Obligaties; gemiddelde CBS koers - en herbeleggingsindices, 2000 - 2003


Gemiddelde koersindex, gemiddelde herbeleggingsindex van obligaties

Gegevens beschikbaar vanaf: april 2000
Frequentie: per maand

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Obligaties; gemiddelde CBS koers - en herbeleggingsindices, 2000 - 2003

Perioden Gemiddelde CBS-koersindexStaatsobligaties naar looptijdgroep3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-koersindexStaatsobligaties naar looptijdgroep5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-koersindexStaatsobligaties naar looptijdgroep8 tot 10 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-koersindexConverteerbare obligaties (Ultimo 1993=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindexAlgemeen (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindexStaatsobligatiesStaatsobligaties algemeen (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindexStaatsobligatiesVaste looptijd (Ultimo 1983=100) StaatsobligatiesResterende looptijd0 tot 3 jaar (Ultimo 1983=100) StaatsobligatiesResterende looptijd3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) StaatsobligatiesResterende looptijd5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) StaatsobligatiesResterende looptijdMeer dan 8 jaar (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindexFinanciële instellingenGewone obligaties (Ultimo 1983=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindexFinanciële instellingenKapitaal obligaties (Ultimo 1983=100)
2000 april 113,4 120,5 124,7 327,8 339,9 341,7 339,6 303,5 323,3 350,7 362,4 323,4 391,7
2000 mei 112,2 119,4 123,3 332,2 338,4 340,5 338,4 302,9 321,5 348,6 361,4 321,4 389,3
2000 juni 112,7 120,4 124,8 342,2 341,6 344,1 342,0 304,4 324,6 353,1 368,2 323,7 391,9
2000 juli 112,2 119,7 124,1 350,1 341,7 344,0 341,9 304,8 324,3 352,4 368,0 324,2 368,0
2000 augustus 112,0 119,7 124,4 362,4 343,5 346,0 343,8 305,7 325,3 354,2 373,0 325,5 395,2
2000 september 112,2 119,7 123,9 368,8 344,5 346,8 344,7 307,3 327,2 355,7 370,7 326,9 396,8
2000 oktober 112,5 120,3 124,5 367,9 346,7 349,0 346,8 308,7 329,5 358,9 372,4 329,1 399,8
2000 november 112,6 120,6 124,9 380,3 348,7 351,1 348,9 310,1 331,4 361,3 375,1 331,2 402,8
2000 december 113,9 122,6 127,3 372,9 354,0 356,6 354,4 312,6 336,4 368,5 384,3 336,3 409,8
2001 januari 114,7 123,6 128,4 369,7 358,3 360,4 358,1 315,0 339,8 373,0 389,4 341,6 416,1
2001 februari 114,6 123,5 128,5 364,8 359,9 361,8 359,6 316,0 340,8 374,5 391,9 343,4 418,9
2001 maart 115,1 124,2 129,4 349,0 362,6 364,6 362,3 317,8 343,7 378,3 395,2 346,0 422,4
2001 april 114,7 123,4 128,0 338,1 362,2 363,7 361,5 318,6 343,7 377,1 391,1 346,7 422,9
2001 mei 114,1 122,2 126,1 342,2 361,5 362,5 360,2 319,5 343,5 375,2 386,2 346,3 422,8
2001 juni 114,6 122,8 126,6 327,3 364,0 365,2 362,9 321,4 346,4 378,4 389,2 349,0 427,1
2001 juli 114,7 122,7 126,3 309,0 365,7 366,8 364,6 322,6 347,9 380,2 391,7 350,5 429,0
2001 augustus 115,5 124,0 128,0 302,4 370,2 371,3 369,0 324,6 351,6 386,0 399,7 354,8 435,2
2001 september 116,4 124,7 128,1 271,6 371,7 373,6 371,3 326,9 355,4 389,8 398,8 358,0 437,8
2001 oktober 117,2 126,1 130,1 274,9 376,8 379,0 376,7 329,1 359,7 396,1 409,0 362,8 444,2
2001 november 117,7 127,0 131,5 291,3 381,1 383,0 380,7 330,6 361,9 399,6 419,2 366,1 448,8
2001 december 116,4 124,9 129,0 300,0 379,1 380,1 377,7 330,6 359,3 394,7 412,5 364,3 445,3
2002 januari 115,7 124,1 128,1 305,4 379,4 380,1 377,8 331,2 359,1 394,2 412,2 364,1 446,2
2002 februari 115,0 123,5 127,6 294,9 379,6 380,3 377,9 331,9 359,3 394,1 411,5 364,3 446,7
2002 maart 113,9 121,7 125,4 299,5 377,5 377,4 375,0 331,7 357,1 389,9 404,7 363,3 444,5
2002 april 114,2 122,0 125,6 297,4 379,1 379,1 376,7 333,0 359,1 392,2 406,2 364,3 447,3
2002 mei 114,2 121,9 125,5 286,9 380,6 380,4 378,1 333,9 360,2 393,5 408,3 366,1 449,8
2002 juni 114,9 123,1 127,0 277,8 384,5 384,7 382,3 335,8 364,0 398,9 415,6 369,2 455,1
2002 juli 115,8 124,1 128,2 268,3 388,6 389,2 386,8 338,0 368,4 404,7 422,6 372,9 458,8
2002 augustus 117,2 125,9 130,6 261,6 394,3 395,5 393,1 340,3 373,8 413,2 434,5 377,3 464,0
2002 september 118,4 127,8 132,7 258,5 399,6 400,9 398,4 342,4 378,9 421,3 443,4 382,0 471,6
2002 oktober 118,5 127,5 132,0 254,6 400,1 401,2 398,7 343,8 380,3 421,7 440,7 383,3 469,5
2002 november 118,9 127,9 132,3 257,3 402,3 403,2 400,7 345,2 382,6 424,4 442,7 385,4 473,4
2002 december 119,8 129,3 134,1 260,9 406,9 407,8 405,2 347,0 386,2 430,4 451,5 389,3 481,6
2003 januari 120,8 131,0 135,9 257,3 412,0 412,7 410,1 348,9 390,8 437,1 460,4 394,2 489,6
2003 februari 121,6 132,9 138,2 254,3 416,7 417,6 415,0 350,9 395,4 444,4 469,1 398,7 495,7
2003 maart 121,3 132,6 137,8 243,8 416,9 417,8 415,2 351,6 395,8 444,6 468,4 399,7 495,3
2003 april 120,9 131,7 136,7 253,7 416,5 417,0 414,4 352,1 395,4 443,4 465,4 399,1 496,5
2003 mei 122,5 134,3 140,2 271,0 423,9 424,8 422,1 354,7 400,9 453,0 479,7 405,2 509,9
2003 juni 123,5 136,1 142,4 278,9 429,2 429,9 427,2 356,7 405,1 459,4 488,3 410,2 517,6
2003 juli 122,0 132,9 138,4 279,5 425,2 424,9 422,3 356,3 402,3 452,9 477,1 407,9 512,0
2003 augustus 120,4 130,5 136,0 278,0 422,4 422,1 419,5 355,2 398,7 447,9 474,8 405,1 508,1
2003 september 120,5 130,6 135,8 279,7 423,7 423,2 420,6 356,4 400,4 449,4 474,5 406,2 511,5
2003 oktober 120,2 130,2 135,2 280,4 424,3 423,5 420,8 356,9 400,8 449,4 474,2 407,2 512,7
2003 november 119,6 129,1 133,9 282,1 423,4 422,4 419,8 357,1 400,0 447,4 471,4 406,4 511,7
2003 december 120,0 129,8 134,7 282,2 425,8 425,0 422,4 358,3 402,2 450,8 476,1 408,1 515,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens