 2000 45.999 13.910 2.505 4.344 30.426 62 1.227 1.045 522 33
Nederland 2001 46.494 14.277 2.402 4.149 30.513 73 1.322 1.299 585 37
Nederland 2002 46.507 14.192 2.313 3.895 30.491 70 1.195 1.220 664 41
Nederland 2003 53.953 13.928 2.336 3.443 38.297 85 1.139 1.107 723 45
Nederland 2004 43.038 13.040 2.125 3.283 28.301 74 1.085 920 755 46
Nederland 2005 43.199 13.147 2.095 2.974 28.547 67 1.013 567 799 49
Nederland 2006 49.770 14.272 2.300 3.124 33.758 80 1.073 586 862 53
Nederland 2007 47.327 14.801 2.087 2.799 30.980 68 843 576 943 58
Nederland 2008 45.354 14.423 2.097 3.088 29.074 97 874 880 1.017 62
Nederland 2009 47.071 15.420 . . 29.704 57 1.018 609 1.094 66
Nederland 2010 42.031 15.563 1.942 3.155 24.370 65 955 588 1.125 68
Nederland 2011 41.936 14.478 1.892 2.831 25.652 63 911 641 1.102 66
Nederland 2012 35.815 14.381 1.824 2.385 19.693 72 807 699 1.107 66
Nederland 2013 35.447 14.326 1.697 2.429 19.401 92 720 476 1.104 66
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat diverse gegevens over verrichtingen door de brandweer bij brand. Het gaat daarbij om:
- het aantal branden waarvoor de korpsen zijn uitgerukt
- het aantal slachtoffers bij deze branden
- het aantal reddingen van mensen bij deze branden
- het aantal branden met schade en het bijbehorende schadebedrag (1985 tot en met 1993)
- het personeel van de korpsen (tot en met 2006)
- het materieel van de korpsen (tot en met 2004)
- de uitgaven van de gemeenten aan de brandweer.

Bij de branden worden onder andere de uitruk-, rij- en opkomsttijden vermeld en wordt een onderscheid gemaakt in schoorsteen-, binnen- en buitenbranden, uitgesplitst naar het object of de locatie (bijv. woonhuis, kantoorgebouw, berm) waar de brand heeft gewoed.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Flevoland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland. Ook zijn er voor 2009 geen gegevens beschikbaar over woningbranden.

De schadebedragen zijn niet beschikbaar vanaf 1994. Er is gebleken dat de schadebedragen per type woning niet betrouwbaar zijn. Vanwege technische redenenen zijn op dit moment niet alle regionale indelingen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Branden
Totaal branden
Binnenbranden
Brand in een (min of meer) gesloten ruimte, bij voorbeeld in gebouwen.
Totaal binnenbranden
Object binnenbrand
Woongebouw
Eengezinswoning
Totaal branden in eengezinswoning
Andere woningen
Etagewoning, portiekflat, portiekwoning, duplexwoning,
vrijstaande woning, galerijflat, hoogbouwflat en villa.
Totaal branden in andere woningen
Buitenbranden
Een buitenbrand is een brand in de open lucht, waarbij geen gebouwen
betrokken zijn.
Totaal buitenbranden
Slachtoffers en reddingen
Slachtoffers zijn personen die als gevolg van brand zijn overleden of
gewond geraakt. Ook brandweerlieden worden hieronder begrepen.
Doden
Personen, inclusief brandweerlieden, die als gevolg van de brand zijn
overleden.
Gewonden
Personen die ten gevolge van de brand naar een ziekenhuis zijn
getransporteerd, alsmede brandweerlieden die hun werkzaamheden niet
hebben kunnen vervolgen.
Reddingen
Personen, die bij brand bevrijd zijn uit een positie
waaruit zij op eigen kracht niet konden komen.
Kosten brandweer
Netto uitgaven van de brandweer, zoals deze verantwoord zijn op
functie 120 van de gemeenterekening.
De kosten voor de jaren tot en met 2003 zijn gebaseerd op de
gemeenterekening van het desbetreffende jaar. De kosten per provincie of
per landsdeel zijn voor de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 gebaseerd op
de gemeentebegroting van dat jaar. Vanaf 2007 zijn de kosten, zowel
landelijk als regionaal, weer gebaseerd op de gemeenterekening.
Voor 2010 zijn de kosten voorlopig en gebaseerd op de gemeentebegroting
Totale kosten
Netto uitgaven van de brandweer, zoals deze verantwoord zijn op
functie 120 van de gemeenterekening.
De kosten voor de jaren tot en met 2003 zijn gebaseerd op de
gemeenterekening van het desbetreffende jaar. De kosten per provincie of
per landsdeel zijn voor de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 gebaseerd op
de gemeentebegroting van dat jaar. Vanaf 2007 zijn de kosten, zowel
landelijk als regionaal, weer gebaseerd op de gemeenterekening.
Voor 2010 zijn de kosten voorlopig en gebaseerd op de gemeentebegroting
Kosten per inwoner
De kosten voor de jaren tot en met 2003 zijn gebaseerd op de
gemeenterekening van het desbetreffende jaar. De kosten per provincie of
per landsdeel zijn voor de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 gebaseerd op
de gemeentebegroting van dat jaar. Vanaf 2007 zijn de kosten, zowel
landelijk als regionaal, weer gebaseerd op de gemeenterekening.
Voor 2010 zijn de kosten voorlopig en gebaseerd op de gemeentebegroting