Studiepuntmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting

Van de studenten die in het studiejaar 2021/’22 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 11 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalden er minstens vijftien studiepunten.
Door de reisbeperkingen die golden vanwege de coronapandemie, was het voor studenten die afstudeerden in het studiejaar 2021/’22 minder goed mogelijk om ervaring in het buitenland op te doen.