Statistisch Bulletin nr. 04

Thumbnail Publicatie uit reeks Statistisch Bulletin

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er achteraf toch een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.
Bij de tabellen:
I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100),
II. Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100),
III. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid (2015=100),
IV. Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100) en
Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
Waren de cijfers niet als index (percentages) vermeld, maar als absolute getallen.
In het onderstaande document vindt u de juiste tabellen met de correcte weergave.
Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.