Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1919-2018


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van elektriciteit weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer. Dit is gelijk aan de hoeveelheid elektriciteit die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Het verbruik wordt in deze tabel nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het openbare net of via bedrijfsnetten en naar verbruik door de installaties waarmee de elektriciteit wordt geproduceerd.

De post verliezen bij distributie wordt alleen ter informatie ook afzonderlijk gepubliceerd. Verliezen bij distributie zijn al inbegrepen in het gepubliceerde verbruik van de netten.

Gegevens beschikbaar van 1919 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 augustus 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1929-2018. Zie paragraaf 3.

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1919-2018

Perioden Aanbod van elektriciteitTotaal aanbod (mln kWh) Aanbod van elektriciteitProductieTotaal productie (mln kWh) Aanbod van elektriciteitProductieCentraal (mln kWh) Aanbod van elektriciteitProductieDecentraal (mln kWh) Aanbod van elektriciteitInvoer (mln kWh) Aanbod van elektriciteitUitvoer (mln kWh) Verbruik van elektriciteitTotaal verbruik (mln kWh) Verbruik van elektriciteitVia het openbare net (mln kWh) Verbruik van elektriciteitVia bedrijfsnetten (mln kWh) Verbruik van elektriciteitBij de productieTotaal bij de productie (mln kWh) Verbruik van elektriciteitBij de productieCentraal (mln kWh) Verbruik van elektriciteitBij de productieDecentraal (mln kWh) Verliezen bij distributie (mln kWh)
2017* 120.766 117.260 76.128 41.132 22.458 18.952 120.766 101.362 15.609 3.795 2.211 1.584 5.414
2018 september* 9.552 9.014 5.572 3.442 2.420 1.882 9.552 7.981 1.300 271 166 105 538
2018 oktober* 10.332 10.466 6.702 3.764 1.843 1.977 10.332 8.606 1.412 314 202 112 581
2018 november* 10.660 10.356 6.629 3.727 2.132 1.828 10.660 8.866 1.483 311 148 163 600
2018 december* 11.234 10.776 6.594 4.182 2.281 1.823 11.234 9.313 1.598 323 183 140 633
2018* 120.846 112.903 69.910 42.993 26.755 18.812 120.846 101.937 15.523 3.386 1.930 1.456 6.403
Bron: CBS.
Verklaring van tekens