Statistisch Bulletin nr. 01

Thumbnail Publicatie uit reeks Statistisch Bulletin

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. Bij het onderdeel Prijzen waren vanaf pagina 29 de CPI-uitkomsten van oktober 2020 opgenomen terwijl dat november 2020 had moeten zijn. In onderstaand PDF-bestand vindt u nu de tabellen met de cijfers van november 2020
Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.