Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari, 2000-2022

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari, 2000-2022

Regio's Perioden Wegvoertuigen per 1 januari Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Personenauto (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Trekker voor oplegger (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Speciaal voertuig (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bus (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Aanhangwagen (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Oplegger (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Motorfiets (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Voertuigen met bromfietskenteken Alle voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Voertuigen met bromfietskenteken Snorfiets (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Voertuigen met bromfietskenteken Bromfiets (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Voertuigen met bromfietskenteken Brommobiel (aantal) Wegvoertuigen per 1 januari Voertuigen met bromfietskenteken Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Venlo 2022 79.872 51.000 17.706 5.642 3.916 395 827 456 48 12.064 5.222 6.842 3.425 7.741 5.822 1.823 75 21
595A Venlo, postcode onbekend 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal wegvoertuigen op de stand op 1 januari, uitgesplitst naar
- voertuigtype (personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen) en naar
- regionale indelingen (postcode, gemeente en provincie).
Bovendien zijn extra locatiekenmerken opgenomen met informatie om de afzonderlijke postcodes te kunnen relateren aan andere regionale indelingen (zoals gemeenten, provincie en landsdeel).

Voor de jaren 2019 en 2020 verwijzen we voor de aanvullende gemeentekenmerken "gemeentelijke grootteklasse" en "stedelijkheid van de gemeenten" naar de tabel Gebieden in Nederland 2019 en 2020.

De gemeenten (en bijbehorende postcodes) zijn ingedeeld op basis van de actuele stand van de gemeentelijke indeling, in dit geval per 1 januari 2022.
Let op: door gemeentelijke herindelingen kan het voorkomen dat vergelijkingen met voorgaande jaren afwijkingen vertonen omdat postcodes en gemeenten anders zijn ingedeeld dan in 2022.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2022

De totaaltelling van wegvoertuigen is vanaf 2004 niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met toevoeging van de registratie van aanhangers en opleggers. Vanaf 2007 is de totaaltelling van wegvoertuigen niet geheel vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met toevoeging van de registratie van voertuigen met een bromfietskenteken.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen per 1 januari
Alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens
die op 1 januari van het desbetreffende jaar in de geautomatiseerde kentekenregistratie van de RDW, Rijksdienst voor het wegverkeer voorkwamen.
Totaal wegvoertuigen
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Met ingang van september 2005 is kentekenregistratie van voertuigen met een bromfietskenteken verplicht. Vanaf 2007 zijn deze voertuigen opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsvoertuigen
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) kampeerwagens
b) voertuigen voor vervoer voertuigen
c) vuilniswagens
d) brandweerwagens
e) mobiele kranen
f) hoogwerkers
g) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer.

Vanaf 1 mei 2009 worden kampeerwagens gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn kampeerwagens geregistreerd als speciale voertuigen.
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagens.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagens.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagens.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuig met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers).
Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Alle voertuigen met bromfietskenteken
Voertuig met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers).
Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Snorfiets
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.

Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering.
De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
Bromfiets
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een vermogen van niet meer dan 4 kW.

Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst.
Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Brommobiel
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht van minder dan 350 kg.

De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets.
Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Overige voertuigen met bromfietskenteken
Alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken exclusief snorfiets, bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.