Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Regio's Perioden Brandmeldingen Totaal brandmeldingen (aantal) Brandmeldingen Buitenbrand (aantal) Brandmeldingen Binnenbrand Totaal binnenbranden (aantal) Brandmeldingen Schoorsteenbrand (aantal) Brandmeldingen Loze alarmmelding Totaal loze alarmmeldingen (aantal) Hulpverleningsmeldingen Totaal hulpverleningsmeldingen (aantal) Hulpverleningsmeldingen Loze alarmmeldingen (aantal)
Totaal Nederland 2013 86.881 19.401 14.326 1.720 51.434 52.184 2.801
Groningen (PV) 2013 2.136 630 378 55 1.073 1.110 152
Friesland (PV) 2013 2.894 690 486 84 1.634 1.210 67
Drenthe (PV) 2013 2.836 645 429 82 1.680 914 6
Overijssel (PV) 2013 5.657 992 540 162 3.963 2.225 341
Flevoland (PV) 2013 2.140 602 236 26 1.276 824 0
Gelderland (PV) 2013 9.064 2.120 1.275 312 5.357 4.776 418
Utrecht (PV) 2013 5.702 1.153 624 135 3.790 2.995 380
Noord-Holland (PV) 2013 13.052 2.748 2.558 176 7.570 13.107 578
Zuid-Holland (PV) 2013 24.068 4.852 4.893 190 14.133 16.213 320
Zeeland (PV) 2013 1.903 535 273 49 1.046 712 56
Noord-Brabant (PV) 2013 11.741 2.878 1.904 352 6.607 5.508 295
Limburg (PV) 2013 5.688 1.556 730 97 3.305 2.590 188
Gemeenten: 250.000 en meer inwoners 2013 15.872 3.045 3.188 23 9.616 12.900 509
Gemeenten: 150.000 tot 250.000 inwoners 2013 9.737 2.024 1.269 91 6.353 4.660 376
Gemeenten: 100.000 tot 150.000 inwoners 2013 11.814 2.376 1.758 106 7.574 5.995 340
Gemeenten: 50.000 tot 100.000 inwoners 2013 17.096 3.997 2.803 235 10.061 9.648 472
Gemeenten: 20.000 tot 50.000 inwoners 2013 25.171 6.045 4.135 932 14.059 14.180 839
Gemeenten: minder dan 20.000 inwoners 2013 7.191 1.914 1.173 333 3.771 4.801 265
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over meldingen, inclusief loze meldingen, die bij de gemeentelijke brandweerkorpsen binnen komen. Het gaat om brandmeldingen en verzoeken om hulp. De branden worden onderverdeeld naar buitenbranden, binnenbranden en schoorsteenbranden. Hulpverlening wordt nader uitgesplitst in hulpverlening in gebouwen en hulpverlening op andere plaatsen.

De cijfers zijn beschikbaar per landsdeel, provincie en gemeentegroottegroep naar inwonertal.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland en van de twee gemeentegroottegroepen met de hoogste inwoneraantallen.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Flevoland, Noord-Holland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland en per gemeentegroottegroep.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Brandmeldingen
Meldingen voor brandbestrijding; inclusief loos-alarmmeldingen.
Totaal brandmeldingen
Buitenbrand
Brand in de open lucht, waarbij in het algemeen geen gebouwen
betrokken zijn.
Binnenbrand
Brand in een (min of meer) gesloten ruimte, bijvoorbeeld in gebouwen.
Totaal binnenbranden
Schoorsteenbrand
Brand in een rookafvoerkanaal.
Loze alarmmelding
Al dan niet opzettelijke melding zonder dat er brand is.
Totaal loze alarmmeldingen
Hulpverleningsmeldingen
Meldingen voor activiteiten op andere gebieden dan brandbestrijding,
bijvoorbeeld het bevrijden/redden van personen, het openen van deuren
en het bestrijden van wateroverlast; inclusief loze alarmmeldingen.
Totaal hulpverleningsmeldingen
Loze alarmmeldingen
Een al dan niet opzettelijke melding zonder dat er reden is voor
hulpverlening.