Historie automatisering, 1979 - 1999

Historie automatisering, 1979 - 1999

Jaren Totaal automatiseringskosten (mln euro) Overige automatiseringskosten (mln euro) Naar kostensoort Apparatuur (mln euro) Naar kostensoort Datacommunicatievoorziening-lijnkosten (mln euro) Naar kostensoort Totale apparatuurkosten (mln euro) Naar kostensoort Loonkosten personeel (mln euro) Naar kostensoort Opleidingkosten personeel (mln euro) Naar kostensoort Standaard programmatuur (mln euro) Maatwerk Incl ingehuurd automatiseringspersoneel (mln euro) Maatwerk Excl ingehuurd automatiseringspersoneel (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Voedings en genotmiddelen industrie (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Textiel-, kleding- en lederindustrie (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Papier(waren) en grafische industrie (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Aardolie-, chemische-, kunstst.industrie (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Metaal- en electrotechnische industrie (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Overige industrie, delfstoffenwinning 11 (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Openbare nutsbedrijven (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Bouwnijverheid (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Bouwinstallatiebedrijven (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Groothandel en tussenpersonen hierin (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Detailhandel, horeca, reparatiebedr. (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Transport-, opslag- en communicatiebedr. (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Bankwezen (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Verzekeringswezen (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Computerservicebureaus (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Overige zakelijke dienstverlening (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Onderwijs (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Gezondheid en veterinaire diensten (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Overige dienstverlening (mln euro) Naar bedrijfsactiviteit Landbouw en visserij (mln euro) Naar bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr (mln euro) Naar bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatie bedr. (mln euro) Naar bedrijfstak Handel (mln euro) Naar bedrijfstak Zakelijke dienstverlening (mln euro) Naar bedrijfstak Overige (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Totaal (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Voedings- en genotmiddelenindustrie (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Textiel- kleding- lederindustrie (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Paper(waren) en grafische industrie (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Aardolie-, chemische-, verwerk.industrie (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Metaal en elektrotechnische industrie (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Overige industrie, delfstoffenwinning (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Openbare nutsbedrijven (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Bouwnijverheid (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Bouwinstallatiebedrijven (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Groothandel en tussenpersonen hierin (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Detailhandel, horeca, reparatiebedr. (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Transport-, opslag- en communicatiebedr. (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Bankwezen (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Verzekeringswezen (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Computerservicebureaus (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Overige zakelijke dienstverlening (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Onderwijs (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Gezondheid en veterinaire diensten (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Landbouw en visserij (mln euro) Investeringen in apparatuur (SBI 74) Naar bedrijfsactiviteit Overige dienstverlening (mln euro) Automatiseringspersoneel Totaal (absoluut) Automatiseringspersoneel Naar bedrijfstak Delfstoffen-industrie-openbare nutsbedr (absoluut) Automatiseringspersoneel Naar bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. (absoluut) Automatiseringspersoneel Naar bedrijfstak Handel (absoluut) Automatiseringspersoneel Naar bedrijfstak Zakelijke dienstverlening (absoluut) Automatiseringspersoneel Naar bedrijfstak Overige bedrijfstakken (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Tussen 227 en 908 euro (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Tussen 908 en 4.538 euro (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Tussen 4.538 en 9.076 euro (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Tussen 9.076 en 22.689 euro (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Tussen 22.689 en 90.756 euro (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Tussen 90.756 en 453.780 euro (absoluut) Computers en terminals Computers naar aanschafwaarde Vanaf 453.780 euro en meer (absoluut) Computers en terminals Terminals (absoluut) Computers en terminals Stand alone PC's (absoluut) Computers en terminals Gekoppelde PC's (absoluut) Computers en terminals Servers (absoluut) Computers en terminals Mini-/mainframes tot 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 227 en 908 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 908 en 4.538 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 4.538 en 9.076 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 9.076 en 22.689 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 22.689 en 90.756 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 90.756 en 453.780 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Computers (naar aanschafwaarde) Vanaf 453.780 euro en meer (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Terminals (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Stand alone PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Gekoppelde PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Servers (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Mini-/mainframes tot 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 227 en 908 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 908 en 4.538 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 4.538 en 9.076 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 9.076 en 22.689 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 22.689 en 90.756 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 90.756 en 453.780 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Computers (naar aanschafwaarde) Van 453.780 euro en meer (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Terminals (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Stand alone PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Gekoppelde PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Servers (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Mini-/mainframes tot 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr. Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 227 en 908 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 908 en 4.538 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 4.538 en 9.076 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 9.076 en 22.689 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 22.689 en 90.756 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 90.756 en 453.780 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Computers (naar aanschafwaarde) Van 453.780 euro en meer (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Terminals (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Stand alone PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Gekoppelde PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Servers (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Mini-/mainframes tot 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Handel Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 227 en 908 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 908 en 4.538 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 4.538 en 9.076 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 9.076 en 22.689 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 22.689 en 90.756 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 90.756 en 453.780 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Computers (naar aanschafwaarde) Van 453.780 euro en meer (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Terminals (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Stand alone PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Gekoppelde PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Servers (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Mini-/mainframes tot 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Zakelijke dienstverlening Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 227 en 908 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 908 en 4.538 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 4.538 en 9.076 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 9.076 en 22.689 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 22.689 en 90.756 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Tussen 90.756 en 453.780 euro (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Computers (naar aanschafwaarde) Van 453.780 euro en meer (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Terminals (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Stand alone PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Servers (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Gekoppelde PC's (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Mini-/mainframes tot 200.000 KB (absoluut) Computers en terminals Per bedrijfstak Overige bedrijfstakken Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB (absoluut)
1979 2.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 40 345 1.089 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.650 11.600 700 8.400 21.250 2.650 . . . 2.850 5.200 2.530 555 37.400 . . . . . . . . 560 1.400 950 150 10.500 . . . . . . . . 160 190 20 5 300 . . . . . . . . 840 1.640 680 80 7.500 . . . . . . . . 980 1.360 700 285 16.400 . . . . . . . . 300 580 185 40 2.650 . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 2.727 . 695 . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 54 358 1.334 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.800 14.550 1.200 9.850 25.450 3.700 . . . 4.400 6.400 3.350 680 59.000 . . . . . . . . 780 1.740 1.060 155 17.600 . . . . . . . . 160 195 35 5 780 . . . . . . . . 1.100 1.890 890 90 10.600 . . . . . . . . 1.800 1.920 1.120 370 24.900 . . . . . . . . 460 710 260 60 5.100 . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 3.530 585 930 . . 1.670 54 145 145 . 118 21 73 200 522 60 . 42 24 413 177 172 377 236 526 390 22 45 113 5 989 64 590 1.697 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.300 14.500 2.300 13.800 31.600 4.150 . . 7.600 9.100 10.900 4.330 1.010 131.200 . . . . . . . 1.650 1.950 2.800 1.220 255 37.700 . . . . . . . 580 410 390 80 0 1.600 . . . . . . . 1.550 2.050 3.350 1.130 210 24.300 . . . . . . . 2.950 3.450 3.650 1.530 490 57.100 . . . . . . . 870 1.200 700 335 50 10.500 . . . . .
1984 4.060 . . . . . . . . . 109 40 76 246 602 51 . 44 19 434 154 200 569 257 548 425 33 65 180 7 1.043 60 585 2.085 285 803 21 3 11 54 182 19 . 6 1 82 29 28 113 54 59 86 14 16 2 25 68.730 15.125 1.510 12.950 34.020 5.115 . . 15.065 12.810 13.145 4.980 905 164.180 . . . . . . . 4.040 3.300 3.500 1.445 260 47.265 . . . . . . . 1.030 810 440 80 0 2.040 . . . . . . . 1.690 2.565 3.745 1.135 110 28.075 . . . . . . . 6.310 4.920 4.450 1.855 465 72.060 . . . . . . . 1.995 1.220 1.010 460 80 14.745 . . . . .
1985 4.664 563 1.480 . . 1.966 131 241 284 . 129 33 106 287 550 64 . 43 25 662 205 243 623 291 570 482 59 66 216 9 1.078 64 864 2.307 350 1.151 25 5 21 77 270 17 . 10 2 95 29 55 216 48 89 90 23 29 3 47 72.055 14.700 1.465 15.695 34.385 5.805 . 21.195 25.185 14.705 14.770 5.555 1.105 221.505 . . . . . . 5.000 6.005 3.755 3.430 1.580 350 57.315 . . . . . . 490 2.145 900 395 85 0 2.980 . . . . . . 2.595 4.360 3.680 4.290 1.260 145 45.020 . . . . . . 8.260 10.360 4.920 4.915 2.120 510 93.340 . . . . . . 4.850 2.315 1.450 1.745 505 95 22.845 . . . . .
1986 5.332 771 1.538 . . 2.292 96 256 372 . 136 23 107 333 545 87 . 49 29 663 198 246 908 427 680 502 64 87 234 15 1.230 78 861 2.764 400 1.401 26 4 23 75 205 23 . 11 7 213 35 59 310 64 77 135 22 22 0 89 82.056 15.547 1.772 15.745 42.955 6.037 . 48.361 39.241 16.540 16.070 7.593 970 253.137 . . . . . . 10.918 12.784 4.704 3.752 1.464 277 65.213 . . . . . . 2.184 1.123 1.367 785 133 3 4.589 . . . . . . 6.446 6.111 3.732 4.488 1.365 132 49.956 . . . . . . 20.719 14.484 4.327 5.726 3.859 477 108.944 . . . . . . 8.094 4.739 2.410 1.319 772 91 24.435 . . . . .
1987 5.214 604 1.657 . . 2.123 130 262 438 . 149 21 111 323 550 113 . 61 18 845 183 236 743 326 659 479 65 79 238 15 1.267 79 1.028 2.444 396 1.230 34 5 32 74 122 35 . 13 5 192 46 37 273 95 67 102 22 25 3 49 70.998 14.211 1.291 14.168 35.511 5.817 . 91.231 55.930 24.062 18.266 5.173 1.169 292.979 . . . . . . 14.521 19.515 7.966 2.595 1.348 351 75.495 . . . . . . 6.486 2.408 1.344 901 97 5 5.230 . . . . . . 11.047 7.445 5.557 6.001 1.325 237 65.603 . . . . . . 36.246 20.932 7.371 6.676 1.895 466 109.850 . . . . . . 22.931 5.630 1.824 2.093 508 110 36.801 . . . . .
1988 5.702 615 1.805 306 2.111 2.161 117 249 450 . 158 24 129 346 567 140 . 78 22 849 245 258 889 373 781 438 67 91 229 18 1.364 100 1.095 2.739 405 1.353 44 5 29 64 121 28 . 15 5 216 50 89 287 62 77 111 34 29 10 75 69.642 15.297 1.543 13.161 34.882 4.759 . 153.734 66.174 25.851 17.525 5.132 1.105 326.817 . . . . . . 24.504 25.400 8.559 3.324 1.332 379 87.107 . . . . . . 7.574 2.532 1.454 798 131 5 6.709 . . . . . . 20.089 7.200 6.135 5.650 1.269 251 77.500 . . . . . . 54.667 23.907 7.043 6.017 1.910 399 122.893 . . . . . . 46.900 7.135 2.660 1.736 490 71 32.608 . . . . .
1989 6.598 558 2.158 294 2.452 2.499 134 341 614 . 142 37 149 332 584 131 98 83 33 843 229 446 947 457 1.093 530 45 107 298 15 1.474 116 1.072 3.472 465 1.435 40 9 36 93 106 34 . 22 7 259 51 47 324 103 60 106 27 40 5 66 73.663 14.222 1.465 10.861 41.744 5.371 . 242.008 91.946 32.077 17.483 5.310 1.323 387.998 . . . . . . 47.906 32.864 10.061 3.321 1.417 402 105.529 . . . . . . 14.260 4.657 782 714 93 10 7.617 . . . . . . 35.073 10.751 6.011 5.109 1.185 271 85.617 . . . . . . 100.133 34.969 13.065 6.687 2.095 532 153.403 . . . . . . 44.636 8.705 2.158 1.652 520 108 35.832 . . . . .
1990 7.134 617 2.208 368 2.577 2.633 141 355 811 . 150 39 145 396 643 137 85 83 36 784 236 584 1.044 495 1.146 548 46 124 399 12 1.595 119 1.021 3.818 582 1.979 52 11 53 109 173 53 22 39 12 255 78 131 366 109 112 189 20 45 7 144 76.674 14.775 1.543 10.627 44.031 5.698 . 359.431 114.475 39.435 16.882 5.085 1.190 451.634 . . . . . . 67.754 38.600 13.711 3.801 1.482 325 113.593 . . . . . . 22.263 4.577 1.109 676 94 13 8.666 . . . . . . 51.143 12.828 6.619 4.895 1.198 222 91.170 . . . . . . 150.720 48.085 14.489 6.043 1.812 490 192.142 . . . . . . 67.551 10.385 3.507 1.467 499 140 46.063 . . . . .
1991 7.748 675 2.406 399 2.805 2.856 150 416 846 . 184 29 157 334 706 134 118 95 33 830 250 672 1.032 501 1.303 729 68 132 422 16 1.662 128 1.080 4.241 638 1.968 55 9 52 101 170 48 33 40 15 272 72 142 256 112 116 255 32 57 8 123 81.403 15.247 1.406 9.956 48.319 6.475 . 513.544 102.666 39.687 17.406 5.314 1.178 465.847 . . . . . . 107.523 31.450 12.535 3.273 1.535 327 122.684 . . . . . . 27.504 3.778 1.157 585 83 10 9.711 . . . . . . 72.738 13.678 7.694 5.783 1.330 196 106.955 . . . . . . 212.937 46.165 15.817 5.946 1.779 550 178.181 . . . . . . 92.842 7.595 2.484 1.819 587 95 48.316 . . . . .
1992 8.149 750 2.322 404 2.725 3.115 132 466 961 . 204 33 171 538 682 79 133 102 35 862 270 672 1.368 490 1.199 638 75 168 406 23 1.840 137 1.133 4.367 672 1.772 56 7 53 88 147 20 25 30 10 197 70 153 341 113 88 197 23 50 5 98 82.917 15.599 2.026 11.754 45.287 8.251 74.025 629.212 84.165 24.985 16.711 4.478 949 424.792 . . . . . 13.907 140.072 32.734 6.116 2.974 1.458 289 112.390 . . . . . 3.463 31.386 3.861 1.072 559 67 1 7.840 . . . . . 12.194 102.745 10.936 4.568 4.818 1.051 109 94.868 . . . . . 26.047 242.278 31.544 10.714 6.707 1.382 401 155.061 . . . . . 18.414 112.731 5.090 2.515 1.653 520 149 54.633 . . . . .
1993 8.314 829 . . 2.624 2.965 . 619 1.278 741 182 26 186 541 580 135 162 98 50 825 314 734 1.213 468 1.374 657 141 225 388 17 1.812 147 1.139 4.445 770 2.125 55 10 55 89 122 45 25 35 19 210 117 226 329 102 212 220 70 98 6 81 78.801 14.165 1.539 9.817 44.938 8.342 81.902 710.161 89.840 26.705 16.955 4.389 925 386.403 395.201 685.792 54.543 20.069 4.413 15.145 156.819 34.486 6.434 2.870 1.426 290 96.810 78.663 149.858 9.512 3.967 1.430 3.822 34.298 4.060 1.132 619 70 1 9.927 26.930 23.141 2.154 726 59 12.978 113.278 11.361 4.691 4.876 1.093 106 94.386 62.856 105.800 11.963 5.895 993 30.036 274.067 34.473 11.887 6.869 1.265 374 125.889 119.029 259.966 21.724 7.535 1.470 19.921 131.699 5.460 2.561 1.721 535 154 59.391 107.723 9.190 147.027 1.946 461
1994 8.321 845 . . 2.524 2.999 . 614 1.340 707 195 21 249 606 586 103 143 85 65 740 280 727 1.420 529 1.183 653 114 241 367 13 1.903 151 1.020 4.513 735 2.225 47 6 88 111 107 30 32 36 22 219 102 201 411 115 204 231 54 87 7 113 72.190 14.235 1.283 9.270 39.817 7.585 88.052 771.655 95.520 28.551 17.126 4.242 914 347.850 357.767 736.308 49.107 15.335 3.814 16.616 168.808 35.725 6.887 2.958 1.403 285 77.220 70.940 172.764 8.626 3.405 1.104 3.926 36.213 4.564 1.208 641 73 1 8.114 27.802 26.846 2.549 676 105 13.558 124.106 12.064 4.877 4.911 1.011 104 82.160 57.724 96.616 10.241 2.818 765 32.828 296.522 37.216 12.874 6.789 1.212 362 121.371 94.654 301.556 20.171 6.442 1.204 21.124 146.006 5.919 2.705 1.827 . . 58.985 106.647 7.520 138.526 1.994 636
1995* 8.134 766 . . 2.406 2.965 . 655 1.387 658 188 23 218 520 531 90 138 102 60 722 253 769 1.465 569 1.171 521 120 215 427 15 1.707 162 975 4.512 778 2.161 48 8 76 88 107 26 30 39 28 227 122 199 391 105 173 236 54 88 12 105 69.377 11.771 1.265 9.145 39.897 7.299 . . . . . . . 301.132 354.328 903.996 58.214 15.717 3.223 . . . . . . . 69.194 64.449 197.514 10.197 3.751 941 . . . . . . . 5.870 25.573 38.522 3.367 648 83 . . . . . . . 71.031 59.556 129.985 12.864 3.383 647 . . . . . . . 102.141 95.551 358.363 22.132 6.421 1.032 . . . . . . . 52.896 109.199 9.654 179.612 1.514 520
1996 8.693 726 - - 2.597 3.164 0 674 1.532 579 212 20 177 461 599 98 157 128 59 816 239 785 1.597 591 1.390 517 165 274 383 22 1.725 187 1.055 4.881 844 2.413 65 7 66 116 171 39 43 46 31 218 112 154 490 120 135 264 82 108 10 137 72.934 11.284 1.013 8.916 44.615 7.106 - - - - - - - 199.705 309.390 1.305.203 82.343 16.505 3.235 - - - - - - - 54.318 55.306 252.636 13.752 1.298 784 - - - - - - - 4.511 24.298 47.404 3.472 534 87 - - - - - - - 65.417 60.853 161.400 15.860 3.557 675 - - - - - - - 60.432 71.448 419.525 26.837 5.788 1.052 - - - - - - - 48.251 109.838 11.702 242.838 1.330 499
1997 10.591 701 - - 3.114 3.808 0 856 2.112 642 209 15 229 476 583 122 163 122 56 820 295 1.291 2.170 803 1.440 667 263 279 498 15 1.800 178 1.114 6.444 1.055 2.911 62 6 77 122 186 31 54 52 35 267 153 310 529 129 138 243 133 118 10 144 83.941 11.831 1.042 8.837 53.691 8.540 - - - - - - - 169.235 295.126 1.360.075 70.584 13.065 2.815 - - - - - - - 39.430 50.093 301.181 13.337 3.993 793 - - - - - - - 3.225 20.188 50.630 3.133 480 60 - - - - - - - 42.261 43.637 184.805 15.679 3.227 590 - - - - - - - 38.817 58.717 521.760 25.578 4.146 888 - - - - - - - 45.503 122.491 12.857 301.699 1.218 484
1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.979 189 1.259 7.154 1.121 3.121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1999 12.381 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.037 200 1.328 7.628 1.188 3.014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Automatiseringskosten naar kostensoort en bedrijfstak, maatwerk,
investeringen, automatiseringspersoneel, computers en terminals.
1979 - 1999
Gewijzigd op 19 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal automatiseringskosten
Overige automatiseringskosten
Overige automatiseringskosten, zoals initiële kosten, huurkosten
computertijd bij derden, 'supplies' (bijv. printerpapier/-linten/ -
cartridges, diskettes e.d.).
Naar kostensoort
Apparatuur
Deze kosten omvatten de jaarlasten (afschrijvingen, huur-/leasekosten,
onderhoud) van computer- en terminalapparatuur, incl. randapparatuur en
systeemprogrammatuur. Vanaf 1993 worden de apparatuurkosten niet meer
afzonderlijk gevraagd.
Datacommunicatievoorziening-lijnkosten
Deze kosten omvatten de jaarlasten (afschrijvingen, huur-/leasekosten,
onderhoud) van datacommunicatievoorzieningen/lijnkosten. Vanaf 1993
worden de apparatuurkosten niet meer afzonderlijk gevraagd.
Totale apparatuurkosten
Met ingang van 1993 worden de apparatuurkosten en datacommunicatie
voorziening-lijnkosten niet meer afzonderlijk gevraagd. Deze kosten
omvatten de jaarlasten (afschrijvingen, huur-/leasekosten, onderhoud)
van datacommunicatievoorzieningen/lijnkosten.
Loonkosten personeel
Loonkosten van automatiseringspersoneel: betreft bruto loon incl.
werkgeversbijdragen sociale zekerheid, pensioenpremies e.d.
Opleidingkosten personeel
Kosten van automatiseringsopleidingen (zowel algemene informatica-
opleidingen alsook kortere opleidingen/cursussen).
Standaard programmatuur
Aankoop-/huur-/leasekosten voor standaardsoftware (pakketten, ook vierde
generatietalen), incl. onderhoud.
Maatwerk
Onder maatwerk wordt verstaan de kosten i.v.m. ontwikkeling ('maatwerk')
software door derden, onderhoudskosten en ingehuurde automatiserings-
specialisten.
Incl ingehuurd automatiseringspersoneel
Excl ingehuurd automatiseringspersoneel
Naar bedrijfsactiviteit
Voedings en genotmiddelen industrie
Textiel-, kleding- en lederindustrie
Papier(waren) en grafische industrie
Aardolie-, chemische-, kunstst.industrie
Aardolie-, chemische- en kunststofverwerkende industrie.
Metaal- en electrotechnische industrie
Overige industrie, delfstoffenwinning 11
Tot de overige industrie behoren o.m. de hout- en meubelindustrie
(excl. metalen meubelen), de bouwmaterialen-, aardewerk- englasindustrie.
Openbare nutsbedrijven
Bouwnijverheid
Bouwinstallatiebedrijven
Groothandel en tussenpersonen hierin
Detailhandel, horeca, reparatiebedr.
Transport-, opslag- en communicatiebedr.
Bankwezen
Verzekeringswezen
Computerservicebureaus
Overige zakelijke dienstverlening
Hiertoe behoren o.m. rechtskundige diensten, accountants-, ingenieurs-,
architecten-, reclame-, uitzendbureaus, economische adviesbureaus e.d.
Onderwijs
Gezondheid en veterinaire diensten
Hiertoe behoren o.m. ziekenhuizen, tand- dieren- artsenpraktijken
en tevens maatschappelijke dienstverlening, zoals bejaarden- en
kindertehuizen, gezinsverzorgingsinstellingen e.d.
Overige dienstverlening
Hiertoe behoren o.m. religieuze organisaties, sociaal-culturele instel
lingen, sport- en recreatieverenigingen, bedrijfsorganisaties, research
instellingen, schoonmaakbedrijven e.d.
Landbouw en visserij
Naar bedrijfstak
Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr
Delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven.
Bouwnijverheid en bouwinstallatie bedr.
Handel
Zakelijke dienstverlening
Overige
Onder de overige bedrijfstakken vallen onderwijs, gezondheid en
veterinaire diensten en de overige dienstverlening.
Investeringen in apparatuur (SBI 74)
Aanschaffingen computer- en randapparatuur en netwerkvoorzieningen.
Totaal
Naar bedrijfsactiviteit
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textiel- kleding- lederindustrie
Paper(waren) en grafische industrie
Aardolie-, chemische-, verwerk.industrie
Aardolie-, chemische- en kunststofverwerkende industrie.
Metaal en elektrotechnische industrie
Overige industrie, delfstoffenwinning
Tot de overige industrie behoren o.m. de hout- en meubelindustrie
(excl. metalen meubelen), de bouwmaterialen-, aardewerk- englasindustrie.
Openbare nutsbedrijven
Bouwnijverheid
Bouwinstallatiebedrijven
Groothandel en tussenpersonen hierin
Detailhandel, horeca, reparatiebedr.
Transport-, opslag- en communicatiebedr.
Bankwezen
Verzekeringswezen
Computerservicebureaus
Overige zakelijke dienstverlening
Hiertoe behoren o.m. rechtskundige diensten, accountants-, ingenieurs-,
architecten-, reclame-, uitzendbureaus, economische adviesbureaus e.d.
Onderwijs
Gezondheid en veterinaire diensten
Hiertoe behoren o.m. ziekenhuizen, tand- dieren- artsenpraktijken
en tevens maatschappelijke dienstverlening, zoals bejaarden- en
kindertehuizen, gezinsverzorgingsinstellingen e.d.
Landbouw en visserij
Overige dienstverlening
Hiertoe behoren o.m. religieuze organisaties, sociaal-culturele instel
lingen, sport- en recreatieverenigingen, bedrijfsorganisaties, research
instellingen, schoonmaakbedrijven e.d.
Automatiseringspersoneel
Totaal
Naar bedrijfstak
Delfstoffen-industrie-openbare nutsbedr
Delfstoffenwinning, industrie en de openbare nutsbedrijven.
Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr.
Handel
Zakelijke dienstverlening
Zoals het bankwezen, verzekeringswezen en computerservicebureaus
Overige bedrijfstakken
Computers en terminals
De computers zijn onderverdeeld in prijsklassen, welke zijn gebaseerd op
de oorspronkelijke aanschafwaarde. Tot de computers (en dus niet tot de
terminals) worden ook de PC's gerekend waarvan de Centrale Verwerkings-
eenheid (CVE/CPU/'Systeemkast') geen harde schijf en/of disk
drive(s) heeft (zoals in sommige netwerken).
Computers naar aanschafwaarde
Aantallen apparaten naar de oorspronkelijke aanschafwaarde, exclusief BTW,
inclusief gekoppelde randapparatuur en meegeleverde systeem programmatuur,
exclusief terminals.
Tussen 227 en 908 euro
Tussen 908 en 4.538 euro
Tussen 4.538 en 9.076 euro
Tussen 9.076 en 22.689 euro
Tussen 22.689 en 90.756 euro
Tussen 90.756 en 453.780 euro
Vanaf 453.780 euro en meer
Terminals
Zonder eigen Centrale Verwerkingseenheid (CVE/CPU/'Systeemkast').
Stand alone PC's
Los staand, dus niet onderling gekoppeld.
Gekoppelde PC's
Al dan niet permanent in een netwerk opgenomen.
Servers
PC's of andere computers tot 23000 euro per stuk die specifiek bestemd
zijn voor PC-netwerken, printeraansturing en/of data-opslag.
Mini-/mainframes tot 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Per bedrijfstak
Delfstofw., industrie, openbare nutsbedr
Delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven.
Computers (naar aanschafwaarde)
Tussen 227 en 908 euro
Tussen 908 en 4.538 euro
Tussen 4.538 en 9.076 euro
Tussen 9.076 en 22.689 euro
Tussen 22.689 en 90.756 euro
Tussen 90.756 en 453.780 euro
Vanaf 453.780 euro en meer
Terminals
Zonder eigen Centrale Verwerkingseenheid (CVE/CPU/'Systeemkast').
Stand alone PC's
Los staand, dus niet onderling gekoppeld.
Gekoppelde PC's
Al dan niet permanent in een netwerk opgenomen.
Servers
PC's of andere computers tot 23000 euro per stuk die specifiek bestemd
zijn voor PC-netwerken, printeraansturing en/of data-opslag.
Mini-/mainframes tot 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedr.
Computers (naar aanschafwaarde)
Tussen 227 en 908 euro
Tussen 908 en 4.538 euro
Tussen 4.538 en 9.076 euro
Tussen 9.076 en 22.689 euro
Tussen 22.689 en 90.756 euro
Tussen 90.756 en 453.780 euro
Van 453.780 euro en meer
Terminals
Zonder eigen Centrale Verwerkingseenheid (CVE/CPU/'Systeemkast').
Stand alone PC's
Los staand, dus niet onderling gekoppeld.
Gekoppelde PC's
Al dan niet permanent in een netwerk opgenomen.
Servers
PC's of andere computers tot 23000 euro per stuk die specifiek bestemd
zijn voor PC-netwerken, printeraansturing en/of data-opslag.
Mini-/mainframes tot 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Handel
Computers (naar aanschafwaarde)
Tussen 227 en 908 euro
Tussen 908 en 4.538 euro
Tussen 4.538 en 9.076 euro
Tussen 9.076 en 22.689 euro
Tussen 22.689 en 90.756 euro
Tussen 90.756 en 453.780 euro
Van 453.780 euro en meer
Terminals
Zonder eigen Centrale Verwerkingseenheid (CVE/CPU/'Systeemkast').
Stand alone PC's
Los staand, dus niet onderling gekoppeld.
Gekoppelde PC's
Al dan niet permanent in een netwerk opgenomen.
Servers
PC's of andere computers tot 23000 euro per stuk die specifiek bestemd
zijn voor PC-netwerken, printeraansturing en/of data-opslag.
Mini-/mainframes tot 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Zakelijke dienstverlening
Computers (naar aanschafwaarde)
Tussen 227 en 908 euro
Tussen 908 en 4.538 euro
Tussen 4.538 en 9.076 euro
Tussen 9.076 en 22.689 euro
Tussen 22.689 en 90.756 euro
Tussen 90.756 en 453.780 euro
Van 453.780 euro en meer
Terminals
Zonder eigen Centrale Verwerkingseenheid (CVE/CPU/'Systeemkast').
Stand alone PC's
Los staand, dus niet onderling gekoppeld.
Gekoppelde PC's
Al dan niet permanent in een netwerk opgenomen.
Servers
PC's of andere computers tot 23000 euro per stuk die specifiek bestemd
zijn voor PC-netwerken, printeraansturing en/of data-opslag.
Mini-/mainframes tot 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Overige bedrijfstakken
Computers (naar aanschafwaarde)
Tussen 227 en 908 euro
Tussen 908 en 4.538 euro
Tussen 4.538 en 9.076 euro
Tussen 9.076 en 22.689 euro
Tussen 22.689 en 90.756 euro
Tussen 90.756 en 453.780 euro
Van 453.780 euro en meer
Terminals
Zonder eigen Centrale Verwerkingseenheid (CVE/CPU/'Systeemkast').
Stand alone PC's
Los staand, dus niet onderling gekoppeld.
Servers
PC's of andere computers tot 23000 euro per stuk die specifiek bestemd
zijn voor PC-netwerken, printeraansturing en/of data-opslag.
Gekoppelde PC's
Al dan niet permanent in een netwerk opgenomen.
Mini-/mainframes tot 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.
Mini-/mainframes vanaf 200.000 KB
Duurdere computers die veelal centrale netwerk- of knooppuntcomputer
worden gebruikt of als computer voor centrale data opslag of voor de
verwerking van grote hoeveelheden gegevens.