Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland; 1995-2022

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland; 1995-2022

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 1995 96.099 82.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2000 132.850 78.977
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2005 92.297 119.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 154.432 121.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 204.615 149.509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2019 269.064 161.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 1995 12.693 5.891
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2000 17.823 5.935
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2005 9.299 12.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2010 14.362 8.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2015 15.911 8.266
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2019 19.977 6.631
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 1995 11.386 10.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2000 22.428 8.333
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2005 12.174 12.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2010 17.114 11.859
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2015 18.818 13.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2019 28.701 13.931
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 1995 16.330 6.363
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2000 24.340 6.834
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2005 15.130 13.093
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2010 24.131 16.419
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2015 49.364 18.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2019 50.921 22.627
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (inclusief Nederland) 1995 54.820 59.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (inclusief Nederland) 2000 66.921 57.041
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (inclusief Nederland) 2005 54.652 80.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (inclusief Nederland) 2010 97.464 83.033
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (inclusief Nederland) 2015 118.734 107.392
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (inclusief Nederland) 2019 167.182 116.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 1995 2.466 2.396
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2000 4.395 2.713
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2005 4.037 3.777
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2010 8.462 5.635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2015 13.598 9.007
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2019 21.095 12.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 1995
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2005 8.880 2.768
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2010 28.340 13.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2015 39.061 23.869
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2019 56.685 32.287
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 1995 16.116 14.792
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2000 21.801 14.465
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2005 26.279 19.346
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2010 58.353 34.571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2015 77.329 51.631
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 112.869 67.711
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 1995 698 753
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2000 1.338 834
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2005 1.042 1.159
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2010 1.361 1.222
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2015 1.788 1.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2019 2.283 1.695
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vestiging van personen vanuit het buitenland (immigratie) in Nederland en vertrek van personen vanuit Nederland naar het buitenland (emigratie) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en geboorteland.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregister min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.