Integratie verdragen en Internationale Bedrijven

Omslag, Economic Integration Agreements and Firm Internationalization
Een analyse van het effect van verschillende nationale handelsbeleidsinstrumenten en het export en investeringsgedrag van Nederlandse bedrijven gedurende de periode 2008-2018.
Economische integratieovereenkomsten (EIAs) kunnen krachtige instrumenten zijn voor landen om de internationale activiteiten van hun bedrijven te stimuleren. We combineren microgegevens over de internationale handels- en investeringsactiviteiten van Nederlandse bedrijven met de aanwezigheid van tarifaire en niet-tarifaire maatregelen met macrogegevens over de aanwezigheid van preferentiële handel (PTA's), bilaterale investeringen (BIT's) en dubbele belastingverdragen (DTT's) in de periode 2008-2018. We laten zien dat niet-tarifaire maatregelen tijdens deze periode zijn toegenomen, terwijl de daling van de tariefverlagingen is gestagneerd. Bovendien laten we zien dat PTA's positief samenhangen met de extensieve en intensieve handels- en investeringsmarges, terwijl de resultaten voor BIT's en DTT's diffuser zijn. We maken gebruik van de granulariteit van onze data door aan te tonen dat grotere bedrijven, die al te maken hebben met gemiddeld hogere tarieven, meer negatief worden beïnvloed door dergelijke tarieven dan kleinere bedrijven. Anderzijds wordt het zelfstandig MKB meer getroffen door niet-tarifaire maatregelen. Gezien de belangrijke rol die het MKB speelt bij het verspreiden van de voordelen van globalisering naar de bredere samenleving, zou een voorlopige beleidsaanbeveling zijn om te concentreren op verdieping van handelsovereenkomsten en niet-tarifaire maatregelen te stroomlijnen.