procentpunt

Met procentpunt (ook wel %-punt) wordt het verschil tussen twee percentages uitgedrukt. Stijgt een verschijnsel van 2 naar 6 procent, dan is de toename 4 procentpunt. De procentuele toename is in dit geval 200 procent. Het gebruik van procentuele toe- of afnames is bij percentages minder gangbaar.