Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers van de huwelijksontbindingen door overlijden en door echtscheiding onder de geregistreerde bevolking van Nederland.
Exclusief beëindigingen van geregistreerde partnerschappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huwelijksontbindingen
Beëindigingen van het huwelijk door overlijden of echtscheiding.
Exclusief beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijksontbindingen
Huwelijksontbindingen door echtscheiding
Exclusief beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter op de bij de wet omschreven grond. De echtscheiding wordt van kracht zodra deze is ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Voor de periode tot en met september 1994 ging het om alle beschikkingen door een Nederlandse rechter, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de bij die echtscheiding betrokken personen al dan niet in Nederland woonachtig waren.
Vanaf oktober 1994 gaat het om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Echtscheidingen
Gemiddelde huwelijksduur bij echtsch.
Gemiddelde huwelijksduur in jaren bij echtscheiding.
Het rekenkundig gemiddelde van alle huwelijksduren van de ontbonden huwelijken door echtscheiding.

Huwelijksduur:
Duur van het huwelijk in jaren berekend als het jaar van echtscheiding min het jaar van huwelijkssluiting.
Gemiddelde leeftijd mannen
Gemiddelde leeftijd mannen bij echtscheiding.

Gemiddelde leeftijd:
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van mannen die van echt zijn gescheiden.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van echtscheiding.
Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.
Gemiddelde leeftijd vrouwen
Gemiddelde leeftijd vrouwen bij echtscheiding.

Gemiddelde leeftijd:
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die van echt zijn gescheiden.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van echtscheiding.
Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.
Huwelijksontbindingen door overlijden
Huwelijksontbindingen door overlijden van gehuwde personen.
Exclusief beëindiging van het geregistreerd partnerschap door overlijden.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal mannen en vrouwen
Huwelijksontbindingen door overlijden van gehuwde mannen en vrouwen.
Overleden gehuwden