Welvaartsverschillen aan de grens

omslag publicatie de regionale economie 2018
In dit hoofdstuk van de publicatie 'De regionale economie 2018' is de welvaart aan weerszijden van de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens onderzocht. Het gaat hierbij om de verschillen aan weerszijden van de grens en om de verschillen tussen de grensstreek en het landelijk gemiddelde. De welvaartsverschillen worden geanalyseerd in termen van verschillen in onder meer productiviteit en arbeidsparticipatie.
De EU beoogt de welvaart aan de binnengrenzen van de EU zodanig te verbeteren dat achterstandsposities verdwijnen (Europese Commissie, 2017). De achterstandspositie kan betrekking hebben op hele landen, maar ook op regio’s. Grensregio’s zijn hierin bijzonder interessant. De welvaart van een grensregio kan enerzijds sterk afwijken van het landelijke gemiddelde, maar anderzijds ook sterk afwijken van die aan de andere kant van de grens. Naarmate de rol van grenzen kleiner wordt, verwacht je minder verschillen aan de grens.

Relevante links