Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen) 1990-2014

Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen) 1990-2014

Mineralen Perioden Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Totaal excretie (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Ammoniakvervluchtiging Totaal vervluchtiging (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Ammoniakvervluchtiging Stal, mestopslag en beweiding (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Ammoniakvervluchtiging Aanwending (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Overige stikstofvervluchtiging (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Netto export dierlijke mest (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Dierlijke mest Aanvoer dierlijke mest naar bodem (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Kunstmest Totaal kunstmest (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Kunstmest Ammoniakvervluchtiging (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Kunstmest Aanvoer kunstmest naar bodem (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Totaal overige aanvoer (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Retourstroom uit gewassen Totaal retourstroom (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Retourstroom uit gewassen Schuimaarde (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Retourstroom uit gewassen Compost (excl. GFT-compost) (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Retourstroom uit gewassen Champost (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Retourstroom uit gewassen Zaai- en pootgoed (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Retourstroom uit gewassen Conserveringsverlies (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Overige bronnen Totaal overige bronnen (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Overige bronnen Zuiveringsslib (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Overige bronnen Bestrijdingsmiddelen (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Overige bronnen Biologische stikstofbinding (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Overige mineralen aanvoer naar bodem Overige bronnen GFT-compost (mln kg) Aanvoer mineralen naar bodem Subtotaal aanvoer naar bodem (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Totaal afvoer gewassen (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Akkerbouwgewassen Totaal akkerbouwgewassen (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Akkerbouwgewassen Snijmaïs (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Akkerbouwgewassen Tarwe (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Akkerbouwgewassen Aardappelen (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Akkerbouwgewassen Suikerbieten (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Akkerbouwgewassen Overige akkerbouwgewassen (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Graslandgewassen Totaal graslandgewassen (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Graslandgewassen Hooi (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Graslandgewassen Kuilgras (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Graslandgewassen Weidegras (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Tuinbouwgewassen Totaal tuinbouwgewassen (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Tuinbouwgewassen Groente en fruit (mln kg) Afvoer mineralen met gewassen Tuinbouwgewassen Overige tuinbouwgewassen (mln kg) Emissie naar bodem en water (mln kg) Depositie (neerslag) Totaal depositie (mln kg) Depositie (neerslag) Bijdrage van de landbouw (mln kg) Depositie (neerslag) Bijdrage van niet-landbouw (mln kg) Bruto belasting (mln kg) Netto belasting Totaal netto belasting (mln kg) Netto belasting Emissie naar water (mln kg) Netto belasting Uit- en afspoeling (mln kg) Netto belasting Accumulatie en afvoer denitrificatie Totaal accumulatie en afvoer denitrif. (mln kg) Netto belasting Accumulatie en afvoer denitrificatie Afvoer van N2O door denitrificatie (mln kg) Netto belasting Accumulatie en afvoer denitrificatie Afvoer van overige N door denitrificatie (mln kg) Netto belasting Accumulatie en afvoer denitrificatie Accumulatie in de bodem (mln kg) Netto N-verlies door vervluchtiging (mln kg) Overschot landbouwgrond (mln kg)
Stikstof (N) 1990 691 271 96 174 12 6 403 395 11 384 38 18 1,3 2,0 2,0 1,0 12 20 5,0 1 14 0,0 825 520 109,0 31,0 19,2 21,1 18,1 19,6 402,7 11,2 161,5 230,0 8,2 8,2 . 305 82 50 32 907 387 8 59 320 20 . . 256 643
Stikstof (N) 1995 680 156 93 63 12 25 487 388 12 377 37 19 1,3 2,0 3,5 2,5 10 18 1,5 1 13 2,0 901 472 112,1 32,3 22,2 24,2 13,5 19,9 348,2 10,0 129,8 208,4 11,8 8,8 3,0 429 76 40 36 977 505 6 84 415 19 . . 149 654
Stikstof (N) 2000 549 118 67 51 10 19 402 322 10 312 39 20 1,4 2,0 3,1 2,5 11 19 1,5 1 13 3,2 753 429 114,1 35,8 21,7 26,0 12,1 18,5 302,5 7,5 155,1 139,9 12,6 9,0 3,6 324 67 34 33 820 391 4 88 298 16 . . 115 506
Stikstof (N) 2005 479 98 56 42 9 19 353 262 11 251 40 22 1,2 2,0 4,1 2,5 12 18 1,2 1 13 2,9 644 380 110,8 40,4 20,9 21,7 10,7 17,1 257,7 9,2 138,6 109,9 11,2 7,4 3,8 264 56 25 31 700 320 4 47 269 13 . . 105 425
Stikstof (N) 2010 490 90 55 35 9 63 327 205 8 197 36 20 0,9 2,0 3,2 14 16 0,9 . 12 3,4 560 385 113,6 44,7 24,4 21,9 9,0 13,6 258,8 4,2 169,8 84,8 12,6 8,6 4,0 175 48 20 28 608 223 3 54 166 11 . . 101 325
Stikstof (N) 2013 473 78 45 33 9 68 318 192 11 180 36 19 1,0 2,0 2,2 14 17 1,2 . 12 3,8 535 383 108,6 40,5 23,8 21,0 9,7 13,6 261,1 4,8 182,7 73,6 13,2 9,3 4,0 152 40 18 22 575 192 3 42 147 10 . . 94 286
Stikstof (N) 2014* 488 81 47 35 10 68 329 192 11 180 36 19 1,0 2,0 2,2 14 17 1,2 . 12 3,8 546 425 108,9 38,1 23,2 22,7 11,6 13,3 302,0 3,9 212,8 85,2 13,6 9,8 3,8 121 40 18 22 586 162 3 42 116 11 . . 98 260
Fosfor (P) 1990 100 1 99 32 32 7 3 1,5 0,5 1,0 0,2 3 3,0 0 0,0 138 65 20,5 5,4 3,6 4,2 4,3 3,0 41,7 1,3 17,3 23,1 2,6 2,6 . 73 1 0 1 139 74 1 3 69 71 74
Fosfor (P) 1995 94 5 89 26 26 5 3 1,5 0,5 1,1 0,4 1 0,4 0 0,4 120 57 18,3 4,1 4,0 3,7 3,2 3,3 35,3 1,2 13,9 20,2 3,4 2,8 0,6 63 0 0 0 120 63 1 4 58 59 63
Fosfor (P) 2000 83 7 76 26 26 5 4 1,6 0,5 1,1 0,4 1 0,5 0 0,6 107 60 19,5 5,5 3,9 4,1 2,7 3,3 37,0 0,9 19,1 17,0 3,5 2,8 0,7 47 0 0 0 107 47 1 5 41 42 47
Fosfor (P) 2005 74 7 67 20 20 5 3 1,4 0,5 1,1 0,4 1 0,5 0 0,6 92 55 18,8 6,2 3,8 3,4 2,4 3,0 33,5 1,1 17,3 15,1 2,5 1,8 0,7 37 0 0 0 92 37 1 3 33 34 37
Fosfor (P) 2010 78 16 62 12 12 3 2 0,9 0,5 0,6 1 0,3 0 0,6 78 54 18,9 6,9 4,2 3,4 2,1 2,3 32,2 0,5 20,0 11,7 2,7 2,0 0,7 24 0 0 0 78 24 1 4 19 20 24
Fosfor (P) 2013 72 17 55 4 4 4 2 1,2 0,5 0,4 1 0,3 0 0,9 64 53 18,4 6,7 4,0 3,3 2,3 2,2 32,0 0,6 21,4 10,1 2,9 2,2 0,7 11 0 0 0 64 11 1 4 6 6 11
Fosfor (P) 2014* 75 17 58 4 4 4 2 1,2 0,5 0,4 1 0,3 0 0,9 67 64 19,5 7,2 3,9 3,6 2,7 2,1 41,7 0,5 28,1 13,1 3,0 2,3 0,7 3 0 0 0 67 3 1 4 -2 -2 3
Kalium (K) 1990 533 3 530 79 79 5 4 0,3 1,0 2,0 1,0 1 1,0 0 0,0 614 468 110,0 32,4 4,8 31,7 25,9 15,2 345,4 11,1 141,8 192,5 12,9 12,9 . 145 10 0 10 624 155 . . . . 155
Kalium (K) 1995 548 13 535 55 55 10 8 0,3 1,0 4,3 2,3 1 . 0 1,2 599 443 105,5 33,0 4,9 30,8 19,3 17,5 320,5 10,0 125,3 185,2 16,9 13,9 3,0 156 10 0 10 609 166 . . . . 166
Kalium (K) 2000 465 11 454 41 41 9 7 0,3 1,0 3,4 2,3 2 . 0 1,8 504 414 97,0 29,4 4,8 38,2 14,1 10,5 298,8 7,5 151,4 139,9 17,7 14,1 3,6 91 10 0 10 514 101 . . . . 101
Kalium (K) 2005 434 9 425 37 37 10 8 0,3 1,0 4,6 2,3 2 . 0 2,1 472 397 96,4 37,2 4,9 31,9 12,5 9,9 286,1 9,3 147,3 129,5 14,1 10,4 3,7 75 10 0 10 482 85 . . . . 85
Kalium (K) 2010 434 34 400 43 43 5 3 0,2 1,0 2,0 2 . 0 2,3 448 385 93,5 38,0 5,8 30,1 11,1 8,5 276,1 4,6 169,6 101,9 15,1 11,3 3,8 64 10 0 10 458 74 . . . . 74
Kalium (K) 2013 429 34 395 15 15 6 3 0,2 1,0 2,0 3 . 0 2,8 416 381 91,2 36,9 4,9 28,9 12,0 8,4 275,3 5,4 178,6 91,3 14,8 12,1 2,7 35 10 0 10 426 45 . . . . 45
Kalium (K) 2014* 449 34 415 15 15 6 3 0,2 1,0 2,0 3 . 0 2,8 436 447 94,6 35,9 4,8 31,2 14,3 8,3 335,8 4,2 219,0 112,5 16,4 12,8 3,6 -10 10 0 10 446 0 . . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium op landbouwgrond aan de hand van bodembalansen. In deze balansen wordt de aanvoer naar de bodem (uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen, maar ook door neerslag (depositie)) met de afvoer (via de gewasopbrengst) verrekend om het overschot te berekenen.

Van deze overschotten komt een deel in het grond- en oppervlaktewater terecht via emissies door de landbouw (meemesten van sloten, lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw, en erfafspoeling) en via uit- en afspoeling uit landbouwgrond.

Bij stikstof treedt bovendien vervluchtiging op, waardoor stikstof verdwijnt in de lucht. Behalve ammoniak (NH3)-vervluchtiging uit dierlijke mest, kunstmest en bij de conservering van gewassen (snijmaïs en gras), vervluchtigt stikstof ook in de vorm van andere verbindingen (distikstofoxide (N2O), stikstofgas (N2) en stikstofoxiden (NOx)) bij de bewaring van mest in stallen en mestopslagen. Ook vindt in de bodem omzetting plaats van nitraat (NO3) door bacteriën, waardoor stikstof in de vorm van het onschuldige stikstofgas (N2) of het broeikasgas (N2O) naar de lucht ontsnapt (denitrificatie). Slechts een deel van deze stikstofverliezen naar de lucht, komt in de vorm van neerslag weer terecht op landbouwgrond (retourstroom). Wat zich uiteindelijk in de bodem ophoopt (accumulatie) is dus kleiner dan het berekende overschot.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Mineralenbalans landbouw, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer mineralen naar bodem
Aanvoer van mineralen door de sector landbouw met dierlijke mest, kunstmest en overige meststoffen.
Dierlijke mest
Mest van rundvee, varkens, pluimvee, paarden en pony's, schapen en geiten, konijnen en pelsdieren.
Totaal excretie
Uitscheiding van dierlijke mest.
Ammoniakvervluchtiging
De hoeveelheid stikstof die terechtkomt in de lucht doordat er uit dierlijke mest ammoniak (NH3) vrijkomt.
Totaal vervluchtiging
De totale hoeveelheid stikstof die via ammoniakvervluchtiging uit dierlijke mest terechtkomt in de lucht.
Stal, mestopslag en beweiding
De totale hoeveelheid stikstof die uit mest in een stal, uit opslag van mest en uit mest van dieren die buiten lopen via ammoniakvervluchtiging terechtkomt in de lucht.
Aanwending
De hoeveelheid stikstof die via ammoniakvervluchtiging terechtkomt in de lucht bij het uitrijden van dierlijke mest op landbouwgrond.
Overige stikstofvervluchtiging
De hoeveelheid stikstof die in de lucht terechtkomt door vervluchtiging anders dan ammoniakvervluchtiging: in de vorm van distikstofoxide (N2O), stikstofgas (N2) en stikstofoxiden (NOx) bij bewaring van mest in stallen en mestopslagen.
Netto export dierlijke mest
Afvoer van mineralen naar andere sectoren dan de landbouw, maar ook naar het buitenland. De cijfers zijn inclusief de mineralen uit de verwerking van mest die buiten de landbouw worden afgezet.
Aanvoer dierlijke mest naar bodem
Netto aanvoer van mineralen uit dierlijke mest naar de bodem.
Cijfers 1998 en 1999 hebben betrekking op de aanvoer van dierlijke mest naar de bodem na verrekening met de hoeveelheid in mest die door het natte jaar van 1998 pas in 1999 is aangewend (14 mln kg N, 3 mln kg P, 10 mln kg K).
Kunstmest
Stikstofmeststoffen, fosforzuurmeststoffen en kalimeststoffen.
Totaal kunstmest
Ammoniakvervluchtiging
De hoeveelheid stikstof die verdwijnt in de lucht doordat er uit kunstmest ammoniak (NH3) vrijkomt.
Aanvoer kunstmest naar bodem
Netto aanvoer van mineralen uit kunstmest naar de bodem.
Overige mineralen aanvoer naar bodem
Totaal overige aanvoer
Deze post omvat de aanvoer van mineralen naar de bodem die niet uit dierlijke mest of kunstmest afkomstig zijn.
Een deel van de mineralen uit landbouwgewassen komt weer terecht in de bodem. Dit gebeurt in de vorm van compost, via zaai- en pootgoed, of door verliezen naar de bodem bij bewaring en conservering van gewassen (snijmaïs en gras).
Behalve deze retourstromen uit gewassen zijn in deze post ook de mineralen inbegrepen die via zuiveringsslib, bestrijdingsmiddelen en stikstofbinding naar de bodem worden aangevoerd.
Retourstroom uit gewassen
Totaal retourstroom
De hoeveelheid mineralen die via schuimaarde, compost, zaai- en pootgoed, en door conservering van gewassen in de bodem terugkomt.
Schuimaarde
De hoeveelheid mineralen die in de bodem terechtkomt als gevolg van het gebruik van schuimaarde. Dit is een kalkmeststof die vrijkomt als afvalproduct bij de suikerproductie uit suikerbieten.
Compost (excl. GFT-compost)
De hoeveelheid mineralen die terechtkomt in de bodem als gevolg van het gebruik van compost gemaakt van plantaardige resten van landbouwgewassen.
Champost
De hoeveelheid mineralen die in de bodem terechtkomt als gevolg van het gebruik van champost. Dit is afgewerkte champignonmest (de compost waarop de champignon is gegroeid) die na de teelt van champignons als meststof wordt gebruikt in diverse sectoren van de akker- en tuinbouw. Sinds 1 januari 2006 wordt champost volgens het Nieuwe Mestbeleid beschouwd als dierlijke mest, en worden de cijfers hierover niet meer als aparte post vermeld.
Zaai- en pootgoed
De hoeveelheid mineralen die terechtkomt in de bodem door het zaaien van granen, maïs en peulvruchten, en door het poten van aardappelen.
Conserveringsverlies
De hoeveelheid mineralen die verloren is gegaan tijdens bewaring en conservering van snijmaïs (snijmaïskuil) en gras (hooi en kuilgras). Voor fosfor en kalium wordt aangenomen dat de verliezen direct of indirect via kuilsap weer aan de bodemvoorraad worden toegevoegd. Ook voor de uitgespoelde stikstof zal dit het geval zijn; de vervluchtigde stikstof gaat echter de lucht in en zal grotendeels verloren zijn voor de landbouw.
Bij fosfor en kalium zijn de verliezen naar de bodem al in mindering gebracht bij de afvoer via het gewas, zodat in deze post alleen het stikstofverlies naar de bodem wordt meegenomen als aanvoerpost.
Overige bronnen
Totaal overige bronnen
Zuiveringsslib
De hoeveelheid mineralen die terechtkomt in de bodem doordat zuiveringsslib wordt gebruikt in de landbouw als meststof.
Bestrijdingsmiddelen
De hoeveelheid mineralen die in de bodem terechtkomt als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
Biologische stikstofbinding
De hoeveelheid stikstof die door bacteriën die stikstof uit de lucht binden, wordt aangevoerd naar de bodem.
GFT-compost
De hoeveelheid mineralen die terechtkomt in de bodem als gevolg van het gebruik van compost gemaakt uit groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens.
Subtotaal aanvoer naar bodem
De som van de aanvoer van mineralen uit dierlijke mest, kunstmest en overige aanvoer.
De aanvoer van mineralen via neerslag is in een aparte post 'Depositie' opgenomen.
Afvoer mineralen met gewassen
Afvoer van mineralen doordat akkerbouwgewassen, graslandgewassen en tuinbouwgewassen mineralen opnemen bij de groei en ontwikkeling.
Totaal afvoer gewassen
Akkerbouwgewassen
Totaal akkerbouwgewassen
Snijmaïs
Tarwe
Aardappelen
Suikerbieten
Overige akkerbouwgewassen
Zoals overige granen en maïs, peulvruchten, voederbieten en zaaiuien.
Graslandgewassen
Totaal graslandgewassen
Hooi
Kuilgras
Weidegras
Tuinbouwgewassen
Totaal tuinbouwgewassen
Groente en fruit
Overige tuinbouwgewassen
Bloembollen en knollen, vaste planten, bloem- en boomkwekerijgewassen.
Emissie naar bodem en water
Subtotaal aanvoer van mineralen naar de bodem minus totaal afvoer van mineralen uit de bodem door het telen van gewassen.
Een deel van de aanvoer naar de bodem belast via directe en indirecte emissie (meemesten van sloten, lozingen vanuit de glastuinbouw, en erfafspoeling) en uit- en afspoeling ook het water.
Depositie (neerslag)
Aanvoer van mineralen naar de bodem doordat mineralen die in de lucht aanwezig zijn via neerslag op de grond terechtkomen.
Totaal depositie
Bijdrage van de landbouw
Het aandeel van de depositie op landbouwgrond veroorzaakt door bronnen afkomstig uit de landbouw.
Bijdrage van niet-landbouw
Het aandeel van de depositie op landbouwgrond veroorzaakt door bronnen buiten de sector landbouw inclusief de bijdrage van het buitenland.
Bruto belasting
De totale hoeveelheid mineralen die wordt aangevoerd door de sector landbouw, uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen en ook als gevolg van depositie.
Subtotaal aanvoer naar bodem plus Depositie.
Netto belasting
De totale hoeveelheid mineralen die na de oogst van gewassen achterblijft in de landbouwbodem en in het grond- en oppervlaktewater.
Emissie naar bodem en water plus Depositie.
Totaal netto belasting
Emissie naar water
Deze post betreft de directe en indirecte emissie van mineralen in water door meemesten van sloten, lozingen vanuit de glastuinbouw, en erfafspoeling.
Uit- en afspoeling
Het doorsijpelen of afspoelen van mineralen die in de landbouwbodem zitten, naar grondwater en/of oppervlaktewater.
Accumulatie en afvoer denitrificatie
Het verschil tussen totaal aanvoer van mineralen naar landbouwgrond en totaal afvoer van mineralen uit landbouwgrond. Bij stikstof vindt in de bodem nog denitrificatie plaats (afbraak van nitraat (NO3) tot stikstofgas (N2) en lachgas (N2O)) waardoor er minder stikstof achterblijft in de bodem.
Totaal accumulatie en afvoer denitrif.
Afvoer van N2O door denitrificatie
De hoeveelheid stikstof die in de vorm van lachgas (N2O) naar de lucht verdwijnt als gevolg van afbraak van nitraat door bacteriën.
Afvoer van overige N door denitrificatie
De hoeveelheid stikstof (in met name stikstofgas (N2)) die naar de lucht verdwijnt als gevolg van afbraak van nitraat door bacteriën.
Geen cijfers bekend.
Accumulatie in de bodem
Ophoping van mineralen in de bodem.
Netto N-verlies door vervluchtiging
Totale stikstofvervluchtiging (uit mest en bij conservering van gewassen) gecorrigeerd met de hoeveelheid stikstof die door neerslag weer terugkeert naar de landbouwbodem.
Overschot landbouwgrond
Het totaal verlies aan mineralen op landbouwgrond (door toepassen van meststoffen in de Nederlandse landbouw en als gevolg van neerslag) na opname door de gewassen.
Dit is de som van 'Totaal netto belasting' en 'Netto N-verlies door vervluchtiging'. Aangegeven als 'overschot-2' in de CBS-statistiek 'Mineralen in de landbouw'.