Ondervonden delicten; materiële en financiële gevolgen, 1997-2004

Ondervonden delicten; materiële en financiële gevolgen, 1997-2004

Achtergrondkenmerken Perioden Delicten met financiële schade (%) Delicten gehele/gedeeltelijke vergoeding (%)
Delicten totaal 1997 62,3 23,7
Delicten totaal 1998 60,2 22,9
Delicten totaal 1999 59,4 23,8
Delicten totaal 2000 60,0 25,5
Delicten totaal 2001 58,6 26,5
Delicten totaal 2002 60,7 24,1
Delicten totaal 2003 58,1 24,0
Delicten totaal 2004 59,2 23,4
Geweldsdelicten totaal 1997 10,0 26,4
Geweldsdelicten totaal 1998 10,9 33,7
Geweldsdelicten totaal 1999 10,5 38,9
Geweldsdelicten totaal 2000 8,9 37,4
Geweldsdelicten totaal 2001 9,8 38,7
Geweldsdelicten totaal 2002 6,8 27,0
Geweldsdelicten totaal 2003 7,5 23,3
Geweldsdelicten totaal 2004 7,7 36,8
Vermogensdelicten totaal 1997 82,1 22,2
Vermogensdelicten totaal 1998 79,2 22,5
Vermogensdelicten totaal 1999 79,7 22,1
Vermogensdelicten totaal 2000 79,5 24,9
Vermogensdelicten totaal 2001 81,6 26,2
Vermogensdelicten totaal 2002 82,1 26,5
Vermogensdelicten totaal 2003 81,9 22,5
Vermogensdelicten totaal 2004 79,3 21,0
Vandalismedelicten totaal 1997 68,5 22,9
Vandalismedelicten totaal 1998 68,1 20,6
Vandalismedelicten totaal 1999 67,1 22,0
Vandalismedelicten totaal 2000 66,9 23,6
Vandalismedelicten totaal 2001 66,2 23,6
Vandalismedelicten totaal 2002 69,5 19,4
Vandalismedelicten totaal 2003 66,7 24,5
Vandalismedelicten totaal 2004 68,0 23,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie tekstuele aanpassingen in
titels, onderwerpen, categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Delicten met financiële schade
Diefstal of vernieling van beperkte en/of niet te specificeren waarde
wordt door slachtoffers niet altijd als financiële schade beschouwd;
andere (bijvoorbeeld medische) kosten kunnen wel als financiële
schade worden gezien.
Bij autodiefstal: gemiddeld over 1997 - 2001.
Delicten gehele/gedeeltelijke vergoeding
Delicten met financiële schade waarbij een gehele of gedeeltelijke
vergoeding van de schade is verkregen, in % van
delicten met financiële schade.
Bij autodiefstal en 'overige delicten': gemiddeld over 1997 - 2001.