Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Relatieduur Perioden Bestaande huwelijken (aantal) Bestaande geregistreerde partnerschappen (aantal)
Totaal 2024 3.140.503 220.664
Minder dan 1 jaar 2024 62.061 22.634
1 jaar 2024 69.568 23.014
2 jaar 2024 57.772 23.963
3 jaar 2024 49.399 21.386
4 jaar 2024 61.845 18.645
5 jaar 2024 62.557 16.352
6 jaar 2024 61.555 13.970
7 jaar 2024 60.862 11.798
8 jaar 2024 59.591 9.352
9 jaar 2024 59.220 7.111
10 jaar 2024 56.055 6.046
11 jaar 2024 59.497 5.667
12 jaar 2024 58.069 5.947
12,5 jaar 2024 58.804 5.709
13 jaar 2024 59.537 5.470
14 jaar 2024 59.046 4.962
15 jaar 2024 59.419 4.208
16 jaar 2024 55.946 3.707
17 jaar 2024 53.147 3.351
18 jaar 2024 52.016 2.959
19 jaar 2024 52.266 2.570
20 jaar 2024 54.597 1.996
21 jaar 2024 55.870 1.377
22 jaar 2024 53.011 764
23 jaar 2024 56.114 974
24 jaar 2024 55.678 1.083
25 jaar 2024 54.275 1.355
26 jaar 2024 52.904
27 jaar 2024 51.326
28 jaar 2024 50.026
29 jaar 2024 50.544
30 jaar 2024 51.882
31 jaar 2024 54.254
32 jaar 2024 53.296
33 jaar 2024 54.293
34 jaar 2024 51.622
35 jaar 2024 50.426
36 jaar 2024 49.389
37 jaar 2024 48.549
38 jaar 2024 45.460
39 jaar 2024 43.795
40 jaar 2024 43.047
41 jaar 2024 45.363
42 jaar 2024 46.137
43 jaar 2024 47.824
44 jaar 2024 44.072
45 jaar 2024 45.103
46 jaar 2024 46.383
47 jaar 2024 47.389
48 jaar 2024 48.180
49 jaar 2024 50.889
50 jaar 2024 47.859
51 jaar 2024 51.630
52 jaar 2024 51.345
53 jaar 2024 48.885
54 jaar 2024 44.026
55 jaar 2024 40.556
56 jaar 2024 36.344
57 jaar 2024 31.336
58 jaar 2024 26.705
59 jaar 2024 21.704
60 jaar 2024 17.169
61 jaar 2024 13.845
62 jaar 2024 11.012
63 jaar 2024 8.167
64 jaar 2024 6.035
65 jaar 2024 4.640
66 jaar 2024 3.138
67 jaar 2024 2.041
68 jaar 2024 1.247
69 jaar 2024 709
70 jaar 2024 451
71 jaar of langer 2024 533
Duur onbekend 2024 0 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over bestaande huwelijken en bestaande geregistreerde partnerschappen onder de bevolking van Nederland naar relatieduur. De cijfers geven de situatie weer op 1 januari.
Het aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen zijn benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen en vrouwen met een geregistreerd partnerschap op 1 januari. De relatieduur is de duur vanaf het begin van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2024:
De cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers van 1 januari 2025 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bestaande huwelijken
Bestaande huwelijken in Nederland op 1 januari.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Bestaande geregistreerde partnerschappen
Bestaande geregistreerde partnerschappen in Nederland op 1 januari.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.

Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.