Investeringen door bedrijven (SBI'93); verwachte groei

Investeringen door bedrijven (SBI'93); verwachte groei

Bedrijfstakken/branche (SBI'93) Perioden Verwachte groei investeringen (%- mutatie t.o.v. voorgaand jaar)
D Industrie 2007 (najaarsenquête 2006) 9
D Industrie 2007 (voorjaarsenquête 2007) 19
D Industrie 2007 (najaarsenquête 2007) 10
D Industrie 2008 (najaarsenquête 2007) 4
D Industrie 2008 (voorjaarsenquête 2008) 11
D Industrie 2008 (najaarsenquête 2008) -2
D Industrie 2009 (najaarsenquête 2008) 1
D Industrie 2009 (voorjaarsenquête 2009) -10
D Industrie 2009 (najaarsenquête 2009) -10
DA Voedings- en genotmiddelen 2007 (najaarsenquête 2006) -8
DA Voedings- en genotmiddelen 2007 (voorjaarsenquête 2007) 28
DA Voedings- en genotmiddelen 2007 (najaarsenquête 2007) 18
DA Voedings- en genotmiddelen 2008 (najaarsenquête 2007) -6
DA Voedings- en genotmiddelen 2008 (voorjaarsenquête 2008) 1
DA Voedings- en genotmiddelen 2008 (najaarsenquête 2008) -11
DA Voedings- en genotmiddelen 2009 (najaarsenquête 2008) -3
DA Voedings- en genotmiddelen 2009 (voorjaarsenquête 2009) -6
DA Voedings- en genotmiddelen 2009 (najaarsenquête 2009) -4
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2007 (najaarsenquête 2006) 25
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2007 (voorjaarsenquête 2007) 13
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2007 (najaarsenquête 2007) 57
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2008 (najaarsenquête 2007) 8
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2008 (voorjaarsenquête 2008) -32
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2008 (najaarsenquête 2008) 15
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2009 (najaarsenquête 2008) -3
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2009 (voorjaarsenquête 2009) -13
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2009 (najaarsenquête 2009) -23
DG Vervaardiging van chemische producten 2007 (najaarsenquête 2006) 29
DG Vervaardiging van chemische producten 2007 (voorjaarsenquête 2007) 7
DG Vervaardiging van chemische producten 2007 (najaarsenquête 2007) -4
DG Vervaardiging van chemische producten 2008 (najaarsenquête 2007) 8
DG Vervaardiging van chemische producten 2008 (voorjaarsenquête 2008) 42
DG Vervaardiging van chemische producten 2008 (najaarsenquête 2008) 34
DG Vervaardiging van chemische producten 2009 (najaarsenquête 2008) 2
DG Vervaardiging van chemische producten 2009 (voorjaarsenquête 2009) -6
DG Vervaardiging van chemische producten 2009 (najaarsenquête 2009) -7
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2007 (najaarsenquête 2006) 3
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2007 (voorjaarsenquête 2007) 10
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2007 (najaarsenquête 2007) -5
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2008 (najaarsenquête 2007) 9
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2008 (voorjaarsenquête 2008) 3
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2008 (najaarsenquête 2008) -6
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2009 (najaarsenquête 2008) 5
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2009 (voorjaarsenquête 2009) -7
1700b Industrie, geen food, chemie .. 2009 (najaarsenquête 2009) -18
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2007 (najaarsenquête 2006) 10
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2007 (voorjaarsenquête 2007) 35
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2007 (najaarsenquête 2007) 18
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2008 (najaarsenquête 2007) 2
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2008 (voorjaarsenquête 2008) 17
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2008 (najaarsenquête 2008) -16
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2009 (najaarsenquête 2008) 1
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2009 (voorjaarsenquête 2009) -14
2700b Metaal(producten), machine- en .. 2009 (najaarsenquête 2009) -5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Investeringen door bedrijven (SBI’93); verwachtingen
Industrie
2000 - 2010
Gewijzigd op 26 april 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verwachte groei investeringen
Verwachte groei investeringen ten opzichte van de investeringen in
voorgaand jaar.