Obligaties; gemiddelde CBS koers - en herbeleggingsindices, 2000 - 2003

Obligaties; gemiddelde CBS koers - en herbeleggingsindices, 2000 - 2003

Perioden Gemiddelde CBS-koersindex Staatsobligaties naar looptijdgroep 3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-koersindex Staatsobligaties naar looptijdgroep 5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-koersindex Staatsobligaties naar looptijdgroep 8 tot 10 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-koersindex Converteerbare obligaties (Ultimo 1993=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Algemeen (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Staatsobligaties Staatsobligaties algemeen (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Staatsobligaties Vaste looptijd (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Staatsobligaties Resterende looptijd 0 tot 3 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Staatsobligaties Resterende looptijd 3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Staatsobligaties Resterende looptijd 5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Staatsobligaties Resterende looptijd Meer dan 8 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Financiële instellingen Gewone obligaties (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Financiële instellingen Kapitaal obligaties (Ultimo 1983=100)
2000 april 113,4 120,5 124,7 327,8 339,9 341,7 339,6 303,5 323,3 350,7 362,4 323,4 391,7
2000 mei 112,2 119,4 123,3 332,2 338,4 340,5 338,4 302,9 321,5 348,6 361,4 321,4 389,3
2000 juni 112,7 120,4 124,8 342,2 341,6 344,1 342,0 304,4 324,6 353,1 368,2 323,7 391,9
2000 juli 112,2 119,7 124,1 350,1 341,7 344,0 341,9 304,8 324,3 352,4 368,0 324,2 368,0
2000 augustus 112,0 119,7 124,4 362,4 343,5 346,0 343,8 305,7 325,3 354,2 373,0 325,5 395,2
2000 september 112,2 119,7 123,9 368,8 344,5 346,8 344,7 307,3 327,2 355,7 370,7 326,9 396,8
2000 oktober 112,5 120,3 124,5 367,9 346,7 349,0 346,8 308,7 329,5 358,9 372,4 329,1 399,8
2000 november 112,6 120,6 124,9 380,3 348,7 351,1 348,9 310,1 331,4 361,3 375,1 331,2 402,8
2000 december 113,9 122,6 127,3 372,9 354,0 356,6 354,4 312,6 336,4 368,5 384,3 336,3 409,8
2001 januari 114,7 123,6 128,4 369,7 358,3 360,4 358,1 315,0 339,8 373,0 389,4 341,6 416,1
2001 februari 114,6 123,5 128,5 364,8 359,9 361,8 359,6 316,0 340,8 374,5 391,9 343,4 418,9
2001 maart 115,1 124,2 129,4 349,0 362,6 364,6 362,3 317,8 343,7 378,3 395,2 346,0 422,4
2001 april 114,7 123,4 128,0 338,1 362,2 363,7 361,5 318,6 343,7 377,1 391,1 346,7 422,9
2001 mei 114,1 122,2 126,1 342,2 361,5 362,5 360,2 319,5 343,5 375,2 386,2 346,3 422,8
2001 juni 114,6 122,8 126,6 327,3 364,0 365,2 362,9 321,4 346,4 378,4 389,2 349,0 427,1
2001 juli 114,7 122,7 126,3 309,0 365,7 366,8 364,6 322,6 347,9 380,2 391,7 350,5 429,0
2001 augustus 115,5 124,0 128,0 302,4 370,2 371,3 369,0 324,6 351,6 386,0 399,7 354,8 435,2
2001 september 116,4 124,7 128,1 271,6 371,7 373,6 371,3 326,9 355,4 389,8 398,8 358,0 437,8
2001 oktober 117,2 126,1 130,1 274,9 376,8 379,0 376,7 329,1 359,7 396,1 409,0 362,8 444,2
2001 november 117,7 127,0 131,5 291,3 381,1 383,0 380,7 330,6 361,9 399,6 419,2 366,1 448,8
2001 december 116,4 124,9 129,0 300,0 379,1 380,1 377,7 330,6 359,3 394,7 412,5 364,3 445,3
2002 januari 115,7 124,1 128,1 305,4 379,4 380,1 377,8 331,2 359,1 394,2 412,2 364,1 446,2
2002 februari 115,0 123,5 127,6 294,9 379,6 380,3 377,9 331,9 359,3 394,1 411,5 364,3 446,7
2002 maart 113,9 121,7 125,4 299,5 377,5 377,4 375,0 331,7 357,1 389,9 404,7 363,3 444,5
2002 april 114,2 122,0 125,6 297,4 379,1 379,1 376,7 333,0 359,1 392,2 406,2 364,3 447,3
2002 mei 114,2 121,9 125,5 286,9 380,6 380,4 378,1 333,9 360,2 393,5 408,3 366,1 449,8
2002 juni 114,9 123,1 127,0 277,8 384,5 384,7 382,3 335,8 364,0 398,9 415,6 369,2 455,1
2002 juli 115,8 124,1 128,2 268,3 388,6 389,2 386,8 338,0 368,4 404,7 422,6 372,9 458,8
2002 augustus 117,2 125,9 130,6 261,6 394,3 395,5 393,1 340,3 373,8 413,2 434,5 377,3 464,0
2002 september 118,4 127,8 132,7 258,5 399,6 400,9 398,4 342,4 378,9 421,3 443,4 382,0 471,6
2002 oktober 118,5 127,5 132,0 254,6 400,1 401,2 398,7 343,8 380,3 421,7 440,7 383,3 469,5
2002 november 118,9 127,9 132,3 257,3 402,3 403,2 400,7 345,2 382,6 424,4 442,7 385,4 473,4
2002 december 119,8 129,3 134,1 260,9 406,9 407,8 405,2 347,0 386,2 430,4 451,5 389,3 481,6
2003 januari 120,8 131,0 135,9 257,3 412,0 412,7 410,1 348,9 390,8 437,1 460,4 394,2 489,6
2003 februari 121,6 132,9 138,2 254,3 416,7 417,6 415,0 350,9 395,4 444,4 469,1 398,7 495,7
2003 maart 121,3 132,6 137,8 243,8 416,9 417,8 415,2 351,6 395,8 444,6 468,4 399,7 495,3
2003 april 120,9 131,7 136,7 253,7 416,5 417,0 414,4 352,1 395,4 443,4 465,4 399,1 496,5
2003 mei 122,5 134,3 140,2 271,0 423,9 424,8 422,1 354,7 400,9 453,0 479,7 405,2 509,9
2003 juni 123,5 136,1 142,4 278,9 429,2 429,9 427,2 356,7 405,1 459,4 488,3 410,2 517,6
2003 juli 122,0 132,9 138,4 279,5 425,2 424,9 422,3 356,3 402,3 452,9 477,1 407,9 512,0
2003 augustus 120,4 130,5 136,0 278,0 422,4 422,1 419,5 355,2 398,7 447,9 474,8 405,1 508,1
2003 september 120,5 130,6 135,8 279,7 423,7 423,2 420,6 356,4 400,4 449,4 474,5 406,2 511,5
2003 oktober 120,2 130,2 135,2 280,4 424,3 423,5 420,8 356,9 400,8 449,4 474,2 407,2 512,7
2003 november 119,6 129,1 133,9 282,1 423,4 422,4 419,8 357,1 400,0 447,4 471,4 406,4 511,7
2003 december 120,0 129,8 134,7 282,2 425,8 425,0 422,4 358,3 402,2 450,8 476,1 408,1 515,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gemiddelde koersindex, gemiddelde herbeleggingsindex van obligaties

Gegevens beschikbaar vanaf: april 2000
Frequentie: per maand

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde CBS-koersindex
De gemiddelde koersindex voor obligaties geeft het verloop weer van het
koersniveau van (een groep) obligatieleningen die zijn genoteerd op de
Amsterdamse effectenbeurs. De index wordt op indirecte wijze berekend. Van
een fictieve lening wordt de koers, door de marktrente bepaald, uitgedrukt
in procenten van de koers op een basistijdstip. De resterende looptijd van
deze fictieve lening wordt constant gehouden, waardoor het looptijdeffect
wordt geëlimineerd.
Staatsobligaties naar looptijdgroep
De gemiddelde koersindex voor staatsobligaties geeft het verloop weer
van het koersniveau van staatsobligaties voor drie looptijdgroepen.
3 tot 5 jaar
De looptijd van de fictieve lening is 4 jaar.
5 tot 8 jaar
De looptijd van de fictieve lening is 6.5 jaar.
8 tot 10 jaar
De looptijd van de fictieve lening is 9 jaar.
Converteerbare obligaties
De gemiddelde koersindex voor converteerbare obligaties geeft het
verloop weer van het koersniveau van in aandelen converteerbare obligaties
van Nederlandse ondernemingen. De index wordt op dezelfde manier berekend
als de Gemiddelde koersindex voor staatsobligaties. De koers van een
fictieve converteerbare obligatielening, bepaald door veranderingen in de
kapitaalmarktrente en door veranderingen in de koersen van de
onderliggende aandelen, wordt uitgedrukt in procenten van de koers op
een basistijdstip. De looptijd van deze fictieve lening wordt
gelijkgesteld aan het gewogen gemiddelde van de resterende looptijd van de
in de berekening betrokken converteerbare obligaties. Reeks is in het
verleden gestart op verzoek van Effectenbank Stroeve.
Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex
De gemiddelde herbeleggingsindex voor obligaties geeft het waardeverloop
weer van een fictieve obligatieportefeuille die voortdurend marktconform
is samengesteld, en waarin alle rentebetalingen en aflossingen
marktconform worden herbelegd. Een obligatieportefeuille wordt
marktconform genoemd indien, gerekend naar de koerswaarde, het relatieve
belang van elke obligatie in deze portefeuille gelijk is aan de fractie
van die obligatie op de totale markt. In de berekening van de
herbeleggingsindex worden in principe alle Euro-obligaties opgenomen van
Nederlandse emittenten die op de Amsterdamse effectenbeurs zijn genoteerd
met een uitstaand bedrag groter dan 25 miljoen Euro. Op grond van
praktische overwegingen zijn obligaties met afwijkende rente- c.q.
aflossingschema's buiten de waarneming gehouden.
Algemeen
Naast een gemiddelde herbeleggingsindex van alle waargenomen obligaties
worden deelindices berekend voor staatsleningen en voor obligaties ten
laste van financiële instellingen.
Staatsobligaties
Gemiddelde herbeleggingsindex voor staatsobligaties.
Staatsobligaties algemeen
Voor 1997 zijn hier de staatsobligaties met vervroegde of verlengbare
looptijd opgenomen. De populatie vervroegde of verlengbare obligaties
worden vanaf maart 1997 gerekend tot de populatie staatsobligatie met
vaste looptijd.
Vaste looptijd
Vanaf maart 1997 is de populatie met vaste looptijd identiek aan de
populatie van de groep staatsleningen
totaal.
Resterende looptijd
Gemiddelde herbeleggingsindex van alle waargenomen staatsobligaties met
een vaste, looptijd, ingedeeld naar 4 looptijdgroepen.
0 tot 3 jaar
3 tot 5 jaar
5 tot 8 jaar
Meer dan 8 jaar
Financiële instellingen
Gemiddelde herbeleggingsindex voor obligaties ten laste van financiële
instellingen. De groep financiële instellingen omvat naast banken en
verzekeraars ook beleggingsinstellingen, vastgoedfondsen en bedrijven
op het gebied van financiële dienstverlening.
Gewone obligaties
Niet-achtergestelde obligaties ten laste van financiële instellingen.
Kapitaal obligaties
Achtergestelde obligaties ten laste van financiële instellingen.