Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Relatieduur Perioden Bestaande huwelijken (aantal) Bestaande geregistreerde partnerschappen (aantal)
Totaal 2023 3.145.477 205.539
Minder dan 1 jaar 2023 65.769 23.749
1 jaar 2023 56.566 24.972
2 jaar 2023 49.177 22.311
3 jaar 2023 61.955 19.463
4 jaar 2023 62.929 17.019
5 jaar 2023 62.011 14.553
6 jaar 2023 61.413 12.252
7 jaar 2023 60.025 9.691
8 jaar 2023 59.636 7.370
9 jaar 2023 56.563 6.277
10 jaar 2023 60.125 5.860
11 jaar 2023 58.702 6.172
12 jaar 2023 60.290 5.663
12,5 jaar 2023 59.991 5.390
13 jaar 2023 59.692 5.115
14 jaar 2023 60.005 4.349
15 jaar 2023 56.489 3.814
16 jaar 2023 53.777 3.444
17 jaar 2023 52.574 3.026
18 jaar 2023 52.907 2.629
19 jaar 2023 55.245 2.049
20 jaar 2023 56.535 1.419
21 jaar 2023 53.762 789
22 jaar 2023 56.873 1.004
23 jaar 2023 56.416 1.118
24 jaar 2023 54.952 1.428
25 jaar 2023 53.611
26 jaar 2023 51.933
27 jaar 2023 50.625
28 jaar 2023 51.189
29 jaar 2023 52.575
30 jaar 2023 54.965
31 jaar 2023 53.977
32 jaar 2023 55.000
33 jaar 2023 52.364
34 jaar 2023 51.186
35 jaar 2023 50.186
36 jaar 2023 49.298
37 jaar 2023 46.163
38 jaar 2023 44.571
39 jaar 2023 43.747
40 jaar 2023 46.151
41 jaar 2023 46.979
42 jaar 2023 48.836
43 jaar 2023 45.068
44 jaar 2023 46.175
45 jaar 2023 47.594
46 jaar 2023 48.641
47 jaar 2023 49.556
48 jaar 2023 52.498
49 jaar 2023 49.599
50 jaar 2023 53.725
51 jaar 2023 53.606
52 jaar 2023 51.316
53 jaar 2023 46.466
54 jaar 2023 43.144
55 jaar 2023 39.101
56 jaar 2023 34.069
57 jaar 2023 29.566
58 jaar 2023 24.387
59 jaar 2023 19.489
60 jaar 2023 16.017
61 jaar 2023 13.063
62 jaar 2023 9.853
63 jaar 2023 7.530
64 jaar 2023 5.920
65 jaar 2023 4.191
66 jaar 2023 2.802
67 jaar 2023 1.769
68 jaar 2023 1.052
69 jaar 2023 657
70 jaar 2023 388
71 jaar of langer 2023 491
Duur onbekend 2023 0 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over bestaande huwelijken en bestaande geregistreerde partnerschappen onder de bevolking van Nederland naar relatieduur. De cijfers geven de situatie weer op 1 januari.
Het aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen zijn benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen en vrouwen met een geregistreerd partnerschap op 1 januari. De relatieduur is de duur vanaf het begin van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2023:
De cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bestaande huwelijken
Bestaande huwelijken in Nederland op 1 januari.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Bestaande geregistreerde partnerschappen
Bestaande geregistreerde partnerschappen in Nederland op 1 januari.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.

Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.